Jørn Buch

Kontakt: Toldbodgade 7, II th, 6100 Haderslev
Telefon: 7452 3308
Mobil: 2564 3308
E-mail: jbu@jorn-buch.dk
Hjemmeside:
www.jorn-buch.dk

 1. Brun sovs og frikadeller
  - dansk identitet i en globaliseret verden  

 2. Churchills liv og virke
  - den største af alle briter

 3. Luther og Nordens Wittenberg
  - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark

 4. Reconquista’en
  - konflikten mellem Islam og Kristendom

 5. 1. Verdenskrig og DSK
  - årsager og virkninger for de dansksindede sønderjyske krigsdeltagere

Jørn Buch er lektor på University College Sydanmark, men har i en årrække være specialmedarbejder på DR-Danmarks Radio i grænselandsforhold, mindretalsproblemer og dansk-tyske forhold.
Har arbejdet for FUEN, Federal Union of European Nationalities, og har på vegne af Sønderjyllands Amt bl.a. i Ungarn lavet kurser om europæiske værdier, nationale identiteter og mindretalsforhold i Europa.
Modtog i 1992 Sprogforeningens Pressepris.
Kan både formiddage, eftermiddage og om aftenen.
Andre foredrag om bl.a. "Renæssancen i  Italien", om "Napolen", "H. C. Andersens rejser", om "Frederik VII og grevinde Danner" eller om emner fra Sønderjyllands historie, kan findes på hjemmesiden:
www.jorn-buch.dk

Jørn Buch kommer i hele Danmark med foredrag

1. Brun sovs og frikadeller
- dansk identitet i en globaliseret verden
  

I disse er mange optaget af, hvad det vil sige at være dansk? Hvordan definerer man en dansker? Hvad forstår man ved en moderne national dansk identitet i en globaliseret verden? Hvori adskiller danskerne sig fra tyskerne, franskmændene, englænderne oa.? Disse og mange andre spørgsmål vil blive belyst i jagten på at finde vore danske rødder og værdier.
(50-120 min., kr. 2.800)
Foredraget er tidligere blevet holdt  i Gjesing, Esbjerg, Brabrand, København, Hurup (Thy) oa. sognegårde.

2. Churchills liv og virke
- den største af alle briter

Winston Churchill blev født på det kæmpestore slot Blenheim i 1874 og døde i London 1965. Få engelske politikere har været så elsket og forhadt som Churchill. Han var fra sin tidligste ungdom en meget omstridt person, men alligevel kunne BBC i 2002 udnævne ham til ”den største af alle briter” efter en folkelig afstemning blandt mange kandidater.
Churchill var en eventyrer og hans liv var eventyrligt. Foredraget vil fortælle om den rastløse Churchill, som aldrig fik taget en eksamen, men han var som journalist konstant på forkant med udviklingen og med i verdens brændpunkter i Indien, Sydafrika og i Mellemamerika. Det blev dog især som politiker han satte sine vigtigste spor med utallige ministerposter. Foredraget vil især gøre rede for hans ukuelige kampvilje og optimisme, da han som premierminister bragte Storbritanien intakt gennem 2.verdenskrig, hvor briterne i flere år i realiteten kæmpede alene og med ryggen mod muren – alligevel kunne Churchill, ”the Bulldog”, kun tilbyde dem ”blod, sved og tårer”.
(50-120 min., kr. 2.800)
Foredraget er tidligere blevet holdt  i bla. Rønshoved, Viborg, Esbjerg, Roskilde oa. sognegårde.

3. Luther og Nordens Wittenberg
- reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark

Da Luther forsvarede sine berømte teser på Rigsdagen i Worms i 1521, blev mødet overværet af en ung sønderjysk prins Christian (III), som senere blev konge af Danmark. Prinsen startede med at lave Reformation i Haderslev, da han blev fyrste der i 1525. Han indkaldte, i samråd med Luther, en række fremtrædende teologer fra Wittenberg, hvorved Haderslev blev et center for den nye lære.
Foredraget vil gøre rede for denne reformation og dens videre udvikling i Danmark.
(50-120 min. – nødvendige hjælpemidler: lærred; kr. 2.800)
Foredraget er tidligere blevet holdt i bl.a. Vinderup, Horsens, Tønder, Aalborg oa. sognegårde

4. Reconquista’en
- konflikten mellem Islam og Kristendom

Den sydlige del af Spanien var under muslimsk herredømme i næsten 800 år fra muslimernes erobring i 711 indtil den spanske generobring, la Reconquista i 1492. Araberne kaldte det erobrede område for al-Andalus, som i dag er betegnelsen for den sydlige del af Spanien, Andalusien.
Cordoba, Toledo, Granada og Sevilla oa. dele af Spanien vidner i dag om denne blandingskultur mellem det kristne Spanien og det muslimske Andalusien med bl.a. Alhambra i Granada og Mesquita’en, moske’en i Cordoba. Men også på Balkan ses denne blandingskultur efter Osmannerne erobringer indtil o.1700.
Foredraget vil gøre rede for disse konflikter, for den spanske generobring gennem århundreder, som sluttede med den endelige genforening, la Reconquista af området af Ferdinand den Katolske af Aragonien og Isabella af Kastillien. Reconquista’en sikrede samtidig Spaniens samling. Det var efter Reconquista’en, samlingen af Spanien i 1492, at der blev tid og råd til Columbus’ rejser til Vestindien med opdagelsen af Amerika samme år.
Foredraget vil desuden vise, hvorledes store dele af Spanien i Andalusien i dag arkitektonisk og kulturelt er påvirket af mødet med Islam, f.eks. gennem katedralerne i Sevilla og Cordoba, som er bygget indeni moske’erne, hvor den i Cordoba var den tredje største i verden.
(50-120 min., kr. 2.800)
Foredraget er tidligere blevet holdt i bla. Rødding, Bevtoft, Tønder o. a. sognegårde.

5. 1. Verdenskrig og DSK
- årsager og virkninger for de dansksindede sønderjyske krigsdeltagere

Under 1.Verdenskrig deltog ca. 30.000 sønderjyder i en kamp, som ikke var deres. Men som tyske statsborgere, som ønskede at bevare retten til at kunne stemme dele af Sønderjylland hjem til Danmark, var det nødvendigt at trække i den forhadte tyske uniform.
Foredraget vil gøre rede for krigen og disse mange soldaters skæbne, hvoraf ca. 5.000 faldt primært på Vestfronten, men det blev deres indsats, som fik afgørende betydningen for Nordslesvigs Genforening med Danmark i 1920.
(50-120 min. – nødvendige hjælpemidler: lærred; kr. 2.800)
Foredraget er tidligere blevet holdt i Kalundborg, Esbjerg, Kolding og i København i HkH prins Joakims regi.