Johs Rahbek

Kontakt: Gl. Højenvej 1, 7100 Vejle.
Telefon: 7586 3274
E-mail: johs_rahbek@mail.tele.dk

  1. Anton Berntsen i ord og toner
  2. På opdagelse blandt danske herregårde (lysbilledforedrag)
  3. Kvindeskikkelser på danske herregårde (fortælling og lysbilleder)
  4. Advent i ord og toner, billeder og musik
  5. På opdagelse blandt danske landsbykirker (lysbilledforedrag)

Ud over jobbet som lærer har der også været tid til andre spændende beskæftigelser, bl.a. fotografering, der er resulteret i div. dias-serier med deraf flg. foredragsaktivitet. Endvidere har jeg stået for studiekredse, ekskursioner og rejser m. hovedvægt på kulturhistoriske emner. Kan forestå klaverakkompagnement.

Medbringer selv lysbilledapparat og båndoptager og fremstiller skr. matr. til de forsk. emner, bl.a. sangark til Anton Berntsen-foredraget - spiller gerne selv til.

Johs. Rahbek kommer i hele lander med sine foredrag.

1. Anton Berntsen i ord og toner

En præsentation af hjemstavnsdigteren Anton Berntsens liv (1873-1953) og forfatterskab i jysk dialekt i form af foredrag, oplæsning, fællessang på jysk, div. båndoptagelser, skriftl. matr. og evt. medvirken af tilhørere. Klaverakk. til de jyske sange fra ark ved undertegnede.
(max 2 x 60 min.; honorar efter aftale + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Vor Frelsers kirke, Vejle; Jerne kirke, Esbjerg; Odd Fellow logen, Vejle.

2. På opdagelse blandt danske herregårde (lysbilledforedrag)

Emnet kan sammensættes og belyses på forsk. måder, fx egnsvis el. arkitektonisk, (kultur)historisk, tilknytning til kendte personer, fx de Lichtenberg, herregårdens situation i dag, økonomisk, rekreativt og turistmæssigt m. bygninger, haver og omgivelser/herligheder.
(max 2 x 60 min.; honorar efter aftale + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Tolvmandsforeningen Vejle-Kolding; Lion's Club, Vejle; Ørum pgd., Vejle.

3. Kvindeskikkelser på danske herregårde (fortælling og lysbilleder)

Foredrag (evt. suppl. m. lysbilleder) om "mærkværdige" - dvs. bemærkelsesværdige kvinder på danske herregårde i tiden 1500 til vore dage. På mange herregårde blev driften forestået af "husfærdige" kvinder, enten som ægtefælle i mandens fravær eller ofte også som selvstændige ejere ("Fruegårde"...)
(max 2 x 60 min.; honorar efter aftale + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Lem foredragsforening/Smedenes Hus; OK Klubben, Kolding: Løgumkloster Højskole (okt. 2002)

4. Advent i ord og toner, billeder og musik

"Der er noget i luften" i tiden op under advent og jul. Det er disse stemninger, der anslås i foredraget med fællessange, tanker og overvejelser om det forestående, oplæsning af Fr. Bierlichs fortælling om begivenhederne omkr. Jesu fødsel (fra "Ved Dagens Begyndelse") samt fremvisning af en længere serie efterårs- og vinterbilleder til musik af Robert Schumann. (Klaverakk. v. foredragsholder)
(max 2 x 60 min.; honorar efter aftale + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Vartov, København; Herning Aftenskole; Brande Pensionistforening.

5. På opdagelse blandt danske landsbykirker (lysbilledforedrag)

Lysbilledforedrag formet som en opdagelsestur til vidt forskellige egne og kirker - ikke en systematisk gennemgang, snarere med eksempler på interessante og overraskende, religiøse og kunstneriske, kendte og ukendte genstande og detaljer, gamle og nye, ude og inde - et forsøg på at vise mangfoldigheden og storheden i vores nationale arv.
(max 2 x 60 min.; honorar efter aftale + kørsel)
Foredraget er tidligere holdt: Hedensted Foredragsforening; Esbjerg Bibliotek/Ok-klubben.