Julie Tandrup Kock

Telefon: 6011 6106
E-mail: julie.tk@hotmail.com
Web: www.julietandrupkock.dk

  1. Det æstetisk sublime - solocello og foredrag
  2. Klassiske folketoner - solocello og foredrag
  3. Romantikkens revolutionære kunst, foredrag, cello og klaver
  4. Musikkens retorik
  5. Koncertforedrag efter særligt ønske
 

Musikkens retorik - En spændende serie af koncertforedrag, hvor ordet og musikken går hånd i hånd for at illustrere hinanden og indvie lytteren i en verden af udtryk, æstetik og følelser. Den unge cellist, Julie Tandrup Kock, er uddannet fra solistklasser i både Danmark og Schweiz og aktiv som solo-, kammer- og orkester-musiker i både ind og udland, og Christian Kock er professor i retorik ved Københavns Universitet, højaktuel i medierne og forfatter til adskillige bøger.

Julie Tandrup Kock  og Christian Kock holder foredrag i hele landet

1. Det æstetisk sublime - solocello og foredrag

Hvad er det der får små hår i nakken til at rejse sig på os? Hvad er det griber os allermest i kunst - det være sig musik, litteratur, film eller andet? Det forsøger professor i retorik, Christian Kock,
at belyse i et oplæg med konkrete eksempler fra soloværker for cello, som spilles af cellist Julie Tandrup Kock.
(45-90 min,; 7.000 kr. + transport)

2. Klassiske folketoner - solocello og foredrag

Ved dette arrangement vil Christian Kock tale om, hvad der sker, når folkekunstens kontante effekter møder kunstmusikkens raffinement. Julie Tandrup Kock illustrerer med folkemusik-inspirerede soloværker fra Ungarn, Spanien og Kina.
(45-90 min,; 7.000 kr. + transport)

3. Romantikkens revolutionære kunst, foredrag, cello og klaver

Hos de romantiske kunstnere, digtere og komponister får kunsten en helt ny rolle: Den skal åbne et alternativt rige, fjernt fra en meningsløs spidsborgerlig tilværelse. Ikke mindst musikken skal udfri jeg'et fra den indespærring det oplever - og i yderste konsekvens opløse jeg'et i verdensaltet. Alt det belyser foredraget med citater, billeder og storladen, romantisk musik for cello og klaver.
(60-90 min, 9.000 kr. + transport, adgang til klaver eller flygel er nødvendigt til dette foredrag)

4. Musikkens retorik

Kan musik udtrykke følelser? Hvad er det vi oplever når vi hører sublim musik? Foredraget belyser ud fra levende eksempler hvordan musikken er en art sprog - men en ganske anden art sprog end det verbale sprog. Musikken er stærk og mangetydig - og mangetydigheden er en del af dens styrke.
(45-90 min,; 7.000 kr. + transport)

5. Koncertforedrag efter særligt ønske

Koncertforedragene kan skræddersyes efter ønske.
(Varighed og honorar efter aftale)