Kai Bohsen

Kontakt: Jeppe Aakjærs Vej 16, 7430 Ikast
Telefon: 3216 1946
Mobil 4268 6810
E-mail: kai@bohsen.dk

  1. Når mennesker handler på Guds ansvar
  2. Arv og fornyelse
  3. "Samarbejde – fællesskab og udvikling" - belyses især ud fra bibelske tekster
  4. Humor og muntre oplevelser fra kirkens verden
  5. Dit ord er kræfter, som sætter i gang
 

Uddannet pædagog 1970 fra Ikast Pædagogseminarium. Sekretær i Herning KFUM og KFUK 71–74. Storbysekretær i Århuskredsens KFUM og KFUK 74–78. Teologistudium fra 1978. Cand.theol. fra Århus Universitet 1984. Sognepræst Fredens Kirke, Herning 85–92. Sognepræst Ikast 92–2012.
Bestyrelsesarbejde og landsformand for KFUM’s Soldatermission i Danmark i en årrække.

Kai Bohsen kommer med foredrag i landet.

1. Når mennesker handler på Guds ansvar

Et bibel/teologisk foredrag som fortæller om, at også når livet er svært og ser uoverskueligt ud, giver det mening at fæstne troens blik på Gud. Det belyses gennem en række eksempler, hvor bl.a. Abraham, Job og apostlen Peter fremdrages sammen med eksempler fra anden litteratur.
(Ca. 60 min. + tid til samtale; kr. 2500 + transport)

2. Arv og fornyelse

Som døbte mennesker har vi en forpligtelse til at give den kristne arv videre. Spørgsmålet er: Hvordan gør vi det?
Bibelen er ikke nogen facitliste, men en bog som fortæller om, hvem vi er som mennesker. Det vil sige, at vi må lade os fortælle af de bibelske fortællinger. Vi kan ikke nøjes med bare at fortælle vores egen livshistorie, som det er blevet på mode at gøre gennem utallige biografier i vores tid. Vort liv må ses og fortælles videre i lyset af noget større end vores egen lille virkelighed.
(50-60 min. + tid til samtale; kr. 2500 + transport)

3. "Samarbejde – fællesskab og udvikling" - belyses især ud fra bibelske tekster

På mange fronter i erhvervslivet tales der om samarbejde, fællesskab og udvikling. Men hvad tænker vi om det i de kristne menigheder, foreninger og klubber? Hvad siger Bibelen om det, og hvad er det, som binder en kristen menighed sammen? Det er nemt at svare, at det er Guds Hellige Ånd, men mange erfarer også, at der hvor mennesker samarbejder, skabes der et stærkt og udviklende fællesskab, som får bærende betydning for både de lyse og mørke stunder i menneskelivet. Foredraget rejser også spørgsmålet om, hvilke ”burrebånd” der er nyttige for at blive fastholdt i et samarbejde og et fællesskab, som er udviklende og bærende for det kristne menneskeliv.
(ca. 60 min. + tid til samtale; kr. 2500 + transport)

4. Humor og muntre oplevelser fra kirkens verden

En del mennesker har en opfattelse af, at har man noget med kirke og kristendom at gøre, er alt trist og gabende kedsommeligt. Men humor findes i høj grad i Bibelen, ligesom humor og muntre oplevelser findes i stor stil i den kirkelige hverdag. Humor er simpelthen en måde at overleve på. Dette vil foredraget belyse gennem eksempler fra Bibelen og fra mange års præstetjeneste i Folkekirken.
(50-60 min.; kr. 3000 + transport)

5. Dit ord er kræfter, som sætter i gang

Det er et bibel- teologisk foredrag, som er inspireret af Inge Hertz Aarestrup salme, nr. 150 i de Unges sangbog. Der fokuseres på skaberordet, som satte alt i gang. Desuden belyses, med henvisning til nogle bibelske tekster, om hvordan mennesker blev sat i bevægelse og oplevede kaldet til tjeneste gennem både Gudsordet i GT. og Jesu ord i NT. Igennem hele foredraget trækkes der linjer op til vores tid, bl.a. om hvordan sproget ofte maltrakteres f.eks. i de sociale medier. Ordene mangler kraft og ånd. De bygger ikke op, men bryder ned. Men sproget og ordene er sat i verden for at bygge op, give mod trøst og oprejsning, hvor der er brug for det. Ordet og sproget vil pejle et etisk kompas også som rettesnor for moderne mennesker.
(50-60 minutter + tid til drøftelse; kr. 2000 + transport)