Kasper Dalgaard

E-mail: kda@teol.ku.dk
Telefon: 4252 8984

  1. En Jesus til alle tider og alle kristne – fra Paulus til Koranen
  2. Kirkens Kaotiske Kilde
  3. Forstå skriften – Frit valg fra alle hylder
  4. Kærlighed og Sex i den Tidlige Kristendom
  5. Krig og Kristendom – fra pacifisme til korstog


Cand. Theol., Ph.d. i Det Nye Testamente, Ekstern Lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese (Ny Testamente) samt Institut for Tværregionale og Kulturelle Studier (Religionshistorie) ved Københavns Universitet.
Kasper Dalgaard elsker den tidlige kirkes skrifter og har en ph.d. i Det Ny Testamente som en slags bevis derfor. Men bag de faglige kvalifikationer er der en dyb fascination ved alle de mærkelige og bemærkelsesværdige tekster fra den fjerne fortid og frem til i dag. Han har derfor oversat og arbejdet med alverdens forunderlige jødedomme, besynderlige kristendomme og andre glemte forgreninger på Kristendommens stamtræ.
Kasper har de sidste ti år undervist i Det Ny Testamente og i Kristendommens Historie ved Teologi og Religionsvidenskab ved Københavns og Aarhus Universitet. Her har han ført tusindvis af studerende sikkert gennem de vanskelige temaer og blev blandt andet for sin levende undervisning udnævnt til Årets Underviser i 2014. Han har også ofte været i radioen, blandt andet i Peter Lund Madsens Hjernekassen på p1 hvor han underholdt om den tidlige kirke og kætterier og til julen 2018 udkommer hans nyeste bog fra Bibelselskabet om Jesus-figurer gennem tiden.
Kasper er derudover en rutineret foredragsholder med ca. 20 foredrag om året over hele landet og garanterer en hyggelig og underholdende oplevelse, der samtidig efterlader alle klogere på de kristne mysterier.

Kasper Dalgaard holder foredrag i hele landet.

1. En Jesus til alle tider og alle kristne – fra Paulus til Koranen

Hvem er Jesus, manden der vandrede på jorden for to tusind år siden?
Ja, det er ikke så nemt et spørgsmål at besvare, men følg med på en rejse gennem den Jesus-figur som apostlen Paulus, evangelierne og Åbenbaringens forfattere ønsker at fremstille for lige netop deres menigheder. Herefter dykker vi ned i nogle af de underholdende Barndomsevangelier og ser på Jesus som ung knægt - en vanskelig ballademager – og endelig får vi en eksotisk smagsprøve med Koranens Jesus.
Gennem denne tekstuelle vandretur ser vi hvorledes der ikke er én Jesus i Kristendommens tidligste skrifter men derimod nærmest befriende mange Jesus’er – og dermed en Jesus til alle tider og alle troende.
(60-90 min. 4.000 kr. ekskl. transport udenfor hovedstadsområdet)

2. Kirkens Kaotiske Kilde

Før kirken, før kanon og før kampen om den sande tro koster kristne livet er der en kaotisk kogekedel af kristendomme.
I dette foredrag dykker vi sammen ned i denne kedel og ser på hvordan teologer, biskopper og kirkefædre frembringer oldkirken. Vi ser på de kristne troskrige fra Paulus og de andre nytestamentlige forfattere og frem til ’ærkekætteren’ Markions forståelse af Jahve som den onde gud, der fører til diskussionen om en kirkelig kanon.
På baggrund af dette følger vi de første trosbekendelser opståen og hvorledes de udformes som resultatet af hårde kampe og sidst kigger vi nærmere på netop nogle af alle disse farverige og noget fantastiske ’kætteriske’ kristendomme, der kunne have vundet men som forsvinder ud i den teologiske glemsel.
(60-90 min. 4.000 kr. ekskl. transport udenfor hovedstadsområdet)

3. Forstå skriften – Frit valg fra alle hylder

De 27 skrifter i Det Nye Testamente indeholder mange vanskelige og umiddelbart uforståelige passager. Men i dette foredrag er der alle chancer for at Kasper Dalgaard på en saglig og faglig måde råder bod på sådanne problemer.
I vælger frit hvilke skrifter der skal fokuseres på og så gennemgår og udlægger Kasper disse og forklarer hvorfor det er skrevet som det er og hvordan det skal forstås. Mulighederne er mange og allerede afholdte eksempler inkluderer ’Evangelierne – hvorfor er der fire?’, ’Hvem er og hvad vil Paulus?’ samt ’Hvordan skal Jakobsbrevet forstås?’.
(60-90 min. 4.000 kr. ekskl. transport udenfor hovedstadsområdet)

4. Kærlighed og Sex i den Tidlige Kristendom

Kristendommens forhold til de seksuelle glæder er ofte noget dystert. Sex og alt dertil hørende er noget skamfuldt der i bedste fald hører til i det skjulte og selv da kun for ægtefæller. Dog har det ikke altid været sådan og i dette foredrag ser vi på hvorledes den klassiske forståelse opstod samt hvorledes andre kristne til tider har været meget mere skamfri i deres tro.
Følg med teologen Kasper Dalgaard når vi dykker ned i de klassiske kristne tekster og undersøger hvorledes det seksuelle blev skamfuldt. Vi kigger nærmere på hvorfor og hvorledes Paulus, Augustin og andre argumenterer for at alle seksuelle akter bør undgås af gode, sande kristne. Dernæst rejser vi videre i de kristne sekter og kætterier der nu er forsvundet og ser hvorledes disse tolker verdenen og det seksuelle begær som noget helt andet. Ja, hos disse er der absolut ingen skam ved det seksuelle – snarere tværtimod da det er igennem netop den seksuelle akt at Kristi frelse kommer til menneskeheden.
(60-90 min. 4.000 kr. ekskl. transport udenfor hovedstadsområdet)

5. Krig og Kristendom – fra pacifisme til korstog

’Vend den anden kind til’ er essensen af Jesu pacifistiske budskab men hvad så med korstogene og de andre mørke perioder i kirkens historie? Hvordan kommer det så vidt?
I dette foredrag undersøger vi den forunderlige rejse kirken har taget fra dengang hvor ingen soldater kunne være kristne, over oprettelsen af kristen-romerske hære, og til kristne borgerkrige og korstoge og de teologiske tanker bag.
Følg med teologen Kasper Dalgaard når vi sammen undersøger hvorledes kirken bliver voldelig og hvordan den går fra at en pacifistisk religion til at garantere frelse til alle der dræber i krig.
(60-90 min. 4.000 kr. ekskl. transport udenfor hovedstadsområdet)