Kim Sundbøll

Kontakt: Sjællandsgade 80, 8000 Aarhus C
Telefon: 2081 1364
E-mail: kystv@hotmail.com

  1. Flygtningepresset i Middelhavet
  2. Cyberangreb på Danmark og EU/NATO. Hvem angriber og hvorfor/ hvilke interesser ligger bag?
  3. Kai Munk og Kim Malthe-Bruun som eksempler på besættelsestidens danske symboler
  4. Mellemøsten - hvilke grundlæggende kræfter er på spil i f.eks. konflikten i Syrien og Iraq - herunder Islamisk Stats rolle
  5. Det sorte guld under isen i Arktis - herunder Nordøstpassagen og Kina
 

Fhv. rektor og fmd. for Folkeuniversitetet i Haderslev og Horsens.
Har holdt foredrag og forelæsninger i Folkeuniversitets-regi i mange år – bl.a. Folkeuniversitetet i: Aarhus, Aalborg , København, Egedal og Flensborg samt Bogense og Horsens.
Desuden i aftenskoleregi: AOF og DOF, Århus samt Forsvarets Arktiske kommando.
Jeg bruger altid overhead projektor, USB stik/PowerPoint.

Kim Sundbøll holder foredrag i hele landet.

1. Flygtningepresset i Middelhavet

- sammenlignet med de meget store folkevandringer mod Romerriget i oldtiden (ca 2. årh.f.Kr - 500 årh.e.kr.) - samt den store udvandring til Amerika fra 1880-1920.
Flygtningepresset på EU's grænser - og dermed på alle landene i EU - vil sandsynligvis fortsætte i årtier endnu. Grundene hertil og en analyse heraf vil indgå i foredraget.
Hvad er det for nogle kræfter som er på spil i dag i forhold til presset på Romerriget i oldtiden og udvandringen til Amerika i 1880'erne?
Hvilke hovedkræfter indgår i den nuværende flygtningekrise, sammenlignet med dengang - ligheder og forskelle?
Hvad var det dengang, som i dag, der "trak" og hvad "skubbede"? - kaldet: push-pull-teorien.
(45, 60 eller 90 min.; 1.500 + kørsel)

2. Cyberangreb på Danmark og EU/NATO. Hvem angriber og hvorfor/ hvilke interesser ligger bag?

Mange Cyberangreb mod danske virksomheder og offentlige institutioner formodes at være statsfinancieret af Rusland.
Hvilke interesser kan Rusland have i disse Cyberangreb - ikke bare mod Dannmark men også mod EU og NATO ?
Kan det have noget at gøre med magtbalancen i Østersøen, Arktis, Nordatlanten- ?
Og hvilke strategiske og geopolitiske interesser har Rusland og Kina i den nye maritime transportvej via Nordøstpassagen , som i fremtiden kan blive et meget stort økonomisk aktiv for Rusland - en ny Silkevej ml. Asien og Europa?
(45, 60 eller 90 min.; 1.500 + kørsel)

3. Kai Munk og Kim Malthe-Bruun som eksempler på besættelsestidens danske symboler

Besættelsestidens modstandsbevægelse - herunder jødernes flugt til Sverige og de mange ukendte og kendte helte fra de 5 års besættelse.
(45-60 eller 90 min.; 1500 kr. + kørsel efter alm. takst)

4. Mellemøsten - hvilke grundlæggende kræfter er på spil i f.eks. konflikten i Syrien og Iraq - herunder Islamisk Stats rolle

Med udgangspunkt i et stabilt emirat som Dubai: dets arkitektur, historie, kultur, politik og økonomi - vil hovedaktørerne i konflikten i Mellemøsten, blive beskrevet. Sunnimuslimer/Islamisk Stat og Shiamuslimer - deres allierede i regionen og en vurdering af mulighederne for våbenhvile/fred.
Herunder en kort sammenligning med religionskrigene i Europa mellem katolikker og protestanter efter Reformationen i 1536.
(45-60 eller 90 min.; 1500 kr. + kørsel)

5. Det sorte guld under isen i Arktis - herunder Nordøstpassagen og Kina

Kina er det land i verden med f.eks. den hurtigst voksende minoritet af kristne.
Men hvorfor er Kina ”nødt til” at satse på Nordøstpassagen, Arktis og Grønland for at få sin økonomi til at vokse?
(45, 60 eller 90 min.; 1.500 + kørsel)