Kjeld Renato Lings

Kontakt: Ryparken 176, 2tv, 2100 København Ø.
Telefon: 6043 7062
E-mail: kirelanu@yahoo.dk
Webadresse: http://bibel-homoseksualitet.dk/foredrag 

  1. Bibel og homoseksualitet - et umage par
  2. Kærlighed under censur
  3. Skabt i Guds billede
  4. Sodoma og Gomorra - den oprindelige historie
  5. Sodoma og Gomorra - fra vold mod samfundets svage til sex mellem mænd
  6. Hos en af mandkøn må du ikke ligge
  7. En bibelsk krimi - forbrydelsen i Gibea
  8. Hvem dømmer de homoseksuelle ude - Paulus eller bibeloversætterne?
  9. Hvad nu hvis Paulus siger o.k. til homokærlighed?
  10. Bibelens eunukker - fra eksklusion til inklusion


Min uddannelse:
- cand.phil. i spansk, Københavns Universitet, 1973
- translatør og tolk, Handelshøjskolen i København, 1976
- ph.d. i teologi, University of Exeter (UK), 2006.
Jeg har studeret 4 klassiske sprog: latin, græsk, hebraisk, nawatl (aztekisk)
Jeg har holdt foredrag i kirkelige sammenhænge og på universiteter i bl.a. Sverige, Storbritannien, Spanien, Argentina, Costa Rica, USA og Filippinerne.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Bibel og homoseksualitet - et umage par

Siden middelalderen har de fleste teologer ment, at Bibelen fordømmer intime forhold mellem to af samme køn. Men meget afhænger af, hvordan teksterne bliver oversat. I den forbindelse bærer danske bibeloversættere et stort ansvar. Ret beset er homoseksualitet et moderne ord, der ikke passer til Bibelens verden. Teksterne handler om andre ting: undertrykkelse af samfundets svage, overgreb mod mindreårige, incest, afgudsdyrkelse…
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

2. Kærlighed under censur

Bibelen indeholder fire stærke, usædvanlige historier om kærlighed mellem to af samme køn. Uheldigvis har danske bibeloversættere en tendens til at modificere eller censurere teksterne: Ruth og Noomi, David og Jonatan, en romersk officer og hans afholdte ”dreng”, samt Jesus og den elskede discipel. I foredraget lægges særlig vægt på de to kvindelige hovedpersoner i Ruths Bog, som med stort held er i stand til at navigere i et mandssamfund.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

3. Skabt i Guds billede

Skabelsesberetningen er spændende læsning, især på grundsproget hebraisk. Her er Skaberen tvekønnet, og det første menneske er både han- og hunkøn. Det famøse ”ribben” forekommer ikke. På hebraisk står der helt ordret ”side”. På grund af ensomhed skilles menneskets to sider fra hinanden, og dermed opstår mand og kvinde som separate, ligestillede væsener. Kvindens rolle er at være mandens ledsager, opretholder og beskytter.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

4. Sodoma og Gomorra - den oprindelige historie

Siden oldtiden er historien om Sodoma og Gomorra ofte blevet fejltolket. Handlingen bliver lettere at forstå, hvis man læser de store profeter. De leverer de ældste og mest troværdige udlægninger. Især Esajas og Ezekiel udtrykker sig i konkrete billeder om problemerne i Sodoma og Gomorra. Foredraget belyser, hvordan de to byer behandlede de fattige og svage brutalt, og hvorfor de ifølge profeterne blev straffet med ødelæggelse.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

5. Sodoma og Gomorra - fra vold mod samfundets svage til sex mellem mænd

Fra at være en bibelsk historie om overgreb på samfundets svage kom fortællingen om Sodoma og Gomorra i løbet af middelalderens kristne tradition til at handle om sex, især sex mellem mænd. Den fejltolkning fik skæbnesvangre konsekvenser for titusinder af homo- og biseksuelle i en række lande. Hvordan kunne det gå så galt? Foredraget gør rede for det historiske forløb fra den hellenistiske periode frem til vores egen tid.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

6. Hos en af mandkøn må du ikke ligge

De fleste teologer og bibellæsere går ud fra, at 3. Mosebog 18,22 (+ 20,13) fordømmer seksuelle forhold mellem mænd. Teksten opfattes som værende enkel og ligetil. Ved nærmere eftersyn er den dog temmelig kryptisk: "Hos en af mandkøn må du ikke ligge en hustrus liggemåder". Hvordan skal det forstås? Mange forskere har givet et bud. I foredraget gennemgås en perlerække af forslag til tolkning af denne ultrakorte tekst.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

7. En bibelsk krimi - forbrydelsen i Gibea

Dommerbogens kap. 19 er en gyser, der udspiller sig i byen Gibea. Den kan minde om en parallel til historien om Sodoma og Gomorra. Men den hebraiske originaltekst er skrevet i kodesprog med hentydninger til forskellige skrifter i Det Gamle Testamente. Formålet med denne elegant konstruerede krimi er at polemisere mod kong Saul, som længe lå i konflikt med sin efterfølger David. Foredraget påviser, hvordan fortælleren står på Davids side.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

8. Hvem dømmer de homoseksuelle ude - Paulus eller bibeloversætterne?

Mange bibellæsere har lært, at apostlen Paulus var modstander af det, man i vore dage kalder homoseksualitet. Men ordet stammer fra 1869. På Paulus’ tid havde man ikke nogen tilsvarende betegnelse. Foredraget ser på 1. Korintherbrev 6,9, hvor Paulus bruger det på hans tid ukendte græske ord arsenokoitai, ”mandeliggere” eller ”sengemænd”. Ulykkeligvis vælger nyere danske bibeludgaver at gengive det med det velkendte moderne ord ”homoseksuelle”.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

9. Hvad nu hvis Paulus siger o.k. til homokærlighed?

Mange tror, at apostlen Paulus i Romerbrevets kap. 1 fordømmer vore dages homoseksualitet. Men ordet er af nyere dato og passer ikke sammen med en tekst skrevet for 2000 år siden. I Rom 1,25-26 taler Paulus om afgudsdyrkelse og bruger datid. Dermed henviser han til begivenheder fra tiden før han selv blev født. Kapitlet er henvendt til fordomsfulde jødekristne i Rom. Måske er det slet ikke Paulus, der har fordomme, men snarere hans modstandere.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)

10. Bibelens eunukker - fra eksklusion til inklusion

Eunukker optræder i begge Bibelens testamenter, undertiden i fremtrædende roller. Emnet har en vis relevans for vore dages diskussioner om interkønnede og transkønnede personers rettigheder. Eunukkerne i Bibelen går fra barsk eksklusion i 5. Mosebog til velvilje og accept hos profeterne Esajas og Jeremias. I det 1. årh. e.v.t. opnår de fuld inklusion i de nye kristne menigheder, hvilket beskrives i Apostlenes Gerninger kap. 8.
(60 min. + diskussion. 3.500 kr. + transport + evt. overnatning)