Knud Peder Jensen

Kontakt: Boagervej 3, 7884 Fur
Telefon: 6127 3832
E-mail: Knud.peder.jensen@gmail.com

  1. Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling
  2. I begyndelsen var landet
  3. Herfra min verden gik


Født 13. oktober 1951 på gård nær landsbyen Boes, der ligger mellem Ry og Skanderborg.
1969 Realeksamen fra Ry Mølleskole
1969-71 I lære som Landbrugssmed hos A. Blom, Skanderborg.
1971–73 HF-eksamen fra Th. Langs Seminarium.
1973-1982 Cand. phil. i historie ved Århus Universitet.
1985-1998 Lærer ved Askov Højskole. Historie, dansk, samfundsfag og skriveværksted.
2004-10 Journalist ved Salling Avis.
Udgivelser:
Nåden og Skammen, Gyldendal 1985, Vildmanden, Gyldendal 1992, Havkat mellem Hav og Himmel, Centrum 1995, I begyndelsen var landet, Hovedland 1999, Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling, Hovedland 2002, Lys Langs kysten, Hovedland 2009, Midt på Lars Tyndskids mark, BK Nordsalling 2013.

Knud Peder Jensen holder foredrag i hele landet.

1. Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling

Jeppe Aakjær - agitator og poet – elsket og hadet! Jeppe Aakjær var i sin samtid en omstridt person. Hans poetiske sange om historien og det gamle bondesamfund kunne alle synge med på, men når han tog ordet i en forsamling og talte tyendets sag, så deltes vandene.
Jeppe Aakjær blev født i 1866 i Åkjær ved Karup Å syv kilometer syd for Skive. Intet tydede på, at knægten skulle blive andet end bonde, men mødet med højskolebevægelsen og det moderne gennembruds folk ændrede alt. Han blev den første fra bondestanden, der selv greb pennen og skrev om det, han havde set med egne øjne.
Foredraget er en levende fortælling om Aakjærs vej gennem livet til han i 1926 blev hyldet på Københavns Rådhus.
(90-120 min.; 4.500 kr. + transport)

2. I begyndelsen var landet

En øjenvidneberetning om landkulturens undergang og dens betydning for os i dag.
(90 min.; 4500 kr. + transport)

3. Herfra min verden gik

Alle kan skrive en bog – bogen om deres eget liv. Foredraget giver råd om, hvordan opgaven kan gribes an.
(90 min.; 4500 kr. + transport)