Kresten Thue Andersen

Kontakt: Sinding Hedevej 2A, Kragelund, 8600 Silkeborg
Telefon: 5115 2766
E-mail: kta@km.dk

  1. Blicher Koncertfortælling
  2. Klezmer i Kirken
  3. Madkunst og nåde hos Blixen
  4. Er der noget, der kan friste i dag? – Faust
  5.  Fra Paradis til Faustmyten
    – De bibelske rødder til en klassiker i vestlig kultur


Sognepræst i Kragelund og Funder ved Silkeborg.
Foredragsholder og kontrabassist.
Mine foredrag vækker på en slagfærdig måde til debat og eftertanke. Har skrevet artikler om Faust – samt spillet adskillige koncerter med min hustru.
Kommer bedst i Jylland og Fyn. Har holdt foredrag i kirker i Randers, Ebeltoft, Kragelund, Sejling og Hornslet, Skærum Mølle, FOF samt Akademiet for den 3. Alder.

1. Blicher Koncertfortælling

”Røverstuen” dramatiseret med musik.
Stemningsfuld fortælleaften om kærlighed, uhygge, forsoning og lokalhistorie. Steen Steensen Blichers novelle ’Røverstuen’ fortalt og dramatiseret med et varieret program af melodier og fællessange fra den danske sangskat samt sange fra Ukraine, klezmersange og amerikanske sange af Bob Dylan og Johnny Cash.
Efter koncertfortællingen kan vi fortælle om oprindelsen til bortførelsestemaet hos Blicher.
Johan Toftegaard Knudsen: klarinet, tinwhistle, saxofon, guitar og sang
Kresten Thue Andersen: fortæller og klarinet, kontrabas og sang.
(60 min.; Honorar 5000 kr.)
Arrangementet er tidligere holdt: Blichermuseet i Thorning; Kragelund Kirke; Sinding Kirke; Funder Kirke.

2. Klezmer i Kirken

Klezmorkester kendes på tårer og triller, fest og farver, vilde hvin og sørgmuntre sange om tro, håb og kærlighed.
Musikken passer godt til kirken, da publikum inviteres gennem hele følelsesregistret.
Oplev fortællinger om religion, klezmermusik, jødisk bryllupsmusik, længselsfulde sange på yiddish, vilde danserytmer fra balkanlandene, græsk patos og skæve toner og rytmer fra Tyrkiet.
Klezmorkester består af:
Mette Marie Jensen Ørnstrup – percussion og sang
Martin Bonde Eriksen – guitar og sang
Johan Toftegaard Knudsen – klarinet, saxofon og sang
Kresten Thue Andersen – kontrabas og sang
Idé: en ’lyttekoncert’ i kirken kan kombineres med dans i forsamlingshuset bagefter.
(60-120 min.; honorar: 12.000 kr.)
Arrangementet er tidligere holdt: Klezmorkester har siden år 2005 spillet på højskoler, til bryllupsfest, kirkekoncerter og på spillesteder. Senest: Hurup Kirke, Skibby Kirke, Haderslev Kirke,

3. Madkunst og nåde hos Blixen

Mød Blixens tanker om Gud gennem hendes fortælling ’Babettes Gæstebud’.
Karen Blixen er kendt og elsket som en af Danmarks største forfattere. Men at Karen Blixen i sit forfatterskab også udfolder en teologi er mindre kendt. På mangfoldige og kreative måder beskriver hun i sine noveller treenighedens personer. Hendes teologi bærer også præg af hendes egen livshistorie. Blixens fortællinger er kendt for temaer som skæbnen, forsynet og 'det dæmoniske', men jeg vil vise steder, hvor tilgivelse og Guds uendelige nåde dukker op.
Jeg fremhæver Blixens livshistorie og reciterer fra Babettes Gæstebud, hvor hun på sin egen måde bruger historiske begivenheder til at udtrykke fortællingens dybere sandhed.
Foredrag med recitation
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

4. Er der noget, der kan friste i dag? – Faust

Er der noget, der kan friste i dag? – Faust
Hvor kommer livsglæden fra? Og hvorfor frister magt? Den litterære verdensklassiker Faust er i dag stadig aktuel på teaterscener og film. Vi følger faustmotivets udvikling fra den reformationens ’folkebog’, omrejsende markedsteater til Goethes ’Faust’, fyrtårnet blandt Faustværkerne, og jeg trækker litterære linjer frem til H.C. Andersen, Karen Blixen og Thomas Mann – opera, bluesmusik og den svenske vise ”Har du viser, min ven, syng dem nu”.
Faust-temaet er aktuelt i dag, hvor vi med arven fra 1960’erne skal ’skabe’ deres liv og enestående identitet. Vi kan nemt gribes af fristelse: hvad enten der er tale om storsvindel, cykelsport, flødekager, spilmani, selviscenesættelse eller bjergbestigning? Skønt Luther afskaffede middelalderens 7 dødssynder, lever de i dag i de mange faustiske fortællinger, noveller og film.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

5. Fra Paradis til Faustmyten - De bibelske rødder til en klassiker i vestlig kultur

Hvorfor har fortællingen om en pagt med djævelen så stærke rødder i vores kultur? Hvor kommer historien egentlig fra? Vi skal se på djævlepagten i Paradisets have hos slangen og Eva, Jobs Bog, hos Jesus i ørkenen, middelalderens helgenlegender og endelig reformationstiden, hvor motivet får sit klare udtryk i folkebogen om Faust. Det spændende spørgsmål er hér, hvordan den historiske person Faust, som lever samtidigt med Martin Luther udvikler sig til en litterær person i den lutherske 'folkebog' om Faust fra 1587. Hér samles rødderne til én fortælling, som peger frem til vor nutid – som litterær klassiker og moderne fristelsesmyte, med fristelse til en hidtil ukendt menneskelig frihed.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)