Kresten Thue Andersen

Kontakt: Sinding Hedevej 2A, 8600 Silkeborg
Telefon: 5115 2766
E-mail: kta@km.dk

  1. Faust – vores historie om fristelse
  2. Mefistofeles – og de bibelske rødder
  3. Madkunst og nåde hos Blixen


Sognepræst i Kragelund og Funder ved Silkeborg.
Foredragsholder, sognepræst og kontrabassist.

Mine foredrag vækker på en slagfærdig måde til debat og eftertanke. Har holdt foredrag både folkeligt og forskningsmæssigt – skrevet artikler om Faust – samt spillet adskillige koncerter med min hustru.

Kommer gerne til hele landet. Har holdt foredrag på Folkeuniversitetet, FOF i Randers, Akademiet for den 3. Alder og ved sogneaftener i Ebeltoft, Kragelund, Sejling, Hornslet og Ebeltoft.

1. Faust – vores historie om fristelse

Hvad betyder fristelse for dig? Spillemani, finansspekulanter, flødekage eller bjergbestigning? Du kender måske udtrykkene djævelens advokat, spilledjævelen, væddemål med Mefisto. Men hvor kommer de fra? Og hvorfor igen opsætte Faust-skuespil i Danmark, senest i 2018?
Mange ved, at Luther afskaffede middelalderens 7 dødssynder, men frem til i dag lever de videre i fortællingerne om Faust-figuren. Hvordan er det sket, at ’curiositas’ (nysgerrighed) har i vor kultur fået en mere positiv klang.
Da en luthersk bogtrykker i 1587 udgav fortællingen om Faust som 'folkebog' blev en gnist antændt og en verdenslitterær udvikling sat i gang. Første skridt tog fortællingen fra reformationstiden – fra omrejsende Faust-teater på markedspladser – ind i oplysningstid og romantik, hvor Goethes skrev sin ’Faust’, fyrtårnet blandt Faust-værkerne. Sidste skridt tager 'det faustiske' ind i det 19.-21. århundrede. Derfor skal vi på opdagelsesrejse gennem Faust-værker, som blomstrer op i tiden fra Goethe og indtil i dag: H.C. Andersen, I.P. Jakobsen, Mikhail Bulgakov og Thomas Mann. Ideen om en djævlepagt kan overraskende også genfindes i Karen Blixens og Thorkild Bjørnvigs venskab og hos Bob Dylan.
Foredrag med lytte-eksempler fra Gounods Faust.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

2. Mefistofeles – og de bibelske rødder

Hvor kommer historien om en djævlepagt fra? Og hvorfor har den så stærke rødder i vor kultur? Vi kan se djævlepagten hos slangen og Eva i Edens Havde, i Jobs Bog og hos Jesus i ørkenen, middelalderens helgenlegender og endelig reformationstiden, hvor motivet får sit klare udtryk. Vi følger den historiske person Faust, som lever samtidig med Martin Luther, og udviklingen til den lutherske 'folkebog' om Doktor Faustus fra 1587, hvor disse rødder samles til én fortælling. En fortælling, der peger frem til vor nutid – som litterær klassiker og moderne fristelsesmyte. Temaet i 'fristelsens grundmyte' er enkelt: Faust fristes af djævelen og indgår en pagt, der giver en hidtil ukendt frihed.
Skønt folkebogen kan kaldes middelalderlig populærlitteratur om magi og kætteri, så peger den ind i vor tid som en beretning om umætteligt begær efter magt, lidenskab og selviscenesættelse.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)

3. Madkunst og nåde hos Blixen

Mød Blixens tanker om Gud gennem hendes fortælling: ’Babettes Gæstebud’.
Karen Blixen er kendt og elsket som en af Danmarks største forfattere. Men at Karen Blixen i sit forfatterskab også udfolder en teologi er mindre kendt. På mangfoldige og kreative måder beskriver hun i sine noveller treenighedens personer. Hendes teologi bærer også præg af hendes egen livshistorie.
Blixens fortællinger er kendt for temaer som skæbnen, forsynet og 'det dæmoniske', men jeg vil vise steder, hvor tilgivelse og Guds uendelige nåde dukker op.
Jeg fremhæver Blixens livshistorie og reciterer fra Babettes Gæstebud, hvor hun på sin egen måde bruger historiske begivenheder til at udtrykke fortællingens dybere sandhed.
Foredrag med recitation.
(Varighed: 70-120 min. inklusiv pause; hjælpemidler: mulighed for lyd- og billedfremvisning. Honorar: 2.500,- plus transport efter statens takst)