Kristent Pædagogisk Institut

Kontakt: KPI, Åbuen 28, 3400 Hillerød
Telefon: 4824 2462
E-mail: kpi@kpi.dk
Hjemmeside: www.kpi.dk

  1. Hvilken relevans har det kristne menneskesyn i dagens Danmark?
  2. Barn og belastet
  3. Tid til børn
  4. Åndsfrihed efter 11. september


Formålet med KPI er at gennemtænke og formidle, hvad kristentro og pædagogik betyder for hinanden med henblik på at fremme undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse i skole, institution, kirke og hjem.
KPI henvender sig til forsamlinger, faggrupper og enkeltpersoner, som ønsker at fordybe sig i spørgsmål vedrørende undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse.
Niels Kousgaard (født 1972) er uddannet lærer og arbejder halv tid som efterskolelærer på en kristen efterskole og halv tid som pædagogisk konsulent i KPI. På denne måde knyttes teori og praksis nært sammen, og han har særligt arbejdet med formidling af kristentro blandt unge.
Carsten Hjorth Pedersen (født 1955) er uddannet lærer og førstelektor i pædagogik. Han har arbejdet med mødet mellem pædagogik og kristentro, bl.a. omkring menneskesynet. Han har bl.a. skrevet bøgerne Menneske og kristen (1998), Pædagogik i kristent perspektiv (2002), Tid til børn (2004 og 2008), Katekismus Updated (2006), Påvirkning med respekt (2007) og Scor! (2009). Han holder ca. 100 lektioners undervisning/foredrag pr. år, fortrinsvis i Danmark, men også i Norge og Sverige. Han har været daglig leder af KPI siden 1999.

Niels Kousgaard og Carsten Hjorth Pedersen holder foredrag i hele landet.

1. Hvilken relevans har det kristne menneskesyn i dagens Danmark?
v. Carsten Hjorth Pedersen eller Niels Kousgaard

Det kristne menneskesyn rummer stærke, gode impulser for vores menneskeliv. Men det kristne menneskesyn er ikke sådan at få styr på. Vi vil se på fem forskellige synsvinkler, som hver giver deres bidrag. Og vi vil se på, hvad det kristne menneskesyn betyder for:
• forholdet til Gud og andre mennesker
• selvopfattelse og selvværd
• forholdet mellem børn og voksne
• tid og evighed
For det, vi er i Guds øjne – det er vi!
(45-60 minutter + efterfølgende samtale; 3800 kr. + transport)

2. Barn og belastet
v. Niels Kousgaard

Hvem af os forældre vil nogen sinde indrømme, at vores børn lider af stress eller på anden måde er overbelastede? Nej, vel! Men sandheden er, at mange børn i dag ind imellem bærer et større ansvar, end de har godt af. De har behov for voksne, der skærmer dem mod for mange valg, for mange indtryk og for mange fritidsaktiviteter. Udfordringen for forældre i dag er ikke at overlade alle valg til barnet selv men at tage ansvar og træffe beslutninger på barnets vegne.
Men kan det lade sig gøre uden at blive diktatorisk?
(45-60 minutter + efterfølgende samtale; 3800 kr. + transport)

3. Tid til børn
v. Carsten Hjorth Pedersen

Den afgørende faktor for at blive gode forældre er ikke at lære noget om børneopdragelse! Det er at have tilstrækkelig tid sammen med sine børn. For øvelse gør mester.
Men det betyder ikke, at det er nytteløst at give gode ideer til børneopdragelsen. Sådanne ideer rummer dette foredrag mange af. Alt afhængig af, hvad I ønsker, kan vi koncentrere os om emner som børns følelser, teenagere, praktisk familieliv, børn og medier, konflikter og konsekvens, aleneforælder eller kristen oplæring. Målet er du bliver mere tryg i din måde at være forælder på!
(45-60 minutter + efterfølgende samtale. 3800 kr. + transport)

4. Åndsfrihed efter 11. september
v. Carsten Hjorth Pedersen

Gennem 150 år har der været en stærk tradition for åndsfrihed i Danmark, fx i form af tolerance over for religiøse mindretal. Men der er sket meget med åndsfriheden efter 11. september 2001. Terrorfrygt, burkaforbud, stram kontrol med religiøse friskoler, religionen ud af det offentlige rum. Det er nogle af de aktuelle udslag. Åndsfriheden er på retur!
Men det er livsvigtigt for vores samfund og for den enkelte borger, at vi ikke sætter åndsfriheden over styr. Den er en nøgle til at leve i respekt med de mennesker, vi er uenige med.
Men hvordan ser den ud efter 11. september, og hvad indebærer den helt konkret?
(45-60 minutter + efterfølgende samtale. 3800 kr. + transport)