Kurt E. Larsen

Kontakt: Majvej 32, 8210 Århus V.
Telefon: 8675 1504, 2140 0785
E-mail: kl@teologi.dk

  1. Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?
  2. Myter og fakta om Indre Mission
  3. 1517-2017: Luthers reformation– hvad handlede den om? Er vi stadig lutherske?
  4. Guds eget land? - om kirkeliv, tro og politik i USA
  5. Mere end eventyr. Om H C Andersen som salmedigter og kristen forfatter


Uddannet teolog i Århus: I 12 år sognepræst på Herning-egnen, og nu  professor og dr. theol. i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Århus.
Historie og lokalhistorie er ikke alene meget interessant - hvis da ellers læreren ikke gør det kedeligt - men kendskab til historien er også en vigtig måde at lære nutiden bedre at kende på. At kende rødderne gør os bedre forberedte til at møde fremtidens udfordringer.

Kurt E. Larsen kommer i hele landet.

1. Dansk kirkeliv i opbrud – hvor er vi på vej hen?

Pilgrimspræster, migrantmenigheder og debat om forholdet stat/kirke – meget er nyt i kirkelivet i disse år. Med udgangspunkt i grundige kirkehistoriske studier af dansk kirkeliv siden 1945 gennemgås de vigtigste trends i dagens kirkeliv – med henblik på at få en fornemmelse af fremtiden.
(Varighed: 1 time m. efterfølgende drøftelse; honorar: 2500 kr + kørselsudgifter)

2. Myter og fakta om Indre Mission

Med baggrund i mange års kirkehistorisk forskning om Indre Mission beskrives denne kirkelige retnings historie og nutid, med diskussion af en række gængse fordomme om bevægelsen.
(Varighed: 1 time m. efterfølgende drøftelse; honorar: 2500 kr + kørselsudgifter)

3. 1517-2017: Luthers reformation– hvad handlede den om? Er vi stadig lutherske?

De vigtigste træk i den skelsættende begivenhed i 1517 gennemgås. Samtidigt skildres det syn på kirke, folk og samfund, som kendetegnede Luther. Det har gennem historien på afgørende måde præget Danmark og det danske samfund – men i hvor høj grad gør det det endnu?
(Varighed: 1 time m. efterfølgende drøftelse; honorar: 2500 kr + kørselsudgifter)

4. Guds eget land? - om kirkeliv, tro og politik i USA

Med udgangspunkt i USA's spændende og farverige kirkehistorie beskrives de særlige amerikanske kirkeforhold, der er lærerige i det praktiske danske kirkeliv, og vigtige at forstå som baggrund for moderne amerikansk politik.
(Varighed: 1 time m. efterfølgende drøftelse; honorar: 2500 kr + kørselsudgifter)

5. Mere end eventyr. Om H C Andersen som salmedigter og kristen forfatter

Alle kender H C Andersen, og nogle af hans eventyr. Men hans forfatterskab rummer meget mere end eventyr. Ikke uden grund er H C Andersen nu repræsenteret i salmebogen, for han har skrevet mange digte og lejlighedssange med et stærkt præg af den kristne tro, som var grundlaget for hele hans liv og virke. I foredraget vil der blive sat fokus på denne del af hans forfatterskab.
(Varighed: 1 time m. efterfølgende drøftelse; honorar: 2500 kr + kørselsudgifter)