Lars Christensen

Kontakt: Nyborgvej 213 st. tv. 5220 Odense SØ.
Telefon: 2537 0333
E-mail: larschristensen@c.dk 

  1. På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60
  2. Jagt: status, naturpleje eller lystmord? Jagtens historie gennem tiden
  3. I Solkongens skygge
  4. Den politiske Munk
  5. Fra partiavis til netavis. Pressens historie i Danmark


ph.d. i historie fra Syddansk Universitet. Forfatter til bl.a. ”En lykkelig sejrvinding. Svenskerne på Østfyn” (2009), ”Det skarptslebne sværd. Den Konservative Presseforening 125 år” (2012), ”Konservative i Gentofte 100 år” (2015), ”En sikker borgerlig stemme. Det Konservative Folkeparti gennem 100 år” (2016), ”En uskyldig Jagfornøjelse og Motion. Jagt og dyrehave ved Nyborg gennem tiden” (2016).
Mange års erfaring med foredrag til alle aldersgrupper.

Lars Christensen holder foredrag i hele landet.

Vejl. pris for alle foredrag: 3.000 kr. + transport. Varighed 45-90 minutter efter aftale.

1. På afgrundens rand. Karl Gustavkrigene 1657-60

De to krige mod svenskerne 1657-60 kostede nær Danmark livet som selvstændig stat og førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Danmark blev besat og hærget, først af svenskerne, så af Danmarks allierede, Polen og Brandenburg. I krigens kølvand fulgte epidemier. 25-30 % af befolkningen omkom på de tre år. Krigene ruinerede Danmark og blev afsættet til enevældens indførelse i 1660. Foredraget inddrager den menige danskers vilkår under krigene og kan f.eks. tage mere konkret udgangspunkt i forholdene i et bestemt område. Foredraget bygger bl.a. på bogen ”En lykkelig sejrvinding. Svenskerne på Østfyn”.
Foredrag senest holdt Kerteminde Seniorhøjskole 19. 9. 2017.

2. Jagt: status, naturpleje eller lystmord? Jagtens historie gennem tiden

Mennesket har altid gået på jagt, og jagten har altid haft en særlig status. Fra en livsnødvendighed til en markering af adelens eller kongens magt. Og i dag en fritidsfornøjelse, som ikke er elsket af alle. Men jagthistorien er også kampen om natursynet. Fra dengang, det gav 8 kr. i dusør at skyde en kongeørn til stridigheder om fredninger og etik. Foredraget giver de lange linjer i jagtens historie i Danmark og en række eksempler på jagt og de konflikter, der har været omkring den. Foredraget bygger bl.a. på bogen ”En uskyldig jagtfornøjelse og motion. Jagt og dyrehave ved Nyborg gennem tiden.”

3. I Solkongens skygge

Ludvig 14. (1643-1715) satte sit præg på hele Europa. Politisk svang han taktstokken, og alle måtte forholde sig til ham. Han satte standarderne for enevælden – ”staten, det er mig”, som han sagde. Også den danske enevælde blev stærkt præget heraf. Og kulturelt forsøgte alle at efterligne Frankrig, fra sprog til etikette og arkitektur. Også Danmark fulgte med på alle felterne – efter bedste evne. Foredraget sætter fokus på Ludvig 14.’s Frankrig og virkningerne på især Danmark. Først USA efter anden verdenskrig har haft en lignende indflydelse. Foredraget bygger bl.a. på foredragsholderens ph.d.-afhandling.

4. Den politiske Munk

Kaj Munk var præst og digter, men også samfundsdebattør. Hans holdninger var kontroversielle, og han blandede sig flittigt i debatten. Han var kritisk overfor de danske politikere og demokratiet, og han nærede i 1930’erne beundring for Hitler og Mussolini. Alligevel blev han et samlingsmærke for den aktive modstand mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig og blev myrdet for det. Foredraget sætter fokus på Kaj Munks rolle i det politiske Danmark, hans politiske synspunkter og udviklingen i dem. Foredraget bygger på oplægsholderens arbejde for Kaj Munk Forskningscentret og foredrag om emnet, bl.a. på Løgumkloster Refugium.

5. Fra partiavis til netavis. Pressens historie i Danmark

Dagbladene opstod i Danmark i kølvandet på forfatningskampen i 1800-tallet, og der udviklede sig et fire-bladssystem, hvor de fleste aviser havde et tilhørsforhold til et bestemt parti. Siden har bladdød taget livet af de fleste dagblade, og resten er i dag alle ”uafhængige” og forsøger at hægte sig på den digitale udvikling. Foredraget skildrer pressens rolle gennem tiden og dens forhold til det politiske system samt ytringsfrihedens kår. Er pressen ”den fjerde statsmagt”, systemets forlængede arm eller bare sensationslysten? Foredraget bygger på bogen ”Det skarptslebne sværd. Den konservative presseforening 125 år” samt flere foredrag om emnet.