Lene Kirkegaard

Kontakt: Sejlstedlundvej 15, 6715 Esbjerg N
Telefon: 3022 6353
E-mail: lene48kirkegaard@gmail.com

  1. Henrik Pontoppidan: Lykke-Per
  2. Tove Ditlevsen – Forfatterskabet og kvindens univers
  3. Karen Blixen – Kvinden, kætteren og kunstneren
  4. Skagensmalerne og deres kvindfolk
  5. Maleren Emil Nolde og Marsklandet
  6. Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten
  7. Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881) - En fremmed fugl i den danske kunstverden
 

Foredragsholder, Højskolelærer, Cand. pæd.
Igennem et langt højskoleliv har jeg betrådt mange stier.
Jeg har haft mit primære virke på Esbjerg Højskole, men holder foredrag rundt i hele landet.
Jeg har undervist kvinder i Afrika, haft med gamle, unge og tillidsfolk fra arbejdspladserne at gøre. På det teoretiske plan har jeg skrevet speciale om Arbejderoplysningen i Danmark: ”At hvælve en højere himmel over arbejderens liv og færden”. I mit virke har jeg ligeledes arrangeret konferencer for virksomheder. Et bredt spekter af mennesker og indstillinger har præget mit liv. Den kunstneriske åre, og den flod der rinder heraf, er min største inspiration, som jeg gerne vil videregive.
Jeg har samlet en buket af foredrag, som jeg gerne vil underholde og berige med.

Jeg holder foredrag rundt i hele landet.

1. Henrik Pontoppidan: Lykke-Per

Et portræt af forfatteren og forfatterskabet med fokus på romanen, Lykke-Per. Med sine tekster søgte Pontoppidan frem mod en større forståelse af sin omverden og sig selv. Det sidste arbejde han gav sig i kast med var at skrive sine erindringer: ”Under vejs til mig selv”.
Lykke-Per er romanen om en ung mand, Peter Andreas Sidenius, der drager ud i verden for at realisere sig selv, som den han mener han er, en erobrer.
Hovedpersonen gør i romanen op med sin opvækst i en indremissionsk præstegård. Lykke-Per vælger at læse til ingeniør, og gennem hele livet arbejder han med sit store projekt, et kanalsystem, der skal forbinde Danmark.
Pontoppidan stiller spørgsmål ved den personlige identitets grundvilkår: Magt, kærlighed og religiøsitet. Pers livsbane fører mod lykken – eller rettere rundt om den – hvilken slags lykke eller afklaring ender han op med? Der er mange kvinder på Pers vej, hvor den fantastiske Jakobe er hovedfiguren.
Igennem Lykke-Pers livsforløb tegner Pontoppidan et omfattende billede af Danmark i en brydningstid og romanen er en milepæl i den europæiske romans historie.
(Honorar: kr 4.000, + transport km/kr. 3,44)

2. Tove Ditlevsen – Forfatterskabet og kvindens univers

Tove Ditlevsen var pigen fra Vesterbro, der blev forfatter, hun fjernede sig fra sit miljø, men havde en ægthed i sin litteratur, som fandt genklang hos et stort publikum. Hun var i clinch med de modernistiske forfattere i sin tid, men bevarede sin autonomi. Hun skildrede kærlighedens glæder og sorger og viste livets skrøbelighed.
Der er kommet mange kvindelige forfattere af høj karat efter Tove Ditlevsen, men hendes forfatterskab er stadig vedkommende. I 2015 opførtes teaterforestillingen ”Tove – Tove – Tove” baseret på Toves mere ukendte tekster med teaterkollektivet Sort Samvittighed. I 2016 kommer vi ind i ”Toves værelse” med Paprika Steen i hovedrollen sat op på Folketeateret i København. Titlen refererer til Tove Ditlevsens sidste roman: ”Wilhelms værelse”, og omhandler Toves sidste 10-15 år, hvor hun var gift med Victor Andreassen.
Tove Ditlevsen formåede at slå tonen an med et stort spekter af temaer, der er eviggyldige i litteraturen. I sin prosa og lyrik kommer hun hele vejen rundt i livets cyklus.
(Honorar: kr 4.000 + transport km/kr. 3,44)

3. Karen Blixen – Kvinden, kætteren og kunstneren

Jeg tegner et portræt af den første danske forfatterinde, der blev internationalt kendt. Tanne, Isak Dinesen, Pierre Andrézel og Baronessen fra Rungstedlund. Berømt barn har mange navne og Karen Blixens var lige så forskelligartede, som hendes liv var både farverigt og fyldt med romantisk tragedie.
Som ganske ung havde hun drømmen om at blive billedkunstner og uddannede sig også til dette. Fra 1914 bliver Karen Blixen kaffefarmer i Kenya. I 1931 rejser hun tilbage til Danmark og udgiver i 1934 ”Syv fantastiske fortællinger” på det amerikanske marked. Det blev starten på et stort og seriøst forfatterskab.
Bogen ”Den afrikanske farm”, som senere danner grundlag for filmen ”Out of Africa”, opnår stor popularitet og udbredelse.
Karen Blixen udtaler få måneder før sit endeligt: ”Man må have mod til at elske – og dertil sans for humor”.
Det blev et smukt punktum for en af Danmarkshistoriens fascinerende kvindeskikkelser.
(Honorar: kr 4.000 + transport km/kr. 3,44)

4. Skagensmalerne og deres kvindfolk

Kunstnerkolonien på Skagen rummede mange personligheder. Mændene var forrest i front, men eftertiden viste, at der var flere af kvinderne, der udfoldede store kunstneriske talenter. Anna Ancher blev en af de mest betydningsfulde malere i dansk kunst, mens andre kvindelige malere måtte stå i skyggen af deres mænd, som for eksempel Marie Krøyer. Det var en lang sej kamp for de kvindelige kunstnere at få mulighed for at uddanne sig og til omsider at få adgang til Kunstakademiet. Tidsepoken omkring skagensmalerne er et stykke kunsthistorie krydret med mange gode anekdoter, men også en beretning om det moderne gennembrud i kunsten og de nye strømninger ude fra Europa.
(Honorar: kr 4.000, + transport km/kr. 3,44)

5. Maleren Emil Nolde og Marsklandet

Med udgangspunkt i Emil Noldes malerier og akvareller skildres hans univers. Nolde er født i det sælsomme flade marsklandskab med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. Nolde lever sit liv i grænseegnen mellem Danmark og Tyskland.
Noldes kunstneriske udtryk er mange. Kendt for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt religiøse billeder. Forskellige rejser, blandt andet til Ny Guinea, afspejles i hans kunst.
Emil Nolde er en af de fremmeste ekspressionister og en kort periode medlem af kunstnergruppen, Die Brücke.
Under Naziregimet i Tyskland får han maleforbud og hans kunst stemples som ”Entartete Kunst”. Nyere forskning omkring Emil Nolde dokumenterer hans forhold til den nazistiske ideologi. Nolde bliver i 1934 medlem af den Nazistisk Fællesorganisation for tysksindede i Danmark, (NSAN). At overse Noldes betydning for kunsten, som en af de fremmeste ekspressionister er at gøre vold på historien. Spørgsmålet er: Kan vi adskille værk og kunstner?
(Honorar: kr 4.000 + transport km/kr. 3,44)

6. Ankers Danmarkshistorie – Tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten

I 2016 mister vi en politisk personlighed – forhenværende statsminister Anker Jørgensen. Statsministeren som hele Danmark var på fornavn med. Hans liv stod for en tidsepoke, hvor samfundet ændrede sig markant.
Fagbevægelsen blomstrede og vi fik et samfund, hvor der blev skabt større lighed.
Kvinder og fattigfolk fik stemmeret ved grundloven i 1915 og det blev en vandring mod et demokratisk samfund. Der er langt fra Staunings Danmark til det samfund vi har i dag.
Jeg er vokset op i ”velfærdsdanmark” med kvindekamp, thylejr og hippier. En tidsepoke, hvor der var en stærk fagbevægelse, men hvor der også blev stillet spørgsmålstegn ved det etablerede samfund. Et samfund, hvor der blev udbudt charterrejser: ”Spies rejs og vær glad” og hvor Glistrups Fremskridtsparti kom på banen i stærk opposition til fagbevægelsens tanker om fællesskab. Jordskredsvalget i 1973, hvor Erhard Jacobsen og Glistrups partier ommøblerede det danske folketing. De gamle partier mistede magt og størrelse, på samme måde som vi ser det i dag.
Arbejderbevægelsen havde sin egen kultur med højskoler, uddannelse af tillidsfolk og arbejdersangbog. Dette projekt var jeg en del af på ”godt og ondt” gennem mit virke på Esbjerg Højskole.
Danmark har været kendetegnet ved et stort antal folkelige bevægelser med udgangspunkt i vidt forskellige politiske grundholdninger, men med det til fælles at de rummede ideer om sammenhold og mulighed for at ytre sig i et demokratisk samfund.
Er der mon politiske ledere i dag, der kigger sig tilbage over skulderen for at se om alle er med?
(Honorar: kr 4.000 + transport km/kr. 3,44)

7. Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881) - En fremmed fugl i den danske kunstverden

Jeg tegner et portræt af en billedkunstner og forfatter. En kvinde, der brød alle normer og markerede sig i billedkunsten. Hun virkede blandt kongelige, almue, kunstnere og politikere i 1800-tallets Europa. Hendes mange rejser, blandt andet til Mellemøsten, gør hendes udsyn og indsigt til noget særligt.
Få kunstnere har som Jerichau-Baumann bevæget sig rundt og haft både internationale motiver og kundekredse. Hun var i sin samtid mest kendt i udlandet, mens vi i dagens Danmark ser en stigende interesse for denne kunstners eventyrlige liv og kunst.
(Honorar: kr 4.000 + transport km/kr. 3,44)