Lillian Bondo

Kontakt: Hornbækvej 524B, 3080 Tikøb
Telefon: 2343 9433
Mailadresser jordemoder@lillianbondo.dk  og lillianbondo@hotmail.com 
Hjemmeside www.lillianbondo.dk

  1. Etik ved livets begyndelse
  2. Jordemoderen i Danmark og i Norden gennem tiden
  3. Kirken og jordemødrene
  4. Call The Midwife
  5. Indholdet af foredraget står åbent – hvad vil I gerne have uddybet?


Jeg er jordemoder, aktiv i jordemoderfaglige sammenhænge i årtier, MPA og foredragsholder. Jeg har haft sæde i Det Etiske Råd i seks år, og deltaget i mange spændende debatter, ligesom mit faglige liv har givet mig en erfaring og en viden, som jeg glæder mig over at kunne dele.

Lillian Bondo holder foredrag i ind- og udland

1. Etik ved livets begyndelse

Hvor står debatterne om livets grundstene, familiedannelse og barnløshed? Hvad er tankerne og trangen bag ønskerne om fx assisteret befrugtning, hvad enten man er én eller to? Få lagt op til debat.

2. Jordemoderen i Danmark og i Norden gennem tiden

Hvad har nordiske jordemødre betydet for kvinders og børns overlevelse?
Mange tænker, at lægekunsten reddede kvinder og børn - og det er en medvirkende faktor i nyere tid. Men tilbage i historien så det anderledes ud. Hør om den spændende historie bag jordemodervirksomhed i de nordiske velfærdssamfund.

3. Kirken og jordemødrene

Har jordemødre været et redskab for kirken mod kvinderne - eller ledsagere for kvinderne mod undertrykkelse. Kvindesynet i Danmarkshistorien - set med jordemoderøjne.
Kirken har haft øje for - og kontrol med - jordemødre op gennem historien. Hvordan så reformationens kirkelige myndigheder på jordemødre, og hvordan påvirker det århundreders kvindeliv?

4. Call The Midwife

Call the Midwife - den fantastiske serie fra BBC - følges verden over. I Danmark hedder den "Jordemoderen". Den er ikke kun hyggeligt eftermiddags-tv - den er fuld af store problemstillinger, der fyldte jordemødres arbejdsliv og familiers liv - og stadig fylder.
Hvordan var livet for danske jordemødre i 1950’erne og 1960’erne?

5. Indholdet af foredraget står åbent – hvad vil I gerne have uddybet?

Har I et særligt emne, som I gerne vil drøfte? - fosterdiagnostik, rugemoderskab, anonyme fødsler/babyluger - så ser vi på det!

(Varighed af foredrag - efter aftale. Honorar: 3000 kr. til 4000 kr. – eller aftales ad hoc alt efter afstand og forsamling)