Line Marschner

Kontakt: Sønderskovvej 15, 4180 Sorø
Telefon: 6136 4081
E-mail: line@linemarschner.dk
Læs mere på www.linemarschner.dk

  1. Kirkearkitektur og atmosfære
  2. Moderne kirkearkitektur – mellem tradition og fornyelse
  3. Levende sten
  4. Valgfrit emne
  5. Guidede sogneudflugter med fokus på kirkearkitektur


Line Marschner er kunsthistoriker med en ph.d.-grad i teologi. Hun udbyder livsnære og vedkommende foredrag/forelæsningsrækker i feltet mellem kunsthistorie, teologi og filosofi. Hendes forskningsfelt er specifikt kirkearkitektur. Foruden at beskæftige sig med kirkebygninger i et arkitekturhistorisk perspektiv betragter hun kirkearkitekturen gennem et perspektiv af relationen mellem bygning og besøgende: Hvordan påvirkes vi af kirkebygninger? Hvad kan de hjælpe os til at se og forstå?

Line Marschner holder foredrag i hele landet.

1. Kirkearkitektur og atmosfære

Kirkebygninger er oftest arkitektonisk særegne: lyset, hvælvene, bygningsstoffet og de lange bevægelsesforløb giver rummene en særlig karakter. Vi påvirkes indgående af kirkerum, men hvordan? Kan arkitekturen faktisk siges at have selvstændig betydning for, hvad vi tænker og forstår i rummet? En nøgle til at åbne disse spørgsmål kan vi finde i begrebet atmosfære. Med afsæt i dette begreb samt i klassiske arkitektoniske træk ved kirkebygninger vil foredraget således belyse arkitekturens ’mekanismer’ og udfolde det synspunkt, at kirkebygninger er instrumenter, der kan stimulere refleksion og potentielt gudserkendelse.
(60-90 min.; nødv. hjælpemidler: powerpoint-udstyr; 3.000 kr. + transport)

2. Moderne kirkearkitektur – mellem tradition og fornyelse

Moderne kirkebygninger er ofte udskældt for at mangle skønhed eller den atmosfære, man finder i de middelalderlige landsbykirker. Betragter man imidlertid de nyere kirkebygninger med et åbent blik, vil man se, at de ofte er modige forsøg på både at sikre kirkearkitektonisk kontinuitet og at tilvejebringe den nødvendige fornyelse, der sikrer traditionens overlevelse og aktualitet i moderne tid. Også nyere kirkebygninger er i mange tilfælde forsøg på at give udtryk for det, der vanskeligt lader sig beskrive – det transcendente. Foredraget vil sætte fokus på både formkontinuitet og formbrud i kristen kirkearkitektur gennem 2.000 år.
(60-90 min.; nødv. hjælpemidler: powerpoint-udstyr; 3.000 kr. + transport)

3. Levende sten

En fortælling om kristne kirkebygningers historie og formtradition, gerne med udgangspunkt i jeres egen kirkebygning. Fra de første kristnes forsamlingslokaler og katakomber foretager jeg en rejse op gennem byzantinsk, romansk, gotisk, reformatorisk og moderne tid og belyser de mange dybsindige tanker og forestillinger om de hellige huse.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: powerpoint-udstyr; 3.000-3.500 kr. + transport)

4. Valgfrit emne

Ønsker I at få belyst jeres kirkebygning gennem et perspektiv af den lange og righoldige kristne kirkearkitekturtradition? Har I en altertavle, en døbefont, en kapelbygning eller andet, I kunne tænke jer at sætte fokus på? Eller en bestemt periodes kunst og arkitektur, eksempelvis middelalderen? Måske tænker I på at lade kirken ombygge, men mangler redskaber at kunne tænke ud fra? Jeg holder et foredrag, hvor indgangsvinklen på kirken eller inventaret er skræddersyet efter jeres ønsker og behov.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: powerpoint-udstyr; 3.000-3.500 kr. + transport)

5. Guidede sogneudflugter med fokus på kirkearkitektur

Jeg tilbyder at ledsage sognet på udflugter, hvor vi ser på kirkebygninger fra forskellige perioder eller med forskellige udtryk. Sogneudflugten kan eventuelt forberedes af eller indledes med et foredrag. Den kan også være kulminationen på en studiekreds med fokus på kirkebygninger og deres betydning for kirkegængere og gudstjenesteliv.
(Pris afhænger af udflugtens karakter og varighed)