Lisbeth Bredholt Christensen

Kontakt: Timm-Kröger-Weg 6, D - 24837 Schleswig
Telefon: +49 4621 9786250 / +49 160 6419781
Email: lisbethbredholt@hotmail.com

  1. Religions opståen


Religionshistoriker, cand.mag. og phd. Medarbejder på Danevirke Museum. Underviser på Jaruplund Højskole og Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Forskning i forhistorisk religion og religions opståen. Forfatter og redaktør på adskillige artikler og bøger, herunder The Handbook of Religions in Ancient Europe (2013) og Religion og materiel kultur (1999).
Lisbeth Bredholt er en erfaren foredragsholder og formidler.

Lisbeth Bredholt Christensen holder foredrag i hele landet

Religions opståen

Religioner findes over hele verden og sætter tydeligt deres dagsorden i politik og dagligliv. Men hvor kommer religion fra? Er tro og ritualer medfødte hos arten menneske? Eller er de opstået på et tidspunkt i forhistorien? Synspunktet i dette foredrag vil være, at religion, i modsætning til, hvad mange antager, ikke er medfødt hos mennesket. I foredraget præsenterer jeg nye teorier fra min egen og andres forskning om, hvad religion er, og hvordan og hvornår den opstod. Omdrejningspunktet vil være arkæologiske fund fra oldtidens Europa, Mellemøsten og Nærorienten. Mere overordnet handler det om, hvordan opfindelsen af genstande, begravelser og monumenter har været med til at gøre os til dem, vi er i dag.
(45-90 min. 3000 kr. plus transport. Hjælpemidler: projektor/pc)