Lisbeth Pedersen

Kontakt: Gl. Røsnæsvej 27, 4400 Kalundborg
Telefon: 2332 5367
E-mail: lp@historieudvikler.dk
Hjemmeside: www.historieudvikler.dk 

  1. Kvindekamp og kummerkår
  2. Katolske og kongelige konvertitter i Kalundborg


Historieudvikler. Mag.art. og kulturhistorisk konsulent
Jeg har efter 30 år i museumsbranchen etableret historieudvikler.dk, hvor jeg formidler kulturhistorie og arkæologi gennem foredrag, guidede ture, artikler og bøger. Jeg rådgiver desuden bygherrer og anlægsmyndigheder i forbindelse med arkæologiske undersøgelser.

Jeg holder foredrag i hele landet.

Pris på Sjælland kr. 2.500 + transport og evt. overnatning. Uden for Sjælland aftales honorar m.m. individuelt. Kontakt www. historieudvikler.dk eller pr. telefon 23325367.

1. Kvindekamp og kummerkår

Om Karoline Graves (1858-1932) – en fattig vestsjællandsk husmandskone – der i begyndelsen af 1900-årene og før kvinder fik stemmeret, arbejdede sig op til at komme på finansloven som folkemindesamler og forfatter. Det var benhårdt arbejde, ofte op ad bakke i opposition til en mandsdomineret samfundsorden både i familielivet og offentlige faglige institutioner.

2. Katolske og kongelige konvertitter i Kalundborg

Vindere og tabere i 1500-tallets reformationskampe i Danmark. En vinder var Melchior Jensen, Kalundborgs gråbrødreklosters sidste forstander, der i 1536 blev byens første protestantiske præst. Han blev kaldt forræder af sine forhenværende katolske frænder men anerkendt som forkynder og organisator i den nye protestantiske kirkeorden. Han stod bag byggeri af en kirke i Raklev, der blev indrettet ud fra Reformationens protestantiske tangegange. En taber var kongen, Christian 2., der mistede landet, magten og æren og tilbragte sine sidste ti leveår som statsfange på Kalundborg Slot.
Foredraget kan arrangeres som guidet tur til Raklev kirke og markeringerne af Kalundborgs gråbrødrekloster og Kalundborg slot. Den slutter ved Bispegården som det nye lutheranske statsstyre eksproprierede fra den katolske kirkemagt og gav bystyret til rådstue.

Guidet tur. Priser og tilrettelægning aftales individuelt. Kontakt www.historieudvikler.dk eller pr. telefon 23325367.