Lisbeth Weitemeyer

Kontakt: Grønfeld Bygade 9, 8400 Ebeltoft
Telefon: 8633 6241 mobil 5015 5695
E-mail: Lisbeth.weitemeyer@mail.dk
Hjemmeside: www.klarscene.com

  1. Reformation i ord og toner
  2. Koldinghus, kongerne og religionen
  3. Henrik Ibsen – lad løgn tie og sandhed tale
  4. Selma Lagerlöf – fra Mårbacka til Jerusalem
  5. St. St. Blicher – et forgæves kald
  6. Så er det jul igen...
  7. Leonora Christina – fra kongedatter til jammer
  8. Marie Grubbe – fra storhed til fald
  9. Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd
  10. Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…


Cand. mag., dramaturg, foredragsholder og fortæller
Med mere end 1.000 foredrag er jeg en rutineret foredragsholder og fortæller. Mit arbejde er levende og engageret med den frie, mundtlige formidling i centrum. Her er intet manuskript, men en smuk power point, der supplerer mine foredrag. Mine foredrag bliver til ved indgående research gennem litteratur, historiske lokaliteter og rejser. Hjælpemiddel: Bærbar mikrofon.
Mine foredrag om kvindeskikkelser findes også som fortællinger mellem 35 og 60 min. Fortællingerne er levende og bevægende formidling om et stykke af vores Danmarkshistorie. Her bærer jeg en smuk dragt og bruger få rekvisitter. Hjælpemiddel: Bærbar mikrofon.
Efter aftale medbringer jeg litteratur og rekvisitter, der supplerer mine foredrag og inspirerer publikum.

Jeg arbejder overalt i Danmark og har siden 2007 arbejdet for Museet på Koldinghus som guide, dramaturg og fortæller. Jeg arrangerer omvisninger på museet med indhold efter aftale og udflugter med fokus på slottets historie. Forhør nærmere herom.
Honorar: Foredrag: 3.500 kr. + transport. Fortællinger: 4.000 kr. + transport

1. Reformation i ord og toner


Musikgruppen Corde di gioia - Strings of Joy, består af Maria Johannsen, sopran og pisnist og døtrene Anna, 19 år, cello og Guily 15 år, violin. Alle synger flerstemmigt på flere sprog og spiller foruden klaver/flygel flere historiske instrumenter med stor dygtighed og engagement. Vi samarbejder om arrangementer, hvor musik og fortælling lægger sig smukt, stemningsfuldt og formidlende ind og ud af hinanden.
I reformationsåret kan vi med glæde præsenterer et særligt arrangement, hvor vi følger Luther fra fødsel til død og videre til Christian III og Dronning Dorotheas reformation og dens konsekvens i Danmark.
Musik og sang er fra sen middelalder til tidlig renæssance med et par enkelte nutidige indslag. Der synges på latin, italiensk, engelsk, tysk og dansk. Tidens instrumenter er lut, fløjte, sækkepibe og tromme.
Jeg fremstiller historien som Christian III fiktive hofmesterrinde. På sit dødsleje har kongen bedt hende om at samle og gennemskrive de mange dokumenter, han gemmer i et skrin i sit skrivekammer på Koldinghus. Dette arbejde er nu til ende og Hofmesterrinden kan fortælle reformationens historie.
Forhør gerne vedr. andre emner i ord og toner
Vi bærer alle historiske dragter til arrangementet
(Varighed: 2 x 3 kvarter; hjælpemiddel: 1 bærbar mikrofon; Samlet pris: 8.000,00 + transport)
Dette arrangement er en nyhed

2. Koldinghus, kongerne og religionen

Denne særlige omvisning på Koldinghus er en gennemgang af tre religioner, der er knyttet til slottet gennem mere end 300 år. På slottet har religionen knyttet sig til især tre markante konger: Christian III, Christian IV og Frederik IV. Vi bevæger os fra katolsk tid til Christian III reformation og til pietismen, der blev en væsentlig faktor i Frederik IV og hans to dronningers liv.
Et besøg på museet begynder i den store, smukke Skt. Nicolai Kirke i Kolding, der også har været slottets kirke og rummer fornemme klenodier fra én af slottets lensmænd. Vi skal besøge det første kirkerum, bygget til protestantisk gudstjeneste i Norden og Christian IV pragtkirke. Begge kirkerum er i dag unikt restaurerede ruinrum. I riddersalen hører vi historien om Frederik IV, der mødte sin anden dronning under et maskebal på koldinghus. Det er historiens og religionens vingesus, det er den gode historie, og det er Danmarkshistorie, der bevæger og undre os.
Se. evt. museets hjemmeside, hvor arrangementet findes
(Pris: entré til museet og 2 x guide-honorar for en gruppe på max. 30 personer; guided udflugt med bus til museet: pris efter aftale)

3. Henrik Ibsen – lad løgn tie og sandhed tale

Ibsen blev født ind i én af Skiens rigeste familier, hvor livlige, gæstfrie forældre og mange ansatte blev barnets verden indtil faderens fallit og sociale deroute. Ibsens værk er et opgør med Norge, familien, ægteskabets sammenbrud, uægte børn, fortielse og livsløgn.
Foredragets 1. del omhandler Ibsens barndom og uddannelse. I 2. del gennemgår jeg nogle af hans kvindelige hovedpersoners søgen og længsel efter ”det vidunderlige”, et begreb Ibsen lancerede i ”Et Dukkehus” i 1879.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

4. Selma Lagerlöf – fra Mårbacka til Jerusalem

Barndom og opvækst på gården i Värmland, hvor et livligt og kærligt miljø blev rammen om barnet, der besluttede sig for at blive forfatter – på trods. Af faderens modstand, tidens normer og kvindesyn, sorg og fortvivlelse over faderens fallit og familiens deroute. Vi følger Selma fra fødsel til død i barndomshjemmet i 1940, 82 år gammel.
1. del af foredraget omhandler opvækst, uddannelse og rormandebut. 2. del omhandler verdensgennembruddet ”Jerusalem” og vejen tilbage til Mårbacka.
Foredraget afholdes også med fokus på debutromanen "Gösta Berlings Saga".
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

5. St. St. Blicher – et forgæves kald

Blicher blev født ind i en præstefamilie, og hans vej blev også den gejstlige. Vi skal tilbage i barndommen med moderens svage og ustabile sind, der prægede både hjem og ægteskab. Opvæksten blev grundlaget for Blichers mange mørke og intense noveller, hvor ikke mindst kvindens insisteren på at skabe sit eget liv, er gennemgående. Blichers forfatterskab blev hans egentlige kald. Tiden var dansk guldalder, hvor musik, billedkunst og litteratur blomstrede. Sat ind i en Biedermeier-tradition, blev Blichers beskrivelse af hedelandskab og liv anset for en idylliseren af de faktiske forhold, og samtidens anmeldere bedømte ham generelt hårdt. Han var ”det dårlige selskab”.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

6. Så er det jul igen...

Et causeri over julen, dens traditioner og skikke gennem århundrede blandet med genfortælling og oplæsning af nogle af julens dejlige historier og eventyr. Vi skal også synge vinterens og julens sange, tænde lys og nyde en kaffetår med julekage.
Hvornår kom juletræet til Danmark? Spiste man gås i gamle dage? Hvorfor kommer man godter på juletræet, og fik man gaver på oldefars tid? Hvad med grønkålen – er den sønderjysk eller fra Himmerland? Har æbleskiverne altid været så små? Mon der findes nisser, eller er det bare noget pjat?
Dét og meget andet får vi svar på i et par timer, hvor vi skal glæde os over julens komme og hygge os i hinandens selskab.
NB: Jeg dækker et smukt julebord med litteratur, rekvisitter, lys og blomster, der alt sammen er med til at vække genkendelse og skabe julehygge. Der vises ikke billeder.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

7. Leonora Christina – fra kongedatter til jammer

Hun blev født på Frederiksborg Slot, præget af forældrenes skilsmisse, gift med greve og hofjunker Corfitz Ulfeldt, der indrullerede sig i tyveri, bedrag og landsforræderi, der bragte hende 22 år i Blåtårns skumle fangenskab. Parret skabte et dramatisk afsnit af Danmarkshistorien, hvor Corfitz Ulfeldt bidrog til sit fædrelands tab af bl.a. det Sydlige Sverige. Det er magt, prestige, ærgerrighed, jalousi, lidenskab, hengivenhed og sorg. Det er historien om magtskiftet efter Christian IV død, der førte til en katastrofe for Danmark og til Ulfeldts parrets deroute.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. inkl. 100 km's transport)

8. Marie Grubbe – fra storhed til fald

Hun blev født på lensmandsgården Havreballegård ved Århus. Adelsfrøkenen, der voksede op på bl.a. herregården Tjele, har med sit rebelske og særegne liv skrevet sig ind i vores historie gennem litteraturen. Hør om den unge kvinde, der blev gift ind i kongehuset, skilt, gift og skilt igen, flygtede med gårdens ladefoged, som hun levede med i 19 år, indtil han blev fængslet efter mordet på en skipper. Hun døde fattig og glemt på Falster.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

9. Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd

Frederik IV forelskede sig lidenskabeligt i den unge adelsfrøken under et maskebal på Koldinghus, hvor han residerede medens pesten rasede i København, og Store Nordiske krig krævede hans tilstedeværelse i den sydligste del af kongeriget. Hun var for ham den yndigste rose, men hendes mor sørgede for, at hun ikke kunne plukkes. Dog lykkedes det kongen at røve hende fra hjemmet på Clausholm ved Randers en sen aften i 1712. Hun blev viet til hans venstre hånd. Efter dronning Louises død blev hun viet til hans højre hånd og kronet som Danmarks eneste ikke fyrstelige dronning. En smuk og dramatisk historie om pest, Københavns brand, stor lidenskab og kærlighed, sorg og fortvivlelse.
Foredraget kan suppleres af en udflugt til Koldinghus, hvor vi mærker historiens vingesus der, hvor de to forelskede sig.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

10. Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…

15 år gammel drog hun hjemmefra for at blive dronning af Danmark og Norge. Ægtemanden var den psykisk ustabile og syge 17 år gamle Christian VII. To børn, uvidende og umodne. Hun forelskede sig i kongens livlæge og fødte hans barn, den lille Louise Augusta. Med barnet knuste de fremtiden – blev fordrevet fra hof og rige, frataget respekt og ære. Det er historien om et bemærkelsesværdigt trekløver: Caroline Mathilde, Christian VII og J. Fr. Struensee. Hør hvad der gik så galt, at eftertiden stadig beskæftiger sig med spørgsmålet om mordet på Struensee og dronningens forvisning fra hoffet og sine børn.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)