Lisbeth Weitemeyer

Kontakt: Grønfeld Bygade 9, 8400 Ebeltoft
Telefon: 8633 6241 mobil 5015 5695
E-mail: Lisbeth.weitemeyer@mail.dk
Hjemmeside: www.klarscene.com
facebook/klarscene.com

  1. Christian III og Dronning Dorothea - Guds vilje – og dronningens
  2. Presstige og magtsymboler – selviscenesættelse hos fyrste og adel
  3. Henrik Ibsen – lad løgn tie og sandhed tale
  4. Selma Lagerlöf – fra Mårbacka til Jerusalem
  5. St. St. Blicher – et forgæves kald
  6. Så er det jul igen...
  7. Leonora Christina – fra kongedatter til jammer
  8. Marie Grubbe – fra storhed til fald
  9. Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd
  10. Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…Cand.mag., dramaturg, foredragsholder, fortæller og guide
Rutineret foredragsholder og fortæller. Mit arbejde er levende og engageret med den frie, mundtlige formidling i centrum. Her er intet manuskript, men en smuk power point præsentation, der supplerer mine foredrag. Foredragene bliver til gennem grundig research ved bl.a. rejser i mine personers fodspor både i Danmark og i udlandet. Hjælpemidler: Bærbar mikrofon. Jeg medbringer en projektor, hvis der ikke findes en på stedet.
Efter aftale medbringer jeg litteratur og rekvisitter, der supplerer foredraget og inspirerer publikum.
Jeg arbejder overalt i Danmark og har siden 2007 arbejdet for Museet på Koldinghus som guide, dramaturg og fortæller. Jeg arrangerer bl.a. en omvisning om slottet og tre perioder i danske religionshistorie, der knytter sig til fire konger. Her kan også indgå et besøg i Skt. Nicolai Kirke i Kolding. Desuden arrangerer jeg udflugter til museet, hvor jeg er med dagen igennem. Forhør nærmere herom.

Honorar: Foredrag: 3.500 kr. + transport. Fortællinger: 4.000 kr. + transport

1. Christian III og Dronning Dorothea - Guds vilje – og dronningens

Et foredrag om ét af Danmarks flittige, stærkt religiøse og fremsynede kongepar, der reformerede og genopbyggede landet efter den blodige borgerkrig. Det er arbejdsbierne Christian III og ikke mindst dronning Dorothea, der både magtede at være dronning, sin mands loyale samarbejdspartner, familiemenneske, opdrager af både egne og andres børn og ikke mindst arbejdsgiver og iværksætter.
I 1525 blev hertug af Slesvig-Holsten gift med Dorothea af Sachsen-Lauenburg i hendes hjem. Hun var 14 år og han 22 år, og hendes nye hjem blev Haderslevhus, hvorfra Christian passede sine forpligtelser som hertug. Tiden var turbulent, Christian II blev afsat og det store spørgsmål var, om Danmarks nye konge skulle være Christians 12-årige bror, der kunne ”opdrages” til at blive en god katolsk konge – eller den reformerte Christian. Det blev Christian, der efter Grevens Fejde kunne krones som Christian III i Vor Frue Kirke i København.
Kongeparret var uhyre flittige og engagerede sig ikke mindst i rigets genopbygning efter den blodige og ødelæggende 2- årige krig. Ikke mindst udbyggede og moderniserede Christian III rigets centrale fæstningsværker, her også Nyborg Slot, der bl.a. fik en ny beboelsesafdeling til den kongelige familie, når de boede på slottet. En stor vold og omfattende anlægsarbejder blev det til i Nyborg, der var residensstad indtil Frederik II efter sin fars død flyttede residensen til Københavns Slot og Frederiksborg i Nordsjælland.
Også på Koldinghus foretog kongeparret et omfattende byggearbejde, hvor der midt i alt byggerodet blev født to børn og holdt flere dåbs- og trolovelses. Christian III døde på Koldinghus den 1. januar 1559 efter at have sagt farvel til sin dronning, de yngste børn og de mange tro tjenestefolk.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

2. Presstige og magtsymboler – selviscenesættelse hos fyrste og adel

Gennem århundreder har den danske overklassen scenesat sig selv for at vise deres plads i samfundets hierarki. Det drejede sig om at vise, hvad man havde råd til og var i stand til at præstere. For pragt var presstige, presstige var magt, og magt var vejen til indflydelse.
I dette foredrag skal vi høre om historiske personligheder og deres levevis. Gennem en levende og engageret fortælling bliver vi bragt rundt i Danmarkshistorien, hvor intriger og konflikter, ondskab og kærlighed, misundelse og hovmod, begær og hengivenhed smyger sig ind og ud af det levede liv. Gennem historien skal vi se eksempler på pragt- og magtudfoldelse gennem århundrede i det danske kongehus og hos adel.
Det er de storslåede fester, kostbare heste, bestialske dyrekampe, bolig med spir og tårn og kostbart indbo. Klædedragtens, smykkers og kunstværkeres pragt og måltidet som magtsymbol. Det er danmarkshistorie om iscenesættelse. Foredraget fører frem til i dag, hvor iscenesættelsen har mange ansigter. Vi kender dem, vi nikker anerkendende eller forundres.
Foredraget, der suppleres med en smuk PowerPoint præsentation og en udstilling med rekvisitter og litteratur. Foredraget giver plads og anledning til både spørgsmål og diskussion.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

3. Henrik Ibsen – lad løgn tie og sandhed tale

Ibsen blev født ind i én af Skiens rigeste familier, hvor livlige, gæstfrie forældre og mange ansatte blev barnets verden indtil faderens fallit og sociale deroute. Ibsens værk er et opgør med Norge, familien, ægteskabets sammenbrud, uægte børn, fortielse og livsløgn.
Foredragets 1. del omhandler Ibsens barndom og uddannelse. I 2. del gennemgår jeg nogle af hans kvindelige hovedpersoners søgen og længsel efter ”det vidunderlige”, et begreb Ibsen lancerede i ”Et Dukkehus” i 1879.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

4. Selma Lagerlöf – fra Mårbacka til Jerusalem

Barndom og opvækst på gården i Värmland, hvor et livligt og kærligt miljø blev rammen om barnet, der besluttede sig for at blive forfatter – på trods. Af faderens modstand, tidens normer og kvindesyn, sorg og fortvivlelse over faderens fallit og familiens deroute. Vi følger Selma fra fødsel til død i barndomshjemmet i 1940, 82 år gammel.
1. del af foredraget omhandler opvækst, uddannelse og rormandebut. 2. del omhandler verdensgennembruddet ”Jerusalem” og vejen tilbage til Mårbacka.
Foredraget afholdes også med fokus på debutromanen "Gösta Berlings Saga".
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

5. St. St. Blicher – et forgæves kald

Blicher blev født ind i en præstefamilie, og hans vej blev også den gejstlige. Vi skal tilbage i barndommen med moderens svage og ustabile sind, der prægede både hjem og ægteskab. Opvæksten blev grundlaget for Blichers mange mørke og intense noveller, hvor ikke mindst kvindens insisteren på at skabe sit eget liv, er gennemgående. Blichers forfatterskab blev hans egentlige kald. Tiden var dansk guldalder, hvor musik, billedkunst og litteratur blomstrede. Sat ind i en Biedermeier-tradition, blev Blichers beskrivelse af hedelandskab og liv anset for en idylliseren af de faktiske forhold, og samtidens anmeldere bedømte ham generelt hårdt. Han var ”det dårlige selskab”.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

6. Så er det jul igen...

Et causeri over julen, dens traditioner og skikke gennem århundrede blandet med genfortælling og oplæsning af nogle af julens dejlige historier og eventyr. Vi skal også synge vinterens og julens sange, tænde lys og nyde en kaffetår med julekage.
Hvornår kom juletræet til Danmark? Spiste man gås i gamle dage? Hvorfor kommer man godter på juletræet, og fik man gaver på oldefars tid? Hvad med grønkålen – er den sønderjysk eller fra Himmerland? Har æbleskiverne altid været så små? Mon der findes nisser, eller er det bare noget pjat?
Dét og meget andet får vi svar på i et par timer, hvor vi skal glæde os over julens komme og hygge os i hinandens selskab.
NB: Jeg dækker et smukt julebord med litteratur, rekvisitter, lys og blomster, der alt sammen er med til at vække genkendelse og skabe julehygge. Der vises ikke billeder.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

7. Leonora Christina – fra kongedatter til jammer

Hun blev født på Frederiksborg Slot, præget af forældrenes skilsmisse, gift med greve og hofjunker Corfitz Ulfeldt, der indrullerede sig i tyveri, bedrag og landsforræderi, der bragte hende 22 år i Blåtårns skumle fangenskab. Parret skabte et dramatisk afsnit af Danmarkshistorien, hvor Corfitz Ulfeldt bidrog til sit fædrelands tab af bl.a. det Sydlige Sverige. Det er magt, prestige, ærgerrighed, jalousi, lidenskab, hengivenhed og sorg. Det er historien om magtskiftet efter Christian IV død, der førte til en katastrofe for Danmark og til Ulfeldts parrets deroute.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. inkl. 100 km's transport)

8. Marie Grubbe – fra storhed til fald

Hun blev født på lensmandsgården Havreballegård ved Århus. Adelsfrøkenen, der voksede op på bl.a. herregården Tjele, har med sit rebelske og særegne liv skrevet sig ind i vores historie gennem litteraturen. Hør om den unge kvinde, der blev gift ind i kongehuset, skilt, gift og skilt igen, flygtede med gårdens ladefoged, som hun levede med i 19 år, indtil han blev fængslet efter mordet på en skipper. Hun døde fattig og glemt på Falster.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

9. Anne Sophie Reventlow – dronning til venstre og højre hånd

Frederik IV forelskede sig lidenskabeligt i den unge adelsfrøken under et maskebal på Koldinghus, hvor han residerede medens pesten rasede i København, og Store Nordiske krig krævede hans tilstedeværelse i den sydligste del af kongeriget. Hun var for ham den yndigste rose, men hendes mor sørgede for, at hun ikke kunne plukkes. Dog lykkedes det kongen at røve hende fra hjemmet på Clausholm ved Randers en sen aften i 1712. Hun blev viet til hans venstre hånd. Efter dronning Louises død blev hun viet til hans højre hånd og kronet som Danmarks eneste ikke fyrstelige dronning. En smuk og dramatisk historie om pest, Københavns brand, stor lidenskab og kærlighed, sorg og fortvivlelse.
Foredraget kan suppleres af en udflugt til Koldinghus, hvor vi mærker historiens vingesus der, hvor de to forelskede sig.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)

10. Caroline Mathilde – hun blev kaldt den lille engelske luder…

15 år gammel drog hun hjemmefra for at blive dronning af Danmark og Norge. Ægtemanden var den psykisk ustabile og syge 17 år gamle Christian VII. To børn, uvidende og umodne. Hun forelskede sig i kongens livlæge og fødte hans barn, den lille Louise Augusta. Med barnet knuste de fremtiden – blev fordrevet fra hof og rige, frataget respekt og ære. Det er historien om et bemærkelsesværdigt trekløver: Caroline Mathilde, Christian VII og J. Fr. Struensee. Hør hvad der gik så galt, at eftertiden stadig beskæftiger sig med spørgsmålet om mordet på Struensee og dronningens forvisning fra hoffet og sine børn.
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)