Lisbeth Weitemeyer

Kontakt: Vandkærsholmvej 2 B, Egsmark Strand, 8400 Ebeltoft
Mobil 5015 5695
E-mail: Lisbeth.weitemeyer@mail.dk
Hjemmeside: www.klarscene.com
facebook/klarscene.com

  1. Dronning Dorothea og Dronning Margrethe – to dronninger af tiden
  2. H. C. Andersen – et besynderligt eventyr
  3. Jørgen Arenfeldt – herremand og heksejæger
  4. Anne Marie – Agnes og Alhed - passion og kvindeliv
  5. Troskab. Frederik 4. – enevoldskonge – kriger – elsker og ægtemand
  6. Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder
  7. Henrik Ibsen – lad løgn tie og sandhed tale
  8. Selma Lagerlöf – fra Mårbacka til Jerusalem
  9. Så er det jul igen...
  10. Marie Grubbe – fra storhed til fald


Cand. mag, dramaturg. Dramapædagog, forfatter og rutineret foredragsholder, fortæller og guide. Mit arbejde er levende og engageret med den frie, mundtlige formidling i centrum. Her er intet manuskript, men en smuk Power Point Præsentation, der supplerer mine foredrag. Foredragene bliver til gennem grundig research ved bl.a. rejser i mine personers fodspor både i Danmark og i udlandet. Jeg har siden 2007 arbejdet for Museet på Koldinghus, hvor jeg er dramaturg, guide og fortæller. Jeg arrangerer bl.a. specialomvisning på museet og dramapædagogisk undervisning for konfirmander i deres sognegård.

Lisbeth Weitemeyer holder foredrag i hele landet.

1. Dronning Dorothea og Dronning Margrethe – to dronninger af tiden

I foredraget skal vi høre om to dronninger, der – til trods for mere end 400 år - har så meget til fælles og, som hver i sær har sat præg på deres tid som dronning og regent i Danmark.
Da Dorothea af Sachsen-Lauenburg og prinsesse Magrethe blev født, lå det ikke i kortene, at de skulle blive dronninger i Danmark. De var begge prinsesser af fødsel, men den ene giftede sig med en hertug, der ikke var en selvfølgelig arveing til den danske trone, og den anden blev født i en tid, hvor kun mandlige efterkommere var efterfølgere til den danske trone.
I foredraget skal vi høre om vejen til dronningeværdigheden og de statsomvæltninger, der banede vejen for dem begge. For Dorothea skulle en kirg afsluttes og vindes af hendes ægtemand, hertug Christian, og for Margrethe skulle der en Grundlovsændring til, før arvefølgen kunne tilfaldt en kvinde.
Begge dronninger har sat sit præg på deres tid, og i deres liv og virke finder vi bemærkelsesværdig mange lighedspunkter. Hør hvordan i foredraget om to dronninger, der har sat deres personlige, kærlige og utrættelige aftryk på vores historie.
Den ene var dronning i 37 år – den anden havde 50 års jubilæum i 2022.
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)

2. H. C. Andersen – et besynderligt eventyr

Foredraget om Danmarks store eventyrdigter og forfatter er et causeri over hans liv fra fødsel til død med fokus på hans opvækst og liv. Vi synger et par af hans sange og lytter til uddrag af hans eventyr.
Mit foredrag om H. C. Andersen er en respektfuld rejse gennem hans barndom, besværlige skolegang og entré på Det Kongelige Teater til forfatterskabet lukkede sig op for ham og gav ham adgang til mange rejser, hvor han blev en skattet gæst i aristokratiske kredse. Overalt fandt han inspiration til sit forfatterskab og sine sange, men i sig bar han både sorg og længsel – og ikke mindst barndommens erindringer og skolegangens traume. Men vi må ikke glemme glimtet i øjet og det muntre i fortællingen om Andersen, for han var selv en munter mand.
H. C. Andersen er også blevet misforstået, det må vi se at få rede på i min beretning om, hvorfor han var så skattet en gæst i de store huse både i udlandet og i Danmark.
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)

3. Jørgen Arenfeldt – herremand og heksejæger

I efteråret 1686 slæbte Jørgen Arenfeldt, herremand på godset Rugård ved Ebeltoft, sin sidste heksekvinde til København for at møde i Højesteret. Her skulle han forklare sin anklage og forfølgelse af Anne Sø Sørensdatter fra Boeslum ved Ebeltoft, som han havde haft i sit fangehul på herregården og siden fået dømt til døden på bålet ved Landsretten i Viborg.
Anne Sø, der blev kaldt Blommen for sin skønhed, var ét af Arenfeldt mange ofre i en tid, hvor kvinder og mænd kunne blive forfulgt, pint og plaget for deres særegenhed. Anne var synsk og kunne i det hele taget mere end sit Fader Vor. Hun havde taget ved lære af sin mor, der var blevet brændt af samme årsag, og nu var det altså datterens tur.
Tiden var skeptisk og ligefrem farlig for kvinder, der søgte at tjene til dagen og vejen med signen og manen, blande urter og hjælpe til, hvor der var ondt i gærde, hos en barselskvinde eller et dyr der led nød. Men gik onde tunger hende imod, kunne hun også bringe ondt til huse, gøre kvinder golde og mænd impotente, gøre høsten ringe – og - ja listen var lang og straffene bestialske.
Hvordan kunne det gå til, at netop Jørgen Arenfeldt blev en væsentlig årsag til, at hekseforfølgelserne igen blussede op efter mange års tilstand og, at netop sagen om Anne Sø fik bålene slukket igen?
Hør hvordan det gik til i foredraget om en sort periode i vores historie, hvor tro og overtro, analfabetisme, uvidenhed, autoritetstro og magt gik hånd i hånd.
Men – de kaldte ham den gode mand, for god er den, der ønske at udrydde alt ondt fra sin jord og sit gods….
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)

4. Anne Marie – Agnes og Alhed - passion og kvindeliv

Det lå ikke i kortene, at de skulle blive kunstnere. Tiden, normerne og konventionerne ville noget andet. Lidt undervisning med kridt og ler, ja vist, det gik an og hørte endda til almen dannelse, men at det skulle føre til en uddannelse på trods, i en tid, hvor kvinden giftede sig, fik børn, var husmor, husholderske og hustru, det var et særsyn.
I foredraget følger vi tre kvindelige kunstnere, der hver især fulgte deres passion for den kunst, de følte sig kaldet til at udføre på trods af, at den tid de levede i, også blev deres modstrid.
Hør hvordan kærlighed, familieliv og kunstens kald har skabt en ganske særlig historie om tre af vore store kvindelige kunstneres kamp for deres virke i modgang og medgang.
Alhed Larsen var kunstmaler og gift med kunstmaleren Johannes Larsen, Anne Marie Carl Nielsen var billedhugger og gift med komponisten Carl Nielsen og Agnes Slott-Møller var kunstmaler og gift med kunstmaler og underviser ved kunstakademiet, Harald Slott-Møller.
Tre kvinder med hver sit særegne kunstneriske udtryk.
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)

5. Troskab. Frederik 4. – enevoldskonge – kriger – elsker og ægtemand

Frederik 4. er historien om stor lidenskab – til kvinder, til sit land og ikke mindst til sit hverv som enevældig konge. Da han i 1699 overtog tronen efter sin far, Christian 5., var han aldeles uuddannet – uden nogen videre skolegang og uden kendskab til statens styrelse. Han udvalgte få dygtige statsmænd til at rådgive sig og tog straks det store ansvar for rigets styrelse på sig. I løbet af sin regeringstid skabte han det første fuldbyrdede enevælde i Danmark og Norge, der også blev en umenneskelig arbejdsbyrde og så at sige sled ham til døde.
I Frederik 4.’s regeringstid væltede ulykkerne ind over landet. Danmark var en del af Store Nordiske Krig, pesten rasede i København i 1711, og byen brændte i 1728. Iskolde vintre og smask våde somre bragte landet på grænsen af hungersnød og fallitter og gæld plagede de bedst stillede i samfundet, hvor den møgbeskidte hovedstad var ved at synke i knæ af overbefolkning.
Han var en passioneret elsker af skønne kvinder, dans og jagt som han ud over arbejdet ved skrivebordet også fandt tid til. Han blev en ivrig bygherre med en lidenskabelig interesse for barokken, der kom til at præge byggeriet i Danmark. Inspirationen hentede han fra sine rejser til Italien, hvor han blev betaget af de storslåede palæer og de tilhørende haver.
Historien om Frederik 4. er også historien om dronning Louise og deres turbulente ægteskab, to ægteskaber til venstre hånd og et ikke ægteskabeligt forhold, og endnu en dronning - Anna Sophie Reventlow - der blev Danmarks eneste ikke-fyrstelige kronede dronning. Han bragte mange børn til verden, men kun to fik lov at blive voksne, kronprins Christian og hans søster prinsesse Charlotte.
Han var tro mod sig selv og sin Gud, sit rige og den kvinde han elskede. Anna Sophie blev hans livs kærlighed og med forholdet til hende kom også pietismen til Danmark. Hør hvordan og hvorfor i foredraget om én af Danmarks væsentligste regenter.
Foredragsholderens historisk/biografiske roman ”Troskab” forventes at udkomme ultimo 2023.
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)
 

6. Ulvejagt - Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, tyveknægt og landsforræder

Historien om rigshofmester, greve og kongelig svigersøn, Corfitz Ulfeldt og hans hustru, Leonora Christina, er et bemærkelsesværdigt stykke danmarkshistorie, der tager sit udgangspunkt med Ulfeldts fødsel på Hagenskov Slot i 1606. Vi følger hans uddannelse, karriere og ægteskab til hans død. Han, der havde været Danmarks næst mægtigste mand, døde syg, dødsdømt og henretter in effigie, alene og på flugt. Han var et sammensat menneske. En usædvanlig begavelse, der lod ærgerrigheden, forfængeligheden og magtsygen løbe af med sig. Corfitz Ulfeldt var af højt respekteret, dansk adel, søn af rigskansler og lensmand, Jakob Ulfeldt og Birgitte Brockenhuus til Egeskov. Sønnen Corfitz blev både sit lands ambassadør, diplomat, kongens højre hånd og svigersøn og sit lands forræder, da han gik ind i den svenske konges tjeneste. Han sad ved forhandlingsbordet i Roskilde i 1658, hvor han var medunderskriver på det dokument, der fratog Danmark 1/3 af riget. Han var gift med Christian 4.’s datter, Leonora Christina, der trofast og vedholdende fulgte ham i tykt og tyndt. Hans forræderi kom til at koste dem begge 15 måneder i Hammershus Statsfængsel, der nær havde knækket dem begge og siden Leonoras 22 års fangenskab i Københavns Slots fængsel, Blåtårn. For Corfitz Ulfeldt blev en storslået karriere også hans skæbnesvangre endeligt med tronskiftet i 1648, hvor Frederik 3. blev konge og Corfits’ banemand.
Ny Bog: Bogen "Ulvejagt – Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, rigshofmester og landsforræder” af foredragsholderen udkom i 2021 på forlaget Mellemgaard ApS, 614 sider.
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)

7. Henrik Ibsen – lad løgn tie og sandhed tale

Ibsen blev født ind i én af Skiens rigeste familier, hvor livlige, gæstfrie forældre og mange ansatte blev barnets verden indtil faderens fallit og sociale deroute. Ibsens værk er et opgør med Norge, familien, ægteskabets sammenbrud, uægte børn, fortielse og livsløgn.
Foredragets 1. del omhandler Ibsens barndom og uddannelse. I 2. del gennemgår jeg nogle af hans kvindelige hovedpersoners søgen og længsel efter ”det vidunderlige”, et begreb Ibsen lancerede i ”Et Dukkehus” i 1879.
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)

8. Selma Lagerlöf – fra Mårbacka til Jerusalem

Barndom og opvækst på gården i Värmland, hvor et livligt og kærligt miljø blev rammen om barnet, der besluttede sig for at blive forfatter – på trods. Af faderens modstand, tidens normer og kvindesyn, sorg og fortvivlelse over faderens fallit og familiens deroute. Vi følger Selma fra fødsel til død i barndomshjemmet i 1940, 82 år gammel.
1. del af foredraget omhandler opvækst, uddannelse og rormandebut. 2. del omhandler verdensgennembruddet ”Jerusalem” og vejen tilbage til Mårbacka.
Foredraget afholdes også med fokus på debutromanen "Gösta Berlings Saga".
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)

9. Så er det jul igen...

Et causeri over julen, dens traditioner og skikke gennem århundrede blandet med genfortælling og oplæsning af nogle af julens dejlige historier og eventyr. Vi skal også synge vinterens og julens sange, tænde lys og nyde en kaffetår med julekage.
Hvornår kom juletræet til Danmark? Spiste man gås i gamle dage? Hvorfor kommer man godter på juletræet, og fik man gaver på oldefars tid? Hvad med grønkålen – er den sønderjysk eller fra Himmerland? Har æbleskiverne altid været så små? Mon der findes nisser, eller er det bare noget pjat?
Dét og meget andet får vi svar på i et par timer, hvor vi skal glæde os over julens komme og hygge os i hinandens selskab.
NB: Jeg dækker et smukt julebord med litteratur, rekvisitter, lys og blomster, der alt sammen er med til at vække genkendelse og skabe julehygge. Der vises ikke billeder.
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)

10. Marie Grubbe – fra storhed til fald

Hun blev født på lensmandsgården Havreballegård ved Århus. Adelsfrøkenen, der voksede op på bl.a. herregården Tjele, har med sit rebelske og særegne liv skrevet sig ind i vores historie gennem litteraturen. Hør om den unge kvinde, der blev gift ind i kongehuset, skilt, gift og skilt igen, flygtede med gårdens ladefoged, som hun levede med i 19 år, indtil han blev fængslet efter mordet på en skipper. Hun døde fattig og glemt på Falster.
(Varighed: 2 x 3 kvarter; honorar: kr. 4.000 + transport; hjælpemidler: Bærbar mikrofon og projektor og et bord på ca. 170 cm i længden til bøger og rekvisitter)
(1 ½ - 2 timer; 3.500 kr. + transport)