Marie-Louise I. Sørensen

Kontakt: Livjægergade 29, 4. 3, 2100 København Ø
Telefon: 2283 2424
E-mail: mls@marie-louise.nu
 

  1. Pilgrimsvandring - Vejen til indre fred?
  2. At turde leve


Født 1976. I gang med kandidat i teologi. Tidligere uddannet lærer og mentor. Har boet og arbejdet i mellemøsten og fjernøsten. Taler flydende tysk og engelsk. 2. yngst af søskendeflok på 7. Opvokset på Djursland ved skov og strand. Vintersvømmer.

Marie-Louise I. Sørensen holder foredrag i hele landet, samt Nordtyskland

1. Pilgrimsvandring - Vejen til indre fred?

Et feltstudium i pilgrimsvandringen, som en form af sjælesorg. Hvad er det der sker på en sådan vandring
Pilgrimsvandring fra Kruså til Rom på 70 dage, sommeren 2014.
Marie-Louise har indgående beskæftiget sig med pilgrimsvandringen under hendes teologi studier. I hendes bachelorprojekt har hun skrevet om bevæggrunde bag pilgrimsvandringen igennem den kristne historie. Feltstudiet er en del af hendes kandidat studium og til grund for dette, har hun lavet interviews undervejs med de mennesker hun mødte. Mange af disse samtaler havde karakter af sjælesorgssamtaler.
Foredraget har en fin balance mellem den personlige oplevelse og det videnskabelige aspekt. Gennem et dias-show og Marie-Louise’s levende fortælling, er det næsten som selv at være med på vandringen. Foredraget inspirerer og giver den enkelte mulighed for at reflektere over egen livsvej.
(90 -120 min.; 2.900 kr. + transport (under 300 km), 3.400 kr. + transport (over 300 km))

2. At turde leve

Et foredrag der inspirerer og motiverer at få det bedste ud af eget liv.
Marie-Louise giver igennem hendes foredrag simple og brugbare værktøjer, som den enkelte kan gøre brug af. Igennem hendes nærværende og levende måde at berette på er hun en inspirations kilde i sig selv, og de færreste vil gå hjem uden at have fået tændt en gnist.
(60 - 90 min.; 2.500 kr. + transport (under 300 km), 3.000 kr. + transport (over 300 km))