Martin Schwarz Lausten

Kontakt: Ørnebakken 53, 2840 Holte.
Telefon: 4589 2840
E-mail: msl@teol.ku.dk

  1. Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator
  2. Islam hos Luther og samtidens danske reformatorer og konger
  3. Reformationen i Danmark
  4. Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid
  5. Antisemitisme og folkekirken


Foredragsholderen er dr. theol., var professor i teologi med Danmarks kirkehistorie som særligt område, Københavns universitet, indtil 2008. Har siden 1970´erne holdt talrige folkelige foredrag i kirkehøjskoler, folkeuniversiteter, sogne og højskoler. Har skrevet en række bøger om kirkehistoriske emner.

Martin Schwarz Lausten holder foredrag i hele landet

1. Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator.

Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den romersk-katolske kirke så ubønhørlig, at det endte med hans kætter- og dødsdom? I foredraget belyses hans nye syn på kristendommen, hans personlige forhold i Wittenberg. De danske forhold og spørgsmålet om lutherdommens betydning i dag inddrages. Foredraget bygger på foredragsholderens bog af samme navn, 3.opl. 2006.
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + 3,70 pr. kørt kilometer i egen vogn + evt. overnatning)

2. Islam hos Luther og samtidens danske reformatorer og konger

Det tyrkiske riges voldsomme ekspansion mod vest skabte i begyndelsen af 1500-tallet rædsel overalt i Europa. Fyrsterne reagerede på denne Tyrkerfare ved at opruste og forstærke Østeuropas grænser. Og teologerne opflammede til Tyrkerfrygt gennem udgivelse af hundreder af skrifter. Dramatisk skildrede de tyrkerne og deres religion, islam, i de mørkeste farver: de ville skænde kvinder, dræbe børn, henrette kristne præster, afbrænde kirker og indføre islam. De mente, at det var Gud, som sendte dem ind over Europa for at straffe de syndige kristne og foreslog barske forholdsregler. Luther var her den førende, men de danske teologer fulgte godt med. Danmark var ikke truet af tyrkerne, så hvorfor? Chr.d.3. og Fred.2. blev desuden af den tyske kejser afkrævet Tyrkerskat, men betalte de? Og i givet fald hvorfor?
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + 3,70 pr. kørt kilometer i egen vogn + evt. overnatning)

3. Reformationen i Danmark

Reformationens gennemførelse i Danmark havde baggrund både i Luthers reformation og i indre danske kirkelige og politiske forhold. Med samtlige katolske biskoppers fængsling skete det mere dramatisk end andre steder. Vanskelighederne var enorme. Alle katolske præster og hele folket skulle omskoles til lutherdom. Teologien skulle have et andet indhold, gudstjenesten, fromhedslivet og statsstyret skulle ændres. Skete det? I foredraget belyses fremgangsmåderne, vanskelighederne og reformationens virkninger op til nyere tid. Foredraget bygger på foredragsholderens 10 bøger om emnet.
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + 3,70 pr. kørt kilometer i egen vogn + evt. overnatning)  

4. Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid

Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark gennem tiderne belyses gennem kalkmalerier, andagtsbøger, prædikener, betænkninger. Der ses nærmere på den afvisende holdning blandt præster, biskopper og universitetets teologer, men også på reaktionen i det jødiske samfund. Trods megen modstand lykkedes den jødiske integration i Danmark, hvorfor? Og hvorfor brød antisemitisme frem igen? Foredraget bygger på foredragsholderens 6-binds værk om emnet.
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + 3,70 pr. kørt kilometer i egen vogn + evt. overnatning)

5. Antisemitisme og folkekirken

Sidst i 1800-tallet stod folkekirkens førende mand, Sjællands biskop H.L.Martensen i spidsen for en streng antijødisk holdning. Siden 1930´erne blev nogle danske folkekirkepræster grebet af den nazistiske antisemitisme. På baggrund af hidtil lukkede arkiver belyses nogle præsters, provsters og en biskops antisemitisme, men der omtales også den udstrakte støtte, som man fra folkekirken gav forfulgte danske jøder. Foredraget bygger på foredragsholderens bog ”Jødesympati og jødehad i folkekirken” (2007).
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + 3,70 pr. kørt kilometer i egen vogn + evt. overnatning)