Martin Schwarz Lausten

Kontakt: Ørnebakken 53, 2840 Holte.
Telefon: 6114 0737
E-mail: msl@teol.ku.dk

  1. Tro, politik og hemmeligheder i reformationstiden
  2. Biskoppen og jødeforfølgelserne
  3. Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920
  4. Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator
  5. Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid


Foredragsholderen er dr. theol., var professor i teologi med Danmarks kirkehistorie som særligt område, Københavns universitet, indtil 2008. Har siden 1970´erne holdt talrige folkelige foredrag i kirkehøjskoler, folkeuniversiteter, sogne og højskoler. Har skrevet en række bøger om kirkehistoriske emner.

Martin Schwarz Lausten holder foredrag i hele landet.

1. Tro, politik og hemmeligheder i reformationstiden

Var den fromme, lutherske reformationskonge Chr.d.3. en hykler, eller var han presset til det yderste? Han samarbejdede tæt med den katolske tysk-romerske kejser Karl 5. og svigtede de tyske lutherske fyrster. I hemmelige, utrykte indberetninger, skrevet i kode- og chifferskrift, viser hans gesandt Peter Svave konflikten mellem politik og tro og sin egen voksende samvittighedskvaler, bortset fra dramatiske indblik i religionskrigen, rejsebesværet, herberger, køretøjer, udstyr, sygdomme. Min bog ”Gesandt for Danmarks konge. Politik, religionskrig og tro under Peter Svaves rejser i 1500-tallet”, Kristeligt Dagblads forlag, udk. 27. okt. 2022.
(ca. 1½ time, spørgsmål og debat. 6000 kr. + kørsel i egen bil efter statens takster + evt. overnatning på hotel)

2. Biskoppen og jødeforfølgelserne

Biskop over Københavns stift 1934-1960 Hans Fuglsang-Damgaard bekæmpede heftigt antisemitismen allerede fra o. 1930.Det skete i artikler, prædikener og bønner. Mest kendt blev Hyrdebrevet, vendt mod den tyske besættelsesmagts jødeforfølgelser, 1943.Trods advarsler talte han i den tyske Bekendelseskirke, Dresden, og skjulte jøder i bispegården. Han undgik trusler og attentater. Foredraget bygger på foredragsholderens bog af samme titel, Kristeligt Dagblads forlag 2020.
(Ca. 1½ time. 6000.- + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)

3. Kirkens problemer ved Genforeningen i 1920

Blandt de mange politiske og kulturelle problemer ved Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 var de kirkelige. Kunne tysk uddannede præster bare fortsætte nu som danske? Det løste man på en direkte og dramatisk måde. Med afstemninger og ”genopdragelseskursus”. Gudstjenesterne og hele kirkelivet skulle nu tilpasses Folkekirkens, hvordan foregik denne ”kirkelige integration”, hvis følger stadig kan ses. Foredragsholderens morfar var præst i landsdelen og gjorde denne rejse med. Den inddrages i foredraget.
(ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. Honorar kr. 6000.- + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)

4. Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator.

Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og den romersk-katolske kirke så ubønhørlig, at det endte med hans kætter- og dødsdom? I foredraget belyses hans nye syn på kristendommen, hans personlige forhold i Wittenberg. De danske forhold og spørgsmålet om lutherdommens betydning i dag inddrages. Foredraget bygger på foredragsholderens bog af samme navn, 3.opl. 2006.
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)

5. Kristne og jøder i Danmark fra middelalderen til nyere tid

Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark gennem tiderne belyses gennem kalkmalerier, andagtsbøger, prædikener, betænkninger. Der ses nærmere på den afvisende holdning blandt præster, biskopper og universitetets teologer, men også på reaktionen i det jødiske samfund. Trods megen modstand lykkedes den jødiske integration i Danmark, hvorfor? Og hvorfor brød antisemitisme frem igen? Foredraget bygger på foredragsholderens 6-binds værk om emnet.
(Ca. 1½ time, samt evt. spørgsmål og debat. 6000 kr. + kørsel i egen bil efter statens takster+ evt. overnatning på hotel/kro)