Fortæller Mette Møller

Kontakt: Havrevej 24, 2.sal, 7700 Thisted
Telefon: 2624 5137
E-mail: mettemoeller03@yahoo.dk
www.mette-moeller.dk
facebook.com/mettemoeller03

  1. Guldet ligger begravet i mørket
  2. Den grønne kjole
  3. Skriv dit liv som en symbolsk fortælling
  4. Hjertefortælling


Jeg hedder Mette Møller og er 37 år gammel. Jeg er uddannet i den mundtlige fortælletradition fra Vestjyllands Højskole i 2013, og arbejder i dag bl.a. som mundtlig fortæller. Jeg skriver og fortæller primært mine egne eventyr og myter, og er meget optaget af de symbolske fortællinger, som i mine øjne rummer et stort alment menneskeligt potentiale. Livsfortælling optager mig også meget. Jeg har bearbejdet mit eget liv igennem en symbolsk fortælling og jeg udbyder workshops om skabelse af livsfortælling. Jeg har også en læreruddannelse bag mig, og arbejder som formidler på Bunkermuseum Hanstholm.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Guldet ligger begravet i mørket

Guldet ligger begravet i mørket er beretningen om mit liv, og om den rejse ind i mørket, som jeg påbegyndte som 14 årig, hvor jeg udviklede en voldsom socialangst, og derfor blev indlagt på en børnepsykiatrisk afdeling. Det var i sandhed nogle meget mørke år med tab af ungdom og sorgløshed, men samtidig var det også de år, som jeg i dag føler har givet mig en dyrebar visdom, og beriget mit liv med gaver såsom selvindsigt, glæde, kropsfornemmelse og kreativitet. I dag anser jeg vi menneskers ophold i mørket, i smerten og i håbløsheden for at være det sted, hvor vi har de største muligheder for at vokse, finde indsigt og livsvisdom – med andre ord finde guldet som kan ligge begravet i mørket.
Guldet ligger begravet i mørket er et foredrag, som består af en kombination af mine konkrete livserfaringer blandet med symbolske fortællinger om menneskelivet, mørket og de indsigter som kan findes der. Således har foredraget en poetisk og fortællende form, hvis mål det er at inspirere tilhørerne til en dialog om deres egne livserfaringer med mørket, samt at indgyde håb til dem, som er på rejse i mørket. Mit ønske med fortælleforedraget er at videregive min overbevisning om, at det virkelig er i mørket, at udviklingen, indsigten og livsvisdommen findes, og at vi kan opnå disse ting, hvis vi tør at være i mørket, håbløsheden og mismodet for en tid.

Sagt om Guldet ligger begravet i mørket:
Mette fortalte os om, hvordan hun udviklede en meget voldsom socialangst, vejen igennem den og om hvor vigtigt det er, at møde de "rigtige" personer, der kan se igennem det hele, og møde en der, hvor man reelt er, og yde den hjælp og støtte, der er nødvendig for at komme ud på den anden side som et helt menneske. Hun gjorde det på den mest fantastiske måde med sang, fortælling, kreative billeder og dagbogsnotater fra de år, hvor det var sværest. Det var aldeles interessant, lærerigt og rørende at være tilhører til hendes foredrag, som hun har kaldt for "Guldet ligger begravet i mørket".
Leo Skydt Jørgensen, leder af Enggården Fountainhouse i Hundborg.

Guldet ligger begravet i mørket kan kombineres med fortællingen Den grønne kjole og workshoppen Skriv dit liv som en symbolsk fortælling. Ved en kombination kan der opnås en prisreduktion.
(3500 kr. + transport; 2 timer. inkl. pause)

2. Den grønne kjole

Den grønne kjole er eventyret om mit eget liv; et eventyr om at stige ned i mørket for at finde sig selv på ny, blive synlig for sig selv og andre og indtage sin retmæssige plads i verden. Eventyret inviterer tilhørerne ind i en verden befolket med havhekse, konger, dronninger, prinsesser og forheksede prinser – en verden langt fra vores verden, og så dog måske alligevel ikke så langt fra…….
(3000 kr. + transport; 60 min.)

3. Skriv dit liv som en symbolsk fortælling

En workshop hvor deltagerne arbejder med at skrive og fortælle en del af deres liv som en symbolsk fortælling. Der arbejdes med forskellige teknikker såsom tegning, dans, fortælling og fælles refleksioner over livsfortællinger.
(Fra 3500 kr. + transport. Varighed fra 4 timer til flere dage)

4. Hjertefortælling

Hvad betyder hjertet for os som mennesker både rent fysisk og åndeligt? Hvem og hvad giver vi vores hjerter til, og hvilken rolle spiller det i vores liv med os selv og vores medmennesker?
Hjertet er et af de vigtigste menneskelige organer, som via dets uafbrudte pumpen sørger for at holde os i live hver dag. Hjertet er lig med fysisk liv og velbefindende, og muligheden for fysisk aktivitet, handling og bevægelse. Samtidig er hjertet forbundet med følelser – vi siger, at vi føler et stik i hjertet, at vi har lukket hjertet, vi kan have et hjerte af sten eller et hjerte af guld. Alt sammen talemåder som beskriver hjertets følelsesmæssige og åndelige betydning.
Hjertefortællinger tager udgangspunkt i to af mine egne fortællinger; myten Hjerteflammen og eventyret Sværdet i hjertet, samt eventyr og myter fra bl.a. Danmark og Afrika, som belyser forskellige vinkler på hjertet og dets betydning.
Efter fortællingerne lægges der op til en fælles dialog om almenmenneskelige grundvilkår som kærlighed, tillid og mod eller mangel på samme, samt om hjertet i forskellige aldre. Er der fx forskel på det ”gamle” hjerte kontra det ”unge” hjerte?
(3000 kr. + transport. 90 min inkl. pause)