Michael Pedersen

Kontakt: Frederiks Allé 28 1B, 8000 Århus C
Telefon: 5126 2879
E-mail: michaelpedersen1967@gmail.com

  1. Aktiv dødshjælp eller et spark til livet?
  2. Børn ja - men hvilke?
  3. Kom og vær mit lys
  4. Gud vil os det godt
  5. Fra hattedameri til moderne diakoni
  6. Og vi skal feste
 

Informationsmedarbejder og højskolelærer.
Jeg er uddannet Cand.Theol fra Århus Universitet og afsluttede studiet i 1998. Siden har jeg taget en diplomuddannelse på Danmarks Journalist Højskole. Idag arbejder jeg som højskolelærer og informationsmedarbejder på Egmont Højskolen. Jeg er født spastiker, dermed har jeg en lang erfaring med et liv med handicap.
Jeg bruger powerpoint under mine foredrag, men kan selv medtage projektor.

Michael Pedersen holder foredrag i hele landet (Bornholm undtaget).

1. Aktiv dødshjælp eller et spark til livet?

Debatten om aktiv dødshjælp dukker op med jævne mellemrum. Angsten for smerte i livets sidste dage er reel. Men i dag kan man smertelindre så meget, at den døende ikke oplever store smerter. Derfor er udsagn som ”Det er uværdigt at ende som grøntsag”, med til at skabe det massive flertal i befolkningen, som går ind for aktiv dødshjælp. Stille glider debatten fra at handle om en forkortelse af livet på et par dage, til rettighed til at vælge livet fra, hvis man bliver en grøntsag. Hvad vil det egentligt sige at være en grøntsag?
DRs dokumentarudsendelse ”På tirsdag skal jeg dø”, hvor Preben Nielsen insisterede på sin ret til aktiv dødshjælp, og at staten skulle stå for det, samt statsminister Mette Frederiksens tale på folkemødet i juni 2023 har på ny sat gang i debatten. Meningsmålinger viser, at mange, de fleste, går ind for aktiv dødshjælp. Men er det fordi, der bliver taget nogle forkerte udgangspunkter i debatten? Handler debatten om noget helt andet? Handler den om, at nogen mennesker har svært ved at forholde sig til livet, som det udfolder sig, på godt og ondt? Andre derimod kan se muligheder, selv i et liv med afhængighed.
I løbet af foredraget gives der en definition på, hvad forskellen er på aktiv dødshjælp, passiv dødshjælp og assisteret selvmord. Ud fra konkrete historier fra pressen vendes dilemmaer, som er forbundet med dødshjælp. Der tales om, hvorvidt det er muligt at opretholde en forestilling om, at livet har lige meget værdi, når der er bestemte situationer (sygdom og handicap) hvor det er legalt at hjælpe dem til at dø. Foredraget er provokerende. Det stiller spørgsmålstegn ved, om et af problemerne er, at det ikke er legalt at sige til syge og mennesker med handicap, at de skal tage sig sammen og få noget ud af livet.
Hvis det ønskes indeholder foredraget en teologisk vurdering af aktiv dødshjælp samt betydning for menneskesynet, hvis aktiv dødshjælp bliver indført i Danmark.
(90 min.; nødv. hjælpemidler: projektor; 3000 kr. + kørsel)
Foredraget er nyt!

2. Børn ja - men hvilke?

Med fosterdiagnostikkens muligheder har vi fået muligheden for i højere grad at vælge mellem hvilke børn der skal fødes. Men spørgsmålet er, hvordan vi skal bruge den viden, som den nye teknologi giver.
Foredraget tager ikke stilling til brugen af fosterdiagnostik. Men gennem egne erfaringer viser jeg, at et liv med et væsentligt handicap godt kan være et rigt liv.
(90-120 min.; nødv. hjælpemidler: projektor; 3000 kr. + transport efter statens takst)
Foredraget er tidligere holdt: KFUM afdelinger rundt omkring i landet, Lundersskov Efterskole og Haslev Udvidede højskole

3. Kom og vær mit lys

En af det 20’ene århundredes personligheder var Mother Teresa. Hendes kristne tro og engagement i verdens allerfattigste gjorde hende til forbillede for mange. For nylig blev hendes personlige brev udgivet. Vi stifter her bekendtskab med hendes livslange tvivl. Men hvad var det for en tvivl, og har den protestantiske kirke et bud på hendes anfægtelser. Foredraget beskriver hendes arbejde og vurdere hendes såkaldte tvivl.
(90-120 min.; nødv. hjælpemidler: projektor; 3000 kr. + transport efter statens takst)
Foredraget er tidligere holdt: Egmont Højskolen

4. Gud vil os det godt

Ud fra andagter jeg har skrevet på Danmissions hjemmeside vil jeg vise, at Gud kun er kærlighed og at han vil os det godt. Livet kan gøre ondt, vi kan blive anfægtet og komme i tvivl om Guds kærlighed, men han elsker os og kan ikke andet. Foredraget bruger salmer, bibeltekster, musik og litteratur, som på forskellig måde viser os et billede af en kærlig Gud, som kun vil mennesker det godt.
(90-120 min.; nødv. hjælpemidler: projektor; 3000 kr. + transport efter statens takst)
Nyt foredrag!

5. Fra hattedameri til moderne diakoni

”Har diakonien en rolle at spille i det moderne velfærdssamfund?” Det spørgsmål stiller mange, og det afhænger af, hvordan diakonien forstår sig selv. Alt for ofte stilles diakonien lige med hattedamer, som gerne vil gøre noget godt for andre. Med den forståelse af diakonien, har diakonien næppe en rolle, i et samfund, hvor velfærd er betragtet som en rettighed. På den anden side mangler velfærdssamfundet ofte et formuleret menneskesyn. Ud fra de bibelske skrifter og den nuværende socialpolitik giver foredraget et bud på, hvordan diakonien kan genindtage en vigtig rolle i samfundet, en rolle som de svages talerør og forkæmper.
(90-120 min.; nødv. hjælpemidler: projektor; 3000 kr. + transport efter statens takst)
Nyt foredrag

6. Og vi skal feste

”Hvis alle alligevel bliver frelst, hvorfor skal vi så være kristne?” Det er et spørgsmål, som mange stiller sig selv. Foredraget giver forskellige bud på livet som menneske, det forslåede menneske afhængig af nåde og kærlighed, sammenhængen mellem den grimme ælling og den fortabte søn samt et bud på retfærdigheden i, at de første og de sidste arbejdere i vingården får det samme i løn. Med erfaring fra et langt liv med et væsentligt handicap, giver jeg i foredraget mit bud på, hvorfor en kærlig gud kun kan forsvare at alle, også de skæve eksistenser bliver frelste og hvorfor det alligevel er værd at feste ved at være aktiv kristen.
(90-120 min.; nødv. hjælpemidler: projektor; 3000 kr. + transport efter statens takst)

Nyt foredrag