Mickey Gjerris

Telefon: 2537 0385
E-mail: mickeygjerris@gmail.com
Se mere på www.mickeygjerris.com

  1. Skildpaddetanker - Banale sandheder om fødsel, død og det utrolige liv ind i mellem
  2. Håb i en håbløs tid - Om klimaforandringer, etik og tro
  3. Giv mig dit hjerte - organdonation og etik
  4. Livet er udskudt død - Etik og aktiv dødshjælp
  5. Også de kan smage livets sødme - om dyr og etik

Klimaforandringer, aktiv dødshjælp, meningen med livet & døden, organdonation og dyrene, som omgiver os. Vi er indfældet i verden og hinanden. Magt og ansvar følges ad og vi står konstant i etiske situationer, hvor vi skal afgøre, hvordan vi bedst kan løfte det ansvar som er vort. Hvad bør vi gøre af alt det, som vi kan gøre?
Mickey Gjerris, der er uddannet teolog, har en ph.d. i bioetik og er lektor ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, har i snart 20 år forsket i forholdet mellem mennesker, natur, dyr og teknologi. Med en tværfaglig tilgang og fokus på at vække undren og diskussion, holder Mickey foredrag, oplæg og workshops om etiske emner på en levende, humoristisk og inddragende måde. Mickey sad fra 2011-2016 i Det Etiske Råd, har udgivet en række bøger, senest JAGT (2016) og Skildpaddetanker (2017). Derudover skriver Mickey fast for Politiken, Kristeligt Dagblad og sciencereport.dk og bidrager til den etiske debat i radio & tv som ekspert og smagsdommer.

Mickey holder meget af at køre i tog, så tager ud i hele landet med sine foredrag. Emnerne her er kun eksempler. Har I andre emner, som I gerne vil have en etisk vinkel på, så kan det aftales. Honorar aftales fra gang til gang.

1. Skildpaddetanker - Banale sandheder om fødsel, død og det utrolige liv ind i mellem

Vi lever med små og store historier i vores liv for at kunne holde det hele ud. Der er vores egne små historier om meningsfyldte øjeblikke, menneskelige relationer og interessante opgaver, der for en stund gav det hele mening. Og så er der de store historier, som vi sætter os selv ind i: Historier om Gud, kosmos, arten, slægten og ideologierne. Alle historierne trues konstant af dødens og tilfældighedens meningsløshed og gør det til en udfordring at fastholde meningsfuldheden. Foredraget tager udgangspunkt i min bog: Skildpaddetanker (2017) og søger efter at minde os om det, som vi har det med at glemme, men som kan gøre livet til at bære.

2. Håb i en håbløs tid - Om klimaforandringer, etik og tro

Klimaforandringerne påvirker allerede i dag mennesker og natur negativt. Vi står foran en kæmpe udfordring. Ikke desto mindre tyder meget på, at vi har givet op, allerede før vi fik begyndt. Forskernes advarsler overhøres, vi har ”klimakvalme” og samfundet styrer stadig blindt mod øget økonomisk vækst. Foredraget sætter skarpt på klimaforandringerne, diskuterer videnskaben bag de skræmmende forudsigelser og viser, hvordan etik, natursyn og religion kan være med til at skabe håb og mod til at handle.

3. Giv mig dit hjerte - organdonation og etik

Organdonation er en teknologi, der på en gang tager håbet fra de, der sidder og håber på det umulige ved deres kæres side og en teknologi, der giver håb til de, der ellers skulle dø. En teknologi, der kan hjælpe nogle, men også får os til at frygte, at lægerne går for langt i deres forsøg på at skaffe organer. Foredraget sætter skarpt på en række omdiskuterede etiske spørgsmål om organdonation og diskuterer, hvordan vi bedst vægte hensynet til de syge og deres pårørende i forhold til de døende og deres. Hvordan sikrer vi, at næstekærlighedens gave ikke bliver en pligt og fører til mere skade end gavn?

4. Livet er udskudt død - Etik og aktiv dødshjælp

Debatten om aktiv dødshjælp rummer mange emner. Vores angst for smerte og død. Vores ret til at bestemme over eget liv. Vores syn på os selv, hinanden & livet. Foredraget beskriver dødens rolle i vores liv, de muligheder som vi i dag har for at hjælpe døende, de vigtigste argumenter for og imod aktiv dødshjælp og stiller spørgsmålet, om vi er bedst stillet med at fastholde et forbud mod aktiv dødshjælp samtidig med vi anerkender, at det kan være de eneste rigtige at gøre i nogle situationer

5. Også de kan smage livets sødme - om dyr og etik

Dyr spiller en stor rolle i vores liv. Vi spiser dem, klapper dem og afprøver vores medicin på dem. Og så diskuterer vi oftere og oftere, hvad vi kan tillade os at gøre ved dem i forsøget på at få opfyldt vores behov og ønsker. Samtidig skelner vi skarpt mellem forskellige dyr. Kyllinger spiser vi – men spiser vi heste? Tyrekalve afliver vi – men må man aflive en giraf? Bacon kommer fra grise – men hvorfor ikke fra babysæler? Leverpostej er OK – men pels er noget skidt! Vi skelner mellem dyrene ud fra, hvad vi har gang i, men ser sjældent på, hvad dyret er i sig selv. Foredraget sætter fokus på de etiske argumenter i diskussionen om dyr, se næmere på forskellen mellem mennesker og dyr, diskuterer, hvad dyrevelfærd egentlig er og spørge om, hvorfor det, at vi har magten over dyrene, automatisk giver os retten til at slå dem ihjel.