foto: Kamilla Krøier

Mikkel Wold

Kontakt: Esplanaden 26 3.sal, 1263 København K.
Telefon: 3312 0012
E-mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk

1. Længslen efter lykken og det meningsfulde liv

2. ”Du skal komme videre med dit liv” – eller skal du?

3. Sjælesorg – terapi eller teologi? Om en kirkelig disciplin og dens møde med psykologien - og om kunsten ikke at skulle gå ind i sig selv for at finde sig selv

4. Aktiv dødshjælp

5. Markedets ideologi

 

 

Sognepræst ved Marmorkirken fra 1994. Fra 2008-18 tillige lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster.
Cand. theol. Studier i psykoterapi i Hamburg 1988-90, eksamen i Hamburg 1991. Beskikket censor ved lærerseminarierne samt i teologi ved Københavns og Aarhus Universitet. Tidl. anmelder ved Information. Undervisningsopgaver ved en række højere læreranstalter. Bidragyder til flere bøger om teologi, psykologi og samfundsdebat. Medlem Det Etiske Råd.
Mikkel Wold holder årligt 30-40 foredrag i kirker, på højskoler, højere læreranstalter og i virksomheder.

Kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Længslen efter lykken og det meningsfulde liv

Et af de helt store temaer i vor egen tid er spørgsmålet om, hvordan man lever et lykkeligt liv. Mennesket har alle dage interesseret sig for, hvad det vil sige at leve lykkeligt, og ofte hænger spørgsmålet sammen med en grundlæggende oplevelse af livet som meningsfuldt. Men hvad vil det sige, at livet har mening? Foredraget belyser temaerne lykke og mening ud fra mødestedet mellem teologi og psykologi.
(Ca 45 min + efterfølgende samtale. 5000 plus transportudgifter)

2. ”Du skal komme videre med dit liv” – eller skal du?

Der er så meget i vort liv, som gøres til et projekt, vi selv skal styre. Mange sørgende oplever denne mentalitet som en stor belastning for dem. Når man befinder sig i en sorg, kan det føles dybt krænkende at få besked på at ”komme videre med sit liv”. Foredraget gør op med forståelse af sorg som et ”arbejde” med nogle faser, man skal igennem og derefter komme videre. Vi ser på den nyeste forskning på området og på, hvad vi kan hente i kristendommens og historiens erfaringer af, hvad sorg, tab og håb er.
(Ca 45 min + efterfølgende samtale. 5000 plus transportudgifter)

3. Sjælesorg – terapi eller teologi? Om en kirkelig disciplin og dens møde med psykologien - og om kunsten ikke at skulle gå ind i sig selv for at finde sig selv

Ordet sjælesorg betyder egentlig omsorg for sjælen. Det er en oldgammel kirkelig disciplin, men den har rødder endnu længere tilbage end de første kirker. I antikken gjorde man sig mange og kloge erfaringer om sorg, livskriser, livsmod og håb. De erfaringer vil blive inddraget i foredraget, men først og fremmest vil vi se på, hvordan man op gennem historien har forstået sjælesorgen og hvad der sker, når sjælesorgen og psykoterapien møder hinanden, belyst bl.a. ud fra spørgsmålet om, hvad det vil sige at være sig selv.
(Ca 45 min + efterfølgende samtale. 5000 plus transportudgifter)

4. Aktiv dødshjælp

I efteråret 2023 tog Det Etiske Råd stilling til to store etiske spørgsmål. Det ene var, om abortgrænsen skal flyttes, det andet var spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Ved det første tema var der forskellige holdninger i Det Etiske Råd, mens der var enighed i rådet om at sige nej til aktiv dødshjælp efter den model, man f.eks. har i Holland, Canada eller Belgien. 16 af rådets 17 medlemmer sagde entydigt nej til at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Hvorfor er der modstand mod aktiv dødshjælp, når et flertal af befolkningen er for? Hvad er det for argumenter, der spiller ind, når læger, sygeplejersker og præster er så enige om at sige nej? Mikkel Wold er medlem af Det Etiske Råd og vil belyse overvejelser og argumenter for og imod.
(Ca. 45 min. + efterfølgende samtale. 5.000 plus transportudgifter)

5. Markedets ideologi

Gennem en stadig stigende brug af markedstænkningens termer og tankesæt har samfundet undergået en markant forandring, og efter manges opfattelse ikke til det bedre. Målstyring, New Public Management, dokumentationshysteri, mistro og indføring af topstyrede kontrolforanstaltninger er blot nogle af eksemplerne på, hvorledes udviklingen er gået. Samtidigt og i tilknytning hertil, selv om det måske ikke altid er tydeligt, er der indtrådt en brutalitet og kynisme i vores menneskesyn og synet på naturen. Mikkel Wold redigerede og bidrog i efteråret 2015 til den anmelderroste bog ”Tag etikken tilbage”, som forsøger at tage livtag med nogle af disse forhold og er snart aktuel med en ny bog om temaet.
(Ca. 45 min. + efterfølgende samtale. 5.000 plus transportudgifter)