Mogens Blume-Schmidt

Kontakt: Grove gamle Skole, Vistorpvej 23, 7540 Haderup
Mobil: 2283 2620
Telefon: 9714 3188
E-mail m@mogensblume.dk
Hjemmeside: www.mogensblume.dk

  1. Winston Churchill - et mangeartet geni
  2. Storm P. – mennesket og humoristen
  3. Nelson Mandela – der blev et verdensomspændende ikon
  4. Nis Petersen – En stor fortæller, mageløs lyriker, drukkenbolt og vagabond
  5. Karen Blixen – Liv og skæbne
 

Levende foredrag, baseret på humor og indsigt.
Mogens Blume-Schmidt er nu pensionist efter mange år i dansk erhvervsliv. Beskæftigelsen i erhvervslivet har undervejs været kombineret med interessen for kultur og samfundsforhold.
Mogens Blume har skrevet artikler, afholdt kurser og undervist som en del af sit virke som konsulent og rektor for Den danske Eksportskole. Han er ligeledes medforfatter til flere bøger om erhvervsforhold.
Kommer rundt i hele Danmark med vitaminer til hjernen – De har hørt det:
Folkeuniversitetet, Højskolearrangementer, Menighedsråd, Oplysningsforbund (LOF, FOF, AOF), Seniorklubber (OK, Fagforeninger, Nutidens Kvinder, Lærerforeninger,Kunstklubber m.fl), TV interviews, TV - Ugens Foredrag, Ældresagen og Biblioteker (Referenceliste fremsendes gerne - Over de seneste år mere end 50 foredrag).
Generelt om foredragene:
Et foredrag har en varighed af ca. 1½ time, hvortil kommer en pause undervejs. Foredragene er understøttet af billeder og der er lejlighed til dialog og spørgsmål. Honoraret er kr. 2.200 + transport.

Med bopæl centralt i Jylland er Mogens Blume fleksibel med hensyn til tid og sted for foredragene.

1. Winston Churchill - et mangeartet geni

Churchill er den største personlighed, der nogensinde har haft bolig i Downing Street No.10 i London.
Man fascineres af Churchills mangeartede geni, kombineret med storheden i hans liv og gerning, hvilket gennemsyrer foredraget. Churchills brogede liv illustreres med mange billeder og en række fyndige citater. Udover Churchills indsats som politiker, soldat og krigskorrespondent indeholder foredraget særlige afsnit om Churchill som forfatter, maler og privatmenneske på familiens gods, Chartwell. – Ægteparret Churchills besøg i Danmark får også særlig omtale.
Foredraget tegner et engageret og mangeartet billede af Winston Churchill, baseret på læsning af mange bøger samt en række besøg i Churchills fodspor i UK og andre steder i Verden.
Se www.familiekanalen.tv under portrætter.

2. Storm P. – mennesket og humoristen

Storm P. var en ægte humorist, der bevarede sit barnesind hele livet igennem. Foredraget, der ledsages af mange billeder, giver et kig på maleren, tegneren, skuespilleren og forfatteren Storm P.
Den røde tråd i foredraget er Storm P. som menneske og humorist. Han var et hyperaktivt menneske, der byggede sin humor – ikke på hån eller satire – men ægte humor, hvor vi ler med hinanden og ikke af hinanden. Den ægte humor bærer ikke blot sin egen, men også andres byrde.
Se www.familiekanalen.tv under portrætter

3. Nelson Mandela – der blev et verdensomspændende ikon

Mandelas livshistorie er fantastisk. Han fødtes om høvdingesøn og dermed potentiel folkeleder. Han blev smidt ud af universitetet på grund af sit politiske arbejde. Senere fik han juridisk embedseksamen og åbnede, sammen med en ven, Sydafrikas første sorte sagførerfirma. I 1962 – som leder af ANC - idømtes han livsvarigt fængsel og blev først løsladt 28 år senere – i februar 1990. Inden sin død i 2013 opnåede han at blive Sydafrikas første sorte præsident, at få Nobels Fredspris og vil i mange år stå som ”Afrikas store gamle statsmand”.
Foredraget om Mandela kommer bag om myten, også med billeder blandt andet fra besøg på Robben Island.

4. Nis Petersen – En stor fortæller, mageløs lyriker, drukkenbolt og vagabond

Nis Petersen levede sit liv på kanten af en almindelig borgerlig tilværelse og søgte bevidst ned i elendigheden, hvor han mente at finde selve kernen i tilværelsen. Nis Petersen blev styrtende rig på sin mest berømte roman ”Sandalmagernes Gade”, men som han selv sagde: ”Heldigvis har jeg da brugt alle pengene, og flere til”.
Foredraget, der understøttes af billeder og udvalgte tekster, er bygget op omkring Nis Petersens liv og digtning.
Se evt. TV MidtVest optagelse: Ugens Foredrag.

5. Karen Blixen – Liv og skæbne

Karen Blixen døde i september 1962 – 77 år gammel – på Rungstedlund, hvor hun levede størstedelen af sit liv. Dog undtaget de 17 år på kaffefarmen i Afrika. En periode, der i høj grad prægede hendes tilværelse, og gav afgørende næring til hendes forfatterskab.
Foredraget fortæller – også ved hjælp af billeder – om Karen Blixens baggrund og levnedsløb. Med eksempler fra hendes fortællinger, gives prøver på forfatterskabets eventyrlige indhold. De relativt korte historier er ikke romaner, men derimod eventyr eller historier, som gør sig mundtligt. Romaner derimod er noget skriftligt.
Karen Blixen var en god fortæller, der med sin særprægede stemme og historiernes eksotiske og eventyrlige, til tider erotiske indhold, tryllebandt tilhørerne. I Afrika var det Denys Finch-Hatton og de indfødte, i Danmark radiolyttere og i USA millioner af TV-seere, der fascineredes.