Mogens Larsen

Kontaktadresse: Gyrstinge Bygade 85, 4100 Ringsted.
Telefon: 2521 3051
E-mail: mogens.k.larsen@skolekom.dk

  1. Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel
  2. Danske dronninger i 1000 år
  3. Danmark i 1700 tallet
  4. Dansk Landbrugs historie 1750-1850
  5. Gamle helligdage, varsler, traditioner og hellige kilder
  6. Guldaldertiden
  7. Grundlovens historie samt frihedsrettigheder
  8. Digteren B. S. Ingemann
  9. Julens traditioner
  10. Dansk hygge

Jeg er rutineret foredragsholder, tidligere lærer, skoleleder, beskikket af Undervisningsministeriet som censor til Folkeskolens afsluttende prøver og Lærereksamen samt byrådsmedlem, herunder medlem af Folkeoplysningsudvalg og Kulturudvalg. Har undervist og holdt foredrag i folkeskole, efterskole, højskole, oplysningsforbund, kommuner samt lærerseminarium.
Jeg har holdt mange foredrag for menighedsråd, pensionistforeninger og plejehjem. Ældre mennesker kan godt lide mine emner. Jeg taler som regel uden manuskript, så har jeg den bedste kontakt med tilhørerne. Jeg tilbyder i alt 64 forskellige foredrag.
Har holdt foredrag for TV2 Øst samt DR1

Mogens Larsen kommer i hele landet med sine foredrag.

1. Flora Danica – to bogværker og et porcelænsstel

Historien om Flora Danica beskriver to bogværker om den danske planteverden begge med titlen "Flora Danica" og om porcelænsstellet af samme navn, en af vores kunsthåndværks ypperligste frembringelser. De to botaniske værker repræsenterer forskellige udviklingstrin i interessen for vort lands flora: Den ældste "Flora Danica" blev forfattet af Simon Paulli og udkom i 1648. Den omhandler de dyrkede og almindeligst vildtvoksende danske planter dog fortrinsvis dem, der kan anvendes til fremstilling af lægemidler. Den yngste "Flora Danica" blev udgivet ved kongelig foranstaltning, og det første hæfte af dette bogværk udkom i 1761, og da det blev afsluttet 122 år senere i 1883, omfattede værket 3240 kobberstukne og håndkolorerede afbildninger af alle blomsterplanter, som indtil da var fundet vildtvoksende i den danske konges riger foruden en mængde blomsterløse planter som alger, svampe, laver, mosser og bregner. Vedr. porcelænsstellet gik der faktisk megen politik i det, og man er stadig i tvivl om, hvorfor man ønskede stellet. Det første stel blev udarbejdet 1790-1802, hvorefter kronprinsen standsede arbejdet uden, at stellet var helt færdigt. På foredraget fortælles om arbejdet med bøgerne, stellet, personerne, Den kgl. Porcelænsfabrik, "bølgerne" under stellet m.m. suppleret med mange billeder.

2. Danske dronninger i 1000 år

Der har været andre dronninger end Margrethe 1. og Margrethe 2., men de har næsten alle stået i skyggen af deres kongelige ægtemænd. Der gemmer sig mange spændende historier om de øvrige dronninger. Hvad f.eks. med Margrethe Sprænghest - det udstråler da som en, man nok skulle holde sig langt fra. Eller var Glücksburgslægtens første konge, Christian IX, kommet på tronen uden det mere blå blod, der var i hans dronning Louise, da denne slægt overtog tronen i 1863? På dette foredrag kommer vi igennem dem alle med start af den nok mere sagnomspundne Thyra Danebod, og en lang række af gode, onde, listige, hævngerrige, kloge og mindre kloge - og ikke mindst magtsyge dronninger, der styrede ægtemanden bagfra

3. Danmark i 1700 tallet

Oplysningstiden, Ludvig Holberg, Kartoffeltyskerne på heden, rationalismen, vornedskab og stavnsbånd m.v.

4. Dansk Landbrugs historie 1750-1850

Der fortælles om stavnsbåndet herunder stavnsbåndsbondens dagligdag, den ”frie” bonde efter 1789, landbrugets udvikling, årets fester og højtider m.v.
 

5. Gamle helligdage, varsler, traditioner og hellige kilder

I dette foredrag vil man høre om gamle dages fester, samt hvordan man var påvirket af varsler, traditioner og hellige kilder.

6. Guldaldertiden

Vi hører om Danmark ca. 1800-1850 med gode og onde oplevelser i starten med Slaget på Rheden 1801, Københavns bombardement 1807, Statsbankerotten 1813, tabet af Norge 1814 samt Skoleloven 1814 efterfulgt af den kulturelle opblomstring med guldaldermalere, digtere og forfattere, arkitekter og billedhuggere og enevældens overgang til parlamentarismen samt ikke mindst de nationale modsætninger i Slesvig.

7. Grundlovens historie samt frihedsrettigheder

I dette foredrag hører man om udviklingen af grundloven fra oplysningstiden i 1700-tallet, stavnsbåndets ophævelse, Frederik VI´s tid med stænderforsamlinger og "Jeg alene vide" via Christian VIII´s tid til Grundlovens vedtagelse 5. juni 1849. Vi vil også høre om de senere grundlovsændringer samt Grundlovens frihedsrettigheder.

8. Digteren B.S.Ingemann

Vi hører om digterens liv fra han fødes i Torkildstrup præstegård i 1789, til han dør i Sorø 1862. Derudover vil der naturligvis også blive talt om hans digtning - ikke mindst hans dejlige morgen- og aftensange samt julesalmer.

9. Julens traditioner

Vi hører om den gamle hyggelige jul med alle dens traditioner.

10. Dansk hygge

Hyggen er hellig i Danmark, og det ser ud til, at vi også eksporterer hygge, for ordet ”hygge” er nu at finde i den berømte engelske ordbog ”Oxford English Dictionary”. På opslagsværkets hjemmeside fremgår ”hygge” som et dansk ord, der anses for at være karakteristisk for dansk kultur. Men hvad er hygge så? Er det at sidde i sofaen en kold vinteraften med strømpesokker og drikke te og spise slik? Eller at se fjernsyn under dynen? Eller at tilbringe tid med familie og venner? Vi danskere bruger jo ordet i mange forskellige sammenhænge: ”Det var hyggeligt at se dig forleden” eller ”Det kunne være hyggeligt, hvis du kommer og spiser med i aften”.
Men man behøver ikke at være sammen med andre for at hygge sig. Det kan man sagtens gøre alene. Mange hygger sig med en god bog. På dette foredrag fortælles om dansk hygge, ligesom der fortælles om, hvad nogle danske forfattere har skrevet om hygge.

Mogens Larsen tilbyder også andre foredrag efter ønske indenfor historie og litteratur.

Pris: 1950 kr. + transport.