Mona Østergaard Klit

Kontakt: Lerhøjvej 4, 7700 Thisted
Mail: monaoestergaardklit@gmail.com
Telefon: 4218 6508

  1. Menneskelivet
  2. Etik - så det mærkes i hverdagslivet
  3. Natur og livsglæde
  4. Kom med en tur til Israel og Palæstina
  5. Sund aldring


Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet på hospitalsafdelinger og i hjemmeplejen i samlet set 11 år. I 14 år har jeg været underviser i sygeplejerskeuddannelsen og i efter-videreuddannelse.
Jeg har en Diplomeksamen fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Master uddannelse fra Aarhus Universitet, Supervisoruddannelse og bestået forskellige enkeltfag på universitetsniveau- såsom etik og filosofi.

Mona Østergaard Klit holder foredrag i hele landet.

1. Menneskelivet

Et foredrag med udgangspunkt i Grundtvig`s tekst om menneskelivet fra Sangværk foldes tankerne ud i forhold til det liv vi hver især lever i nutid. Teksterne kommer os i møde på fantastisk vis!
(Ca 90 min - 3.000 kr. og derudover dækning af mine transport udgifter)

2. Etik - så det mærkes i hverdagslivet

Et foredrag med udgangspunkt i forskellige etiske teorier og hvordan disse kan kaste lys på vores samfund og livet i dagligdagen.
(Ca 90 min - 3.000 kr. og derudover dækning af mine transport udgifter)

3. Natur og livsglæde

Et foredrag med udgangspunkt i Nationalpark Thy`s smukke steder, og hertil knyttes refleksioner og gode tekster, der kan kaste lys på overskriften natur og livsglæde
(Ca 90 min - 3.000 kr. og derudover dækning af mine transport udgifter)

4. Kom med en tur til Israel og Palæstina

Et foredrag med udgangspunkt i flere ture til Israel og Palæstina. Der vises power point med fotos og der inddrages bibelske tekster hvor det er relevant.
Der er også fokus på det historiske perspektiv.
(Ca 90 min - 3.000 kr. og derudover dækning af mine transport udgifter)

5. Sund aldring

Et foredrag der tager udgangspunkt i perspektiver på det sunde liv og det gode liv. Hvad sker der i Danmark med den ældste del af befolkningen? Hvordan kan vi tænke om aldringsprocessen og livet som ældre menneske i det moderne samfund.
(Ca 90 min - 3.000 kr. og derudover dækning af mine transport udgifter)