Niels Holck

Kontakt: Barsmark Bygade 201, 6200 Aabenraa
Telefon: 2859 1119 / 7461 8686
E-mail: niels29holck@gmail.com

  1. Demokratiets udfordringer i den globale verden
  2. Glæden ved livet
  3. Vort smukke og morsomme sprog
  4. Dialekter og andre sære sprog
  5. Coca Cola, cowboybukser og Big Burger

 

 

Handelsuddannet, læreruddannet, folkeskolelærer, seminarielærer, rektor for Haderslev og Gedved Statsseminarier, medforstander på Rødding Højskole.
Forfatter til flere bøger om dansk sprog. Foredragsholder.

Niels Holck holder foredrag i hele landet.

1. Demokratiets udfordringer i den globale verden

Super-foredrag - det betyder, at det er et meget indholdsmættet foredrag, og at det er meget vigtigt!
I foredraget vil der blive gjort rede for demokratiets fødsel og den udformning det fik i den vestlige verden. Og der vil blive peget på de udfordringer, ja ligefrem farer for demokratiet der er i førende lande som USA og Rusland.
I Danmark vil vi følge udviklingen fra 1840erne til nu, og her vil hovedvægten blive lagt på en omtale af de problemer og vanskeligheder som truer det danske demokrati lige nu, eksempelvis mediernes voldsomme magt og det sprog der tales om og mellem politikerne.
(1½ - 2 timer; honorar 2.500 kr. + kørsel)

2. Glæden ved livet

"Livet er en morgengave . .." synger Halfdan Rasmussen. Men er det rigtigt? Jo, det er det, men Kingo har også ret når han synger: "Sorrig og glæde de vandre til hobe, lykke og ulykke de ginge på rad."
Sorger og glæder - men i foredraget vil vi koncentrere os om glæderne: gennem fortællinger, oplæsning, viser og oplevelser fra "det virkelige liv".
(1½ - 2 timer; honorar 2.500 kr. + kørsel)

3. Vort smukke og morsomme sprog

Det danske sprog har det godt. Det er smidigt, det fornyr sig, og vi bruger det med stort udbytte i alle livets forhold.
Men hvor kommer det danske sprog fra? Hvordan er det blevet til? Hvorfor ændrer talesproget sig så hurtigt? Hvorfor er det så svært at stave det danske sprog? Siger vi god morgen eller hej? Hvad står der i de frække graffitier?
Alle disse spørgsmål og flere til vil blive behandlet i foredraget hvor, med H. C. Andersens ord "sproget er min moders bløde stemme og som en sød musik mit hjerte når!"
(1½ - 2 timer; honorar 2.500 kr. + kørsel)

4. Dialekter og andre sære sprog

- Skuld gammel venskab rejn forgo
-Det er så kønt, det er så dejle
- Fo´ajle di små blomster dæ dov æ te i år
Er det dansk? Ja, i høj grad! Dansk indeholder jo mange sprog - de her eksempler kalder vi dialekter. Men vi har også noget, vi kalder sociolekter. Det kan være forskellige fagsprog som tales af læger, matematikere, håndværkere osv. For slet ikke at tale om det, der kunne kaldes undergrundssprog.
Ved hjælp af Højskolesangbogen vil vi synge os igennem dialekternes Danmark, og der vil blive læst op og sunget viser på de forskellige dialekter.
(1½ - 2 timer; honorar 2.500 kr. + kørsel)

5. Coca Cola, cowboybukser og Big Burger

Det er alt sammen amerikansk. Og det er meget, meget mere. Den amerikanske kultur har i det 20.århundrede været så stærk at det har ændret danskernes dagligliv. På næsten alle områder: det tøj vi går klædt i, den mad vi spiser, vore biler, motorveje, indkøbscentre, underholdning osv. osv.
En kort gennemgang af USAs historie viser hvad årsagen til denne stærke kultur er. Derefter gennemgås hvordan danskernes liv er blevet amerikaniseret - næsten fra vugge til grav.
(1½ - 2 timer; honorar 2.500 kr. + kørsel)