Niels Ole Frederiksen

Kontakt: Brogade 4 B tv., 5500 Middelfart
Telefon: 2670 8957
E-mail: nof46@stofanet.dk
Hjemmeside: www.nof46.dk

  1. Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn
  2. Glimt før glemsel…
  3. Hvor der er en vilje, er der også en vej
  4. Med Fuglen på Viljens Vej
  5. Ufortalte historier fra besættelsestiden
  6. Michael Tauber – en tysk jødisk drengs overlevelse
  7. Genforeningskongen Christian den X

Fhv. højskolelærer- og forstander. Nuværende: Foredragsholder m.m..

Jeg er født i det nu lukkede Horsens Tugthus i 1946. Min far var ikke indsat, men ansat. En lille men dog væsentlig forskel.
Jeg færdiggjorde en handelsuddannelse i 1966. Efter nogle år som kontorassistent bl.a. på Grønland og et højskoleophold kom jeg på seminariet, og blev i en alder af 29 år dimitteret som lærer fra Ribe Statsseminarium.
Siden 1975 har jeg været ansat som højskolelærer på forskellige højskoler, Jaruplund Højskole, Båring Højskole, Esbjerg Højskole og i 11 år var jeg højskoleforstander på Sdr. Felding Højskole.
Jeg er nu fhv. højskolelærer og forstander, men nuværende kursustilrettelægger, foredragsholder, medindehaver forlaget Friis og forfatter og medredaktør af flere bøger.

Jeg kommer gerne i hele landet.

Varighed efter aftale; nødvendige hjælpemidler: en PCer, fremviser til PowerPoint et lærred; (hvis ikke arrangøren har en PCer og fremviser, medbringer jeg selv nødvendigt udstyr.) Pris pr. foredrag kr. 4000-6000 plus transport

1. Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn

Om min barndom og opvækst i det nu nedlagte Horsens Statsfængsel eller som det almindeligvis hedder: ”Horsens Tugt­hus.” Mellem dette lidt mærkelige kirkesogns ydre afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ringmure er jeg født i det nordvestlige soveværelse i en af anstaltens funktionærboliger. Jeg er døbt i dette sogns egen kirke - Fængselskirken. En personlig beretning om nogle af de folk jeg har mødt. Foredraget kombineres ofte med ”Er der vilje, er der vej”

2. Glimt før glemsel…

”Glimt før glemsel...” er et foredrag om den tid, jeg har gennemlevet. Det handler om nogle historiske begivenheder, der har fæstnet sig i min erindring.
Det kan være noget, jeg har hørt om, eller jeg via læsning af aviser og bøger har sat sig spor. Eller det kan være noget, jeg ligefrem har oplevet selv. Det drejer sig om begivenheder og personer, som har gjort et indtryk på mig, og derfor har spillet en rolle i mit og andres liv.
Ind i mellem vil jeg læse nogle digte fra et par digtsamlinger jeg har skrevet.
Det er ikke et erindringsportræt i gængs forstand, men snarere anekdotiske erindringsglimt med en historisk reference tilsat lidt humoristisk gemyse.

3. Hvor der er en vilje, er der også en vej

Natten mellem den 22. og 23. december i 1949 undveg udbryder­kongen og pengeskabstyven Carl August Lorentzen Horsens Statsfængsel via en 18 meter lang tunnel. Det var en sensation, som gav genlyd over hele Danmark. Jeg var godt tre år i 1949, og jeg er vokset op med historien om Carl August Lorentzen. I 2006 skrev og udgav jeg en bog om Carl August Lorentzens fantastiske historie. Bogen og foredraget hedder: ”Er der vilje, er der vej.”
Det er en beretning om en mand, der besad store kreative evner, og hvis opfindsomhed ingen grænser kendte, når det gjaldt om at finde egnede flugtveje ud af fængselet. En byretsdommer gav ham engang følgende karakteristik: ”Når Lorentzen sidder inde, finder han alle mulige måder at undvige på, han er nærmest genial; men han er en middelmådighed, når han på fri fod skal forvalte sit liv.” Fra sin første fængselsdom i 1916 og til sin død i 1958 var det en vandring ud og ind af Horsens Statsfængsel.

4. Med Fuglen på Viljens Vej

Med udgangspunkt i min bog ”Rejse i dødens fodspor”, der handler om den nu afdøde fhv. folketingsmand Villy Fuglsangs gensyn med den tyske KZ-Stutthof, fortæller jeg om, hvordan Villy Fuglsang og hans kammerater over­levede mødet med dette ”menneskeskabte helvede”. KZ-Stutthof var en tilintetgørelseslejr, hvor fangerne skulle tilintetgøres gennem hårdt slavearbejde og sult. Overlevelsesprocenten i lejren var 10%. Men for de danske fangers vedkommende overlevede 90%. Grunden til overlevelsen var, at de danske fanger fik lov til at modtage Røde Kors pakker fra Danmark. Et paradoks: Fangerne fik lov til at modtage overlevelsespakker i en tilintetgørelseslejr!

5. Ufortalte historier fra besættelsestiden

Foredraget kommer ind på nogle af de skæbnehistorier, som aldrig har nået at blive nedskrevet i historiebøgerne. En af historierne handler om dengang ”Singapore faldt, men Sdr. Felding holdt” – om ”slaget” i Sdr. Felding i februar 1942. Det er fortællinger om svig, trofasthed, afsavn, mod og ranke holdninger. Hvorfor handlede man som man gjorde? Foredraget kommer også ind på, hvorfor vi bliver ved med at interessere os for besættelsesårene.

6. Michael Tauber – en tysk jødisk drengs overlevelse

For ti år siden blev jeg via e-mail kontaktet af en amerikaner, der hedder Michael Tauber. Han ville gerne, om jeg kunne skaffe ham kontakt til nogle af de danskere, som havde siddet i den nazistiske kz-lejr Stutthof under krigen. Michael Tauber er født i Berlin i 1935 af jødiske forældre. Han blev sammen med sine forældre først deporteret til ghettoen i Lodz i Polen, senere i Auschwitz, hvorfra de på mirakuløs vis blev sendt videre til Stutthof. Michael var i 1944 kun 9 år gammel. Faderen døde umiddelbart efter deres ankomst til Stutthof, og moderen sad i lejrens kvindeafdeling. Michael var helt alene i verden. I Stutthof møder den 9 årige dreng den danske fange Axel Poulsen, som gavmildt delte sin Røde Kors Pakke med Michael. Det blev drengens redning. Efter befrielsen emigrerer Michael med sin mor til USA i 1948. Efter et langt liv med videnskabeligt arbejde i USAs rumfartsindustri går Michael på pension. Han får nu tid og trang til at opsøge sin egen fortid. Det er Michael Taubers beretning som formidles i denne skæbnefortælling.

7. Genforeningskongen Christian den X

Christian den 10. efterfulgte sin far kong Frederik den 8. og blev konge i 1912, samt de næste 35 begivenhedsrige år til sin død i 1947.
Kong Christian 10. gav, ved sin personlige og politiske indblanding, anledning til mange problemer. Blandt andet Påskekrisen 1920.
Med sine handlinger under Påskekrisen 1920, var han tæt på at afsætte sig selv og dermed få afskaffet det danske monarki.
Det var en dramatisk tid. Første verdenskrig, salget af de Vestindiske øer, Grundlovsændringen 1915 hvor kvinderne fik valgret, Påskekrisen 1920, Genforeningen 1920, økonomiske kriser, politiske trakasserier og ikke mindst den fem-årige tyske besættelse 1940 - 45.
Ofte var kong Christian X selv årsag til sine vanskeligheder.
I det genforenede Sønderjylland blev Christian den 10. og Det danske Kongehus en vigtig brik i at få samlet det genvundne land og dets befolkning. Specielt under Den tyske Besættelse blev han nærmest et ikon og samlingspunkt for befolkningen.
Der er mange myter og legender om Christian 10., som vil blive belyst i foredraget.