Ole Hyldegaard Hansen

Kontakt: Dankwart Dreyers vej 9, 5610 Assens.
Telefon: 2140 2701
Mail: ohh@km.dk

  1. Portræt af en 70-årig – de kvindelige præsters historie
  2. Kampen om det sidste ord – Biografiens muligheder og udfordringer
  3. Da præsten begyndte at tale – på film! – Præsterollen i danske film
  4. Sthyr på Fyn – et utraditionelt bispeskifte i 1899/1900


Provst i Assens Provsti og sognepræst i Assens-Baagø-Gamtofte.
Tidligere sognepræst i Skagen-Hulsig og Hammel-Voldby.
Jeg har løbende arbejdet med formidling (foredrag) og publicering af kirkehistoriske emner (artikler og bøger m.m.).

Jeg holder foredrag i hele landet

1. Portræt af en 70-årig – de kvindelige præsters historie

Længe var hun udelukket fra uddannelsen. Da hun endelig fik adgang, gik der 44 år, før hun – i 1948 - kunne anvende uddannelsen på dens mest udbredte område. Efter yderligere 47 år avancerede hun for første gang til topchef. Alligevel kunne mandlige kolleger i endnu 13 år slippe afsted med ikke at give hånd ved hendes tiltrædelse, selv om hun og hendes ligesindede nu i de sidste 8 år har været i flertal på arbejdsmarkedet. Foredraget vil i hovedtræk fortælle om de kvindelige teologers forhistorie op til 1948, og hvordan det siden gik dem som præster. Adgang til projektor nødvendig
(80-90 min. 3.000 kr. + transport)

2. Kampen om det sidste ord – Biografiens muligheder og udfordringer

Der er mange historiske eksempler på, hvorledes personers fortræffeligheder tilsyneladende først bliver anerkendt efter deres død. Mennesker har via udgivne erindringer og selvbiografier forsøgt at bidrage til sit varige eftermæle. Der er dog altid en ubekendt faktor: en mulig senere biograf, hvor meget afhænger af, om vedkommende er én venlig eller kritisk stemt. Biografier er altid konstruktioner, der forsøger at nærme sig sandheden. I foredraget belyses spørgsmålet ud fra en række bispebiografier i storværket Dansk Biografisk Leksikon. Adgang til projektor nødvendig.
(60-90 min. 3000 kr. + transport)

3. Da præsten begyndte at tale – på film! – Præsterollen i danske film

Præster er jævnlig repræsenteret på rollelisten i danske film og tv-serier og har været det helt tilbage til stumfilmens tid. Men hvad er det for et præstebillede som biografgængerne igennem årene er blevet præsenteret for og kunne der tænkes at være en sammenhæng imellem folkekirkens aktuelle status i det omgivende samfund på det pågældende tidspunkt. Foredraget vil indeholde filmklip, som derfor kræver adgang til projektor/storskærm
(80-90 min. 3000 kr. + transport)

4. Sthyr på Fyn – et utraditionelt bispeskifte i 1899/1900

Der har gennem tiden været mange kontroversielle ministerafgørelser på kirkens område, men sjældent i forbindelse med bispeudnævnelser, og da slet ikke efter 1922, hvor menighedsråd og præster fik tilkendt stemmeret ved bispevalgene. Før den tid var det ikke ualmindeligt, at det fra centralt hold blev bestemt, hvem der skulle udnævnes eller eventuelt overflyttes til en ny stilling. Dette var kultus- eller kirkeministerens opgave at effektuere, men hvad gør man i det tilfælde, hvor ministeren, der skal udnævne, samtidig selv har interesse i at overtage den ledige stilling? Adgang til projektor nødvendig..
(60-90 min.3000 kr. + transport)