Ole Lauridsen

Kontakt: Jernaldervej 172, 8210 Århus V
Telefon 2145 8528
E-mail: lauridsenole@outlook.dk
Hjemmeside: http://lauridsenole.wixsite.com/olelauridsen 

  1. Er modersmålet i fare?
  2. Den danske sprog er en svær en
  3. Er kroppen kun et hylster? Hvad siger sproget om krop og sjæl?
  4. Sproget i hjernen og hjernen i sproget
  5. Alder – og den unge og den aldrende hjerne


Lektor, mag.art.
Jeg er uddannet i tysk (ældre tysk sprog), men har gennem de sidste godt 10 år arbejdet udelukkende med læring – især hjernen og læring. Jeg har holdt mange foredrag om dansk sprog og var gennem 16 år ankermand på P4’s ’Sproghjørnet’. Også om hjernen er det blevet til mange oplæg gennem de senere år.
Jeg holder meget af at formidle, og jeg kan garantere at mine foredrag aldrig er tørre eller kedelige.

Jeg holder foredrag i hele landet

1. Er modersmålet i fare?

Mange er bekymrede for det danske sprogs fremtid. Bliver det opslugt af engelsk? Kværker ungdommen det? Bliver det ødelagt af folks sjusk? Spørgsmålene er mange, og foredraget vil tage dem op et for et og samtidig give et strejftog gennem det danske sprogs historie fra senmiddelalderen frem til i dag. Fokus er ordene, for selvom vi kan låne meget forskelligt sprogligt ind (udtale, bøjning, sætningsbygning), er det først og fremmest ord vi kaster os over, og det er dem de er nemmest at få øje på. Og det vi vil få at se, er at ord fra det fremmede altid har haft en egen magt over vores sprog. Dansk ordforråd har bevæget sig meget op gennem historien. På de andre sproglige områder (udtale, bøjning og sætningsbygning) har vores sprog til gengæld været meget stabilt gennem flere hundrede år. Det skal vi også se nærmere på.
(90 min.; 3500 kr. + transport)

2. Den danske sprog er en svær en

At lære dansk er ikke nemt. Udlændinge vånder sig, og nogle giver op – bøjning og udtale er en for stor mundfuld. Og også danskerne selv, denne stolte stamme, har kvaler. Men hvor ligger kvalerne, og hvad kan vi gøre? Foredraget belyser forskellige problemer i så godt som alle kroge af sproget og søger at give svar på spørgsmålene.
(90 min.; 3500 kr. + transport)

3. Er kroppen kun et hylster? Hvad siger sproget om krop og sjæl?

Dette er ikke et dybt filosofisk eller religiøst betonet foredrag om krop og sjæl, men et foredrag der prøver at søge om bag sprogets mangfoldige ”kropsudtryk”: fx hænge med hovedet, tage sig til hovedet, have sommerfugle i maven, gøre store øjne. Hvad afslører disse udtryk om vores følelser og tanker – og hvornår er udtrykkene opstået.
(90 min.; 3500 kr. + transport)

4. Sproget i hjernen og hjernen i sproget

Hvad er sprog? Hvor 'sidder' sproget i hjernen? Hvad sker der i hjernen når vi taler?
Hvordan er sprog overhovedet opstået - og hvad har sprogets opståen med hjernen at gøre? Disse spørgsmål gennemgås på en lettilgængelig måde. Der rundes af med et blik på udtryk i sproget der har med hjernen at gøre.
(90 min.; 3500 kr. + transport)

5. Alder – og den unge og den aldrende hjerne

Foredraget beskæftiger sig med skiftende tiders syn på alder. Herfra går det til de ændringer i hjernen og dens kapacitet tiltagende alder nu engang betyder og besvarer spørgsmålene: Er tiltagende alder et argument for at give slip på ældre medarbejdere. Er den aldrende hjerne bedre end sit rygte? Hvad man man selv gøre for at modvirke de degenerationer alderen medfører?
(90 min.; 3500 kr. + transport)