Ole Jensen

Kontakt: Femmøllervej 6, DK 8240 Risskov
Telefon: 9795 1091
E-mail: ojensen@hotmail.com

  1. Mit venskab med digteren Thorkild Bjørnvig
  2. Agtelsens natursyn. Om at beskytte skaberværket
  3. Angst eller glæde? Hvad er et menneske?
    K. E. Løgstrups tænkning
  4. Mennesker der har præget mit livssyn
  5. Gud i jordskælvet, i poesien, i gudstjenesten
 

Dr.theol.
Fængslende folkelig foredragsholder med solid faglig baggrund. Kan tale jævnt om alt det høje.
F. 1937. Tidl. prof. i teologi, domprovst i Maribo, forstander for Grundtvigs Højskole Frederiksborg og rektor for Præsternes Efteruddannelse. Været medlem af Det etiske Råd. Omfattende skribent- og foredragsvirksomhed.
Holder også foredrag om andre emner end de nedenfor nævnte. Angående pris: Er til at tale med.
Bl.a. kendt for bøgerne: "I vækstens vold", 1976, "Dansk kristendom", 1983, "Historien om K. E. Løgstrup", 2007 og "På kant med klodens klima. Om behovet for et ændret natursyn", "Tilskikkelser og livsbetagelse. Prædikener og refleksioner", 2017.

Ole Jensen kommer i hele landet med foredrag.

1. Mit venskab med digteren Thorkild Bjørnvig

Bjørnvig var sin generations største lyriker. Ole Jensen blev som ung grebet af hans poesi og lod sig påvirke af hans natursyn, bl.a. i sin bog I Vækstens Vold fra 1976. Det skammelige i udryddelsen af arterne var deres fælles ærinde, der foregreb vore dages klimakrise. De kom til at stå hinanden nær. Religiøst var de både enige og uenige. I fine tekster mødte den aldrende Bjørnvig døden med nysgerrighed. Ole Jensen begravede ham og refererede bl.a. fra hans erindringer.
(60-70 min.; nødv. hjælpemidler: Talerstol eller pult; 4000 kr. + rejseudgifter)
Foredraget er bl. a. holdt i Hurup Foredragsforening. Nyt foredrag.

2. Agtelsens natursyn. Om at beskytte skaberværket

Naturen er såret af overudnyttelse. Klimaet vakler. Vækst er økonomiens mantra. I praksis har vi et brutalt natursyn. Vi tror, vi er skabningens herrer, og at naturen er der for vores skyld alene. Så vi har lov at (for)bruge løs efter forgodtbefindende. Men naturen har sin egen vælde, skønhed og værdighed, helt uafhængigt af os – som skabt. Og den er basis for alt. Derfor må den holdes intakt, og dens mangfoldighed må bevares. Vi må lære at te os mere beskedent og genvinde agtelsen for skaberværket.
(60 min.; nødv. hjælpemidler: pult/talerstol; 4000 kr. + rejseudgifter)
Foredraget er bl. a. holdt i St Pauls sogn, København, Grundtvigsk forening i Struer og Nysted Folkeuniversitet.

3. Angst eller glæde? Hvad er et menneske?
K. E. Løgstrups tænkning

Kierkegaard lagde al vægt på, at mennesket er en synder. Grundtvig lagde desuden vægt på skabelsen – i vor tid fulgt af K. E. Løgstrup. Mennesket er ”skabt i Guds billede” – til medfølelse, kærlighed og fællesskab, samtidig med at det er et selvisk væsen.
- Et foredrag om Løgstrups menneskesyn og kristendomssyn.
(60-70 min.; nødv. hjælpemidler: Talerstol eller pult; 4000 kr. + rejseudgifter)
Foredraget er tidligere holdt mange, mange steder, f.eks. Skagen sogn, Sydfalster Folkeuniversitet, Ringkøbing Amts sygehuspersonale, Aabenraa Gymnasium, Birkerød sogn, Aalborg Højskoleforening.

4. Mennesker der har præget mit livssyn

Ole Jensen fortæller erindringer. Om et langt og omskifteligt liv i kirken, på universitetet og i højskolen. Om mennesker, han mødte og lod sig påvirke af. Hans bedsteforældre og forældrene, Knud Hansen, Thorkild Bjørnvig, P. G. Lindhardt og K. E. Løgstrup.
(60 min.; nødv. hjælpemidler: pult/talerstol; 4000 kr. + rejseudgifter)
Foredraget er tidligere holdt bla. Mors Frimenighed, Hurup miussionshuys og Ryslinge Valgmenighed.

5. Gud i jordskælvet, i poesien, i gudstjenesten

Er det Gud, vi møder i øjeblikke, hvor alt er lykke, og intet savnes? Men er Gud så også den mørke magt i jordskælvet og tsunamien?
I gudstjenesten møder Gud os her og nu som den opstandne Jesus. Vi tiltaler ham med ordene: ”du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom”.
– Et foredrag om gudstro i moderne tid.
(60 min.; nødv. hjælpemilder: Pult/talerstol; 4000 kr. + rejseudgifter)
Nyt foredrag: Tidligere holdt i Vedbæk sogn.