Ole Juul

Kontakt: Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten
Telefon: 2280 0827
E-mail: ole-juul@post.tele.dk

  1. Tillid og Forventning
  2. Kærlighed og familieliv
  3. At være fortalt
  4. Martin A. Hansen og Kristendomme
  5. Den trodsige glæde

Tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat, nu skribent og foredragsholder. Forfatter til bøgerne "En kilde", "Den tavse Gud - en læsning af Heretica", "Eftertanker", "Nye eftertanker", "Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica", "At være til stede", kronikker og artikler og ”Det uomgængelige hus”.

Ole Juul kommer i hele landet (Bornholm undtaget) med foredrag.

1. Tillid og Forventning

"Det ventede Lys". Et tema i Tage Skou-Hansens forfatterskab
"Der er en sprække i alting. Det er sådan lyset slipper ind": Sådan skriver Leonard Cohen i sangen "Anthem". Det er det samme, der er på spil i Tage Skou-Hansens forfatterskab. Begreber som håb, livforventning og tillid er gennemgående i forfatterskabet. Med en række nedslag i de betydeligste af Tage Skou-Hansens romaner (bl.a. "De nøgne Træer", "Den hårde frugt", "Over stregen") peges der på,, hvor i forfatterskabet, at livsforventningen opfyldes på trods.
(varighed 1½ time; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Rødding Højskole; Asmildkloster, Viborg; Grundtvigs Forum, Ringkøbing.

2. Kærlighed og familieliv

"Kærlighed og ægteskab, hvad kommer de hinanden ved", spurgte Poul Henningsen i sangen fra 1940 "Man binder os på mund og hånd".
Nedarvede normer og værdier er udfordret, når vi taler om familieliv og ægteskab.
Foredraget tager udgangspunkt i PH's provokernede udsagn og viser med eksempler fra 'levet liv' og fra litteraturens og filmens verden nødvendigheden af, at en levende, tilgivende kærlighed er til stede, hvis et familieliv og ægteskab skal fungere og være ægte.
(varighed 1½ time; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Ryslinge valgmenighed; Høje Kolstrup, Sct. Mortens, Randers.

3. At være fortalt

I foredraget "At være fortalt" beskriver jeg med levende fortællinger om skæbner, jeg har mødt dels i levende live dels i litteraturen og filmen og om hvilken styrke det er at være fortalt ind i en historie.
Dels den store historie, bibelhistorien, verdenshistorien og Danmarkshistorien dels den lille historie, slægtens, familiens og lokalfællesskabets.
(90 min.; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Vor Frue Sogn, Esbjerg; Munke Bjergby; Humlebæk kirkecenter

4. Martin A. Hansen og Kristendommen

Forfatteren Martin A. Hansen, der kom fra et miljø, der var fortrolig med kirke og kristentro, rettede i sin tid kritik mod kirken som institution, men igennem hele forfatterskabet forsøgte han samtidig med held at vriste det bærende ud af institutionens ofte kvælende favntag, nemlig evangeliet, og især i de bedste og mest læste noveller, bl.a. ”Paaskeklokken”, ”Agerhønen” og ”Høstgildet”, lykkedes det i fiktionen for Martin A. Hansen at give samme evangelium en frugtbar og livsnødvendig plads midt i livet. Foredraget handler om dette skisma, som også blev et personligt anliggende for Martin A. Hansen. Det finder senere i forfatterskabet et stærkt fiktivt udtryk i romanen ”Løgneren”, men det forløses også sluttelig i det store værk ”Orm og Tyr”.
(90 min.; honorar efter aftale)
Foredraget er tidligere holdt: Kirkehuset, Skjern; Hjørring Kunstmuseum; Hjerting sognegård.

5. Den trodsige glæde

Om foredraget ”Den trodsige glæde”:
Igennem erfaringer med mennesker som sognepræst i 35 år og gennem eksempler fra litteraturen og filmens verden vil jeg i foredraget vise hen til ”den trodsige glæde”, der dybest set udspringer af en evangelisk trods, en glæde, der vokser frem af mørket – på trods.
Ole Juul
(Varighed 1 time; honorar efter aftale)
Foredraget har været holdt i Voldhøj Valgmenighed