Om musik og sang:

Abel, Michael: "Viser er så meget", "Nordiske stemninger", "Noget om - Halfdan"

Andersen, Lilly: "Benny Andersen - fra barpiano til højskolesangbog"

Andreasen, Arne: "Sangaften: Årstidens sange og øjeblikkets salmer", "Sangaften: Et øjeblik - en evighed"

Balslev, Povl Chr.: "2XAndersen", "Thorvald Aagaard - komponist og musikformidler i den folkelige sangs tjeneste", "Sangens er sjælens talerør - den nye højskolesangbog", "Vor folkesangs fire store"

Bekkevold Niels: "Hvad laver organisten efter søndag kl. 12?", "Mozart og kirken", "Kirkemusikkens hovedværker"

Bertelsen, Lars Thodberg: "Stemmen som udtryksmiddel"

Bidstrup, Kamma: "Pædagogisk Liedkoncert", "Den ældre Edda", "Den danske Sang", "Salmeaften", "Den danske sangtradition"

Brun-Jensen, Jesper og Anne Lise Quorning: "Alt fra Bassernes forunderlige verden..."

Brunsbjerg, Ole: "Så syng da, Danmark lad hjertet tale"

Brønholt, Gunnar: "Kai Normann Andersen", "Gospel, blues og Elvis", "H.C. Lumbye", "W. A. Mozart og kirkemusikken i Wien", "G .F. Händel: Messias"

Bøcher, Hans Wendelboe: "Kys det nu (det satans liv)"

Både, Flemming: "Højskolesangbogen - Den danske sangskat"

Carlsen, Jørgen: "Digte, der virker - om højskolesang"

Dalsgaard, Mogens: "Skillingsviser sunget, så man får lyst til at synge med"

Damkjær, Lars: "Fællessang og nationalfølelse"

Degnbol, Kenneth: "Johann Sebastian Bach – livet og kirkemusikken", "Højskolesang", "Det nationale projekt i højskolesangbogen"

Dibbern, Bodil og Wolfgang: "På strejftog i den nyeste udgave af Højskolesangbogen"

Dohn, Anders: "Musik og hjerneforskning"

Duo Kontrabas: "Rejsen til Amerika - Et koncertforedrag om de europæiske udvandrere, deres musik, kultur og religion i den gamle og den nye verden"

Dyrst, Christian: "Strejftog i Højskolesangbogen", "Sangaften for børn og voksne"

Eriksen, Anne Marie: "Sange og digte fra hjertet"

Fog-Nielsen, Einar: "Grundtvig og salmerne", "Kom og syng med"

Frøkjær-Jensen, Martin: "På sangens vinger…", "Den røde præst – om komponisten Vivaldi", "Lær den danske salmeskat på en time..."

Gleerup, Jørgen: "Folkets liv og folkets sange", "I skred mod moderne tider"

Gottlieb, Jesper: "En regn af salmer! - om Simon Grotrians Salmeregn og musikken bag"

Grunnet, Niels Vincens: "Ingemanns morgen- og aftensange"

Haahr, Bjarne: "Sangaften", "Kai Normann Andersen aften", "Da revyen gik i krig"

Heister, Bodil: "Fællessang & gode fortællinger. Sang- og musikaften med Bodil Heister"

Jensen, Henrik: "Venner ser på Danmarks kort - en sangaften"

Johansen, Niels: "Nye salmer til tiden"

Jørgensen, Claus: "Den danske sangskat", "Julestue", "Wiener- og operettemusik", "Fra de gode gamle dage", "Huskoncert"

Kirsten Berg, Lisbeth Frandsen og Pia Labohn : "En aften/eftermiddag med Kai Normann Andersen", "Ørehængere fra 30erne, 40erne, 50erne og 60erne"

Kjær, Anette: "Sprogets magt og magi", "Sange og stjernestunder", "At undres og betages...", "Blomstre som en rosengård" Advent- og julesangaften", "18. udgave af Højskolesangbogen",  , "Limfjordsdigterne og deres sange", "Man binder os på mund og hånd", "Smilet er den korteste vej", "Carl Nielsen", "Sangen og Landet"

Krogsdal, Iben: ""Vi som er søgende" - salmer til moderne mennesker"

Krogsgaard, Jens: "Tanke, Tekst og Musik, tekstformidling i musik", "Sangeren og Rollen et indblik i sangerens værksted", "Fra Rock til Opera, en rejse gennem fordom mod frihed", "Mozart - en fortælling i sange og breve"

Kühle, Johannes: ""Glæd dig min sjæl til for evigt at synge....."

Kuperman, Sofia:  "Musikalsk rejse gennem jødedommen"

Langagergaard, Poul: "Brorson - hans liv og salmer"

Larsen, Bo Nygaard: "Himmelgrus og salmebrus"

Larsen Mogens: "Dansk nationalfølelse"

Laumark-Møller, Ragnhild: "Højskolesangbogen - for 18. gang", "Danmark i ord og toner", "Om lidt er kaffen klar..."

Linck, Søren Schiøler: "Ih, hvor er det kommunalt - om revysangeren og skuespilleren Valdemar Schiøler Linck"

Lumholt, Bent: "Kvinde- og mandeskæbner i ord og toner"

Mark, Janne & Esben Eyermann: "Gi' musikken videre - rytmisk musik fra Brorsons kirke", "Salmer fra Broen - 12 nye salmer fra Janne Mark"

Mårup, Arne, Anders og Niels: "Livet er utroligt – men sandt. En sang- og fortælleaften om Benny Andersen"

Nielsen, Michael: "Hvad synger du om?"

Oest, Henrik: "Elvis Presley - hans liv og hans musik"

Rishøj, Flemming: "Lina Sandell og andre kendte digtere"

Raaby, Poul: "Til kamp mod dårlige salmemelodier – foredrag og fællessang", "Nye melodier til salmebogens mindre kendte salmer – koncert og fællessang"

Schiøtz, Annette: "Aksel Schiøtz 1906-1975", "Fællessangen i Danmark før 1900 tallet", "Fællessangen i Danmark efter 1900 tallet", "Religiøse folketoner i Norden"

Stormgaard, Jørgen: "Edith Piaf: hendes liv og sange"

Straarup, Ellen: "Wienermusik og Kai Normann Andersen", "Danske og nordiske sange"

Svendsen, Jan: "Møde med højskolesangbogen"

Sørensen, Mogens: "Salmedigteren Thomas Kingos liv og digtning", "Hans Adolph Brorsons liv og digtning", "Reformationstidens salmedigtning", "Gospelmusikkens historie og dens budskab", "Hans Christensen Sthen, 1500-tallets store salmedigter"

Tybjerg, Jacob Vestager: "Sangens fortælling og fortællingens sang"

Værum, Peter: "På opdagelse i Højskolesangbogen. - Syng med"

Wahlstrøm, Torben: "Hvor kommer sangene fra? Et musikalsk foredrag"