Peder Kjærsgaard Roulund

Kontakt: Lindeparken 48, 1. tv., 8600 Silkeborg
Telefon: 5052 7924
E-mail: kjortensen@hotmail.com

  1. Kirkerne i Danmark og Norge under besættelsen
  2. Kirken i Danmark under besættelsen
  3. Protestant som munk på prøve
  4. Martin Luthers liv og teologi


Peder Kjærsgaard Roulund er uddannet teolog fra Aarhus Universitet. Han har arbejdet siden 2006 som præst i den danske folkekirke, mestendels i Midtjylland. Peder interesserer sig meget for historie. Især Anden Verdenskrig har hans store interesse.

Peder Kjærsgaard Roulund holder foredrag i Jylland

1. Kirkerne i Danmark og Norge under besættelsen

På grund af de forskellige valg, som den danske og den norske regering traf, 9. april 1940, kom den tyske besættelse af de to broderlande til at forløbe meget forskellig. Dette fik også en betydning for de handlinger, som norske og danske kirkefolk foretog under besættelsen og for deres diskussioner. (Ledsages af et powerpointshow)
(55 min.; 3000 kr. og 2 kr. for hver kørte km frem og tilbage mellem min bopæl og foredragsadressen)

2. Kirken i Danmark under besættelsen

Et foredrag om hvordan den tyske besættelse af Danmark påvirkede den danske folkekirke. (Ledsages af et powerpointshow)
(45 min.; 3000 kr. og 2 kr. for hver kørte km frem og tilbage mellem min bopæl og foredragsadressen)

3. Protestant som munk på prøve

I 2000 og 2001 var Peder Kjærsgaard Roulund frivillig medhjælp i det fælleskristne kloster i Taizé i Bourgogne i Frankrig. Det fortæller han om i dette foredrag, som også kommer til at rumme refleksioner over pigelatter og cølibat, og over hvad en protestant kan lære i mødet med andre slags kristne. . (Ledsages af et powerpointshow) (Der er mulighed for, at Peder Kjærsgaard Roulund leder en taizéagtig andagt i forbindelse med foredraget.)
(Foredrag og andagt: En time, 3000 kr. og 2 kr for hver kørte km frem og tilbage mellem min bopæl og foredragsadressen)

4. Martin Luthers liv og teologi

Martin Luther levede et meget dramatisk liv. I dette foredrag tager Peder Kjærsgaard Roulund os med på en rejse i reformatorens liv og strejfer de vigtigste punkter i den første lutherske teologi.
(50 min.; 3000 kr. og 2 kr for hver kørte km frem og tilbage mellem min bopæl og foredragsadressen)