Pernille Hornum

E-mail: Pernille.hornum@gmail.com

  1. Et foredrag om løgn og sandhed - Sandheder om løgn og bedrag
  2. Kommunikation og konflikthåndtering
  3. Forebyggelse af mobning
  4. Den nødvendige samtale om de vanskelige emner i arbejdslivet
  5. Den nødvendige samtale i parforholdet
 

Foredragsholder, teolog, forfatter og udviklingskonsulent og procesleder Pernille Hornum holder foredrag, temadage, undervisningsforløb, proceskonsultation, coaching, supervision og personlig udvikling, m.m.
Bosiddende i Aarhus.

Pernille Hornum holder foredrag i hele landet, - i sogne, skoler, højskoler, erhvervslivet, dagsinstitutioner.

1. Et foredrag om løgn og sandhed - Sandheder om løgn og bedrag

Hvad sker der når vi møder løgnen og mister tilliden til nogen, vi troede, vi kunne stole på? Hvorfor lyver vi, og er løgnen altid af det onde? Hvad er ærlighed, og hvilken betydning har vores omgang med sandhed og løgn for vores selvforståelse, vores relationer og vores samfund?
Foredragsholder Pernille Hornum har i bogen "Sandheder om løgn og bedrag" talt med seksten kendte mennesker med forskellig baggrund om sandheder og løgne. Pernille Hornnum taler bl.a. med skuespiller Paprika Steen, sexolog Joan Ørting, psykolog Svend Brinkmann, politiker Johanne Schmidt-Nielsen, sportsdirektør Brian Holm og journalist Christoffer Guldbrandsen.
I dette foredrag fortæller Pernille Hornum om og perspektiverer de mange kendtes forskellige opfattelser af sandheder og løgne.
(1,5 - 2 timer inklusiv pause og dialog og debat; 6000 plus transport)


2. Kommunikation og konflikthåndtering

Ordet konflikt er generelt opfattet som noget negativt og noget vi for alt i verden gerne vil undgå.
Konsekvensen af en negativ holdning til konflikter kan være at vi oplever at konflikterne eskalerer og over tiden bliver uløselige.
Pernille Hornum påviser i dette foredrag, at hvis vi forholder os til konflikt som et livsvilkår og ser nærmere på hvorfor konflikter opstår og lærer mere om konfliktens væsen, vil vi opleve at konflikt kan være en meget positiv størrelse, der udvikler os og skaber dynamik.
Pernille Hornum klarlægger i foredraget:
Hvad er en konflikt?
Konfliktens væsen
Sammenhængen mellem kommunikation, sprogbrug og konflikter
Konfliktløsningsmodeller/konfliktmægling
Håndtering af konflikter gennem dialog
Forebyggelse af konfliktens eskalering
(Afholdes som foredrag, temadage og kursusforløb og tid og honorar aftales afhængigt af hvor mange timers forløb der ønskes)

3. Forebyggelse af mobning

Mobning på arbejdspladsen eller i skolen har store konsekvenser for både den der bliver mobbet og for den generelle trivsel på arbejdspladsen og i klassen.
Både vidner til mobning og mobbeofret identificerer sig med bestemte roller som kan vare hele livet, hvis ikke man får forebygget og stoppet mobning i tide.
Pernille Hornum afholder både kurser og foredrag som forebyggelse af mobning på skoler og arbejdspladser.
Her vil Pernille komme ind på bl.a.:
- Mobbeofferets og vidners roller
- Afdækning af en mobbekultur
- Hvordan forebygger man mobning?
- Konsekvenser for det enkelte menneske og gruppen
(Afholdes som foredrag, temadage og kursusforløb og tid og honorar aftales afhængigt af hvor mange timers forløb der ønskes)

4. Den nødvendige samtale om de vanskelige emner i arbejdslivet

Vanskelige samtaler er ofte dem, der omhandler tabubelagte områder som mobning, misbrug, krise, sorg, sydom, stress og fyringer.
Når man som leder eller kollega opfanger signaler på, at der er noget galt, kræver det mod at tage initiativ til en samtale. Vi har derfor en tendens til at bevæge os rundt om den varme grød alt for længe, og det kan have uheldige konsekvenser for de involverede.
Pernille Hornum holder foredrag og kurser om hvordan den svære samtale kan blive lettere at håndtere.
(Afholdes som foredrag, temadage og kursusforløb og tid og honorar aftales afhængigt af hvor mange timers forløb der ønskes)

5. Den nødvendige samtale i parforholdet

Hvordan undgår vi at kommunikationen i parforholdet går i hårdknude og ender i misforståelser, distancering og stagnerede uløste konflikter? Hvordan kan vi styrke en hensigtsmæssig kommunikation i parforholdet?
Når vi gang på gang møder modstand og oplever at samtalen med vores partner går i hårdknude, konkluderer vi måske at det er umuligt at tale sammen og vi fjerner os fra hinanden. Fortroligheden går tabt og i vores behov for nærvær og kontakt søger vi i stedet fortroligheden udenfor parforholdet.
(Afholdes som foredrag, temadage og kursusforløb og tid og honorar aftales afhængigt af hvor mange timers forløb der ønskes)