Peter Duetoft

Kontakt: Pakhustorvet 3, 9870 Sindal
Telefon:9893 4565/4054 6660
E-mail: peter@duetoft.dk
Hjemmeside: www.duetoft.dk

 

  1. Omskiftelsernes veje
  2. Duetofts-forsamlingshus
  3. Hvor blev værdierne af?
  4. Hvad med lykke?
  5. Historier fra det politiske liv

Historie-fortæller, skribent og samfundsdebattør. Aktiv i dansk og international politik i en lang årrække. Medlem af Folketinget 1988-2001. Bl.a. Formand for Finansudvalget. Herefter leder af en række EU og FN demokrati-projekter bl.a. i det tidligere Sovjet. Meget involveret i værdi og etik diskussioner bl.a. som talsmand for Den Danske Frimurerorden. (se mere www.duetoft.dk)

Peter Duetoft holder foredrag i hele landet.

1. Omskiftelsernes veje

I november 2014 er det 25 år siden Berlin Muren faldt. Verden ændrer sig med næsten ufattelig fart.
Man kan let miste overblikket. Dagen i dag bliver den vigtigste. Erfaringer og viden forsvinder. Men man kan ikke forstå dagen i dag, hvis man glemmer fortiden. Som George Orwell skrev i romanen ”1984”: “Den, der behersker fortiden, behersker fremtiden Den, der behersker nutiden, behersker fortiden.”
Peter Duetoft er født i 1950 og dermed på mange måneder et ”krigsbarn”. Han fortæller, hvordan en lille dreng oplevede eftervirkningerne af krigen. Hvordan det var at opleve den kolde krig. Han fortæller om 60’ernes både menneskelige, kulturelle og samfundsmæssige udfordringer. 70’ernes ideologiske og politiske kamp, hvor alting var sort/hvidt – og ideologierne prægede dagligdagen. 80’ernes forsøg på et opgør med den kolde krig, men også den daglige og holdningsmæssige kamp, der førte til Murens fald. 90’erne, hvor der blev bygget broer – men hvor den værdimæssige retning i Danmark også begyndte at ændre sig. Tiden efter årtusindeskiftet, med håb og modsætning. 11.9.01 og dens følger hos os selv. Ændring i vore samfundsmæssige og menneskelige værdier. Mere opdeling i national/international. Arbejde med nye demokratier i bl.a. det tidligere Sovjet osv. Og nutiden med dens udfordringer – balancen mellem værdier, udvikling og dagligdag.
Alt dette er med til at præge vore holdninger og handlinger i dag. Vi er ikke frit svævende i luften - vi har alle en ballast med os. Hvorfor gør vi, hvad vi gør? Hvorfor er ting, som de er?
Peter Duetoft fortæller ikke historie – han fortæller ”historier”. Det er ikke foredragsholderen, man får på besøg – men historie- fortælleren. For det er episoder og ting i dagligdagen, der i virkeligheden viser ændringerne og sammenhængene. Der bliver imidlertid også tid til håb og glæde. Arrangementet handler om menneskelige holdninger, normer og reaktioner mere end om politiske udviklinger og ideologier.
Dette arrangement kan opfattes tankevækkende eller nostalgisk. Meget genkendes – og meget sættes i relief. Derfor er det både underholdende og nærværende.
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr. + transport efter aftale)

2. Duetofts-forsamlingshus

Højskolemanden, Niels Højlund, blev landskendt på Tv-programmet, ”Højlunds-forsamlingshus”, der blev sendt fra 1986-94. Mødeformen blev senere et begreb – ikke mindst fordi Niels Højlund drog land og rige rundt med arrangementet.
I sommeren 2013 har Peter Duetoft genoplivet ”Højlunds-forsamlingshus” - med ham selv som den formidlende og debatskabende - flere steder i landet . Det med stor succes, hvilket giver blod på tanden.
Mødeformen er meget engagerende og involverende – både for eventuelle oplægsholdere og for publikum, der inddrages aktivt. Peter Duetofts rolle er – med en trådløs mikrofon i hånden – at skabe debat og dialog – både mellem eventuelle oplægsholdere indbyrdes og mellem oplægsholdere og deltagere. Det er ligeledes muligt at skabe ping-pong mellem tilhørere indbyrdes. Debatten kædes sammen til et både seriøst, humoristisk og lunt forløb af anekdoter, citater og eksempler.
Emner: Debatten kan handle om hvad som helst. Peter Duetoft sætter sig ind i hovedlinjerne i det emne, der skal diskuteres. Dette sikrer mødeledelsen og intensiteten i debatforløbet. Sammen med arrangørerne udvælger han på forhånd de dele af et emne, man skal lægge mest vægt på.
Geografi: Peter Duetoft kan deltage over hele landet.
Varighed: Det typiske arrangement varer 2-2 ½ time incl. en pause midtvejs. Arrangementet kan afholdes både dag og aften.
Praktiske krav: Peter Duetoft skal i god tid før arrangementet have klarhed over arrangørernes emneønske og eventuelle oplægsholdere. Sammen med arrangørerne vil han drøfte prioriteringen indenfor emnerne ca. 1-2 uger før arrangementet. Samtidig får han en kort beskrivelse af eventuelle debattører og deres synspunkter. Ved mødet skal der være en trådløs mikrofon til rådighed, så Peter Duetoft kan bevæge sig rundt blandt mødedeltagerne. Arrangementets hovedformål er at aktivere mødedeltagerne så meget som muligt. Her lever mødeformen helt op til nutidens krav om involvering.
Erfaring: Peter Duetofts mangeårige erfaring som foredragsholder, samfundsdebattør, skribent etc. gør, at arrangementets forløb er sikret kvalitet. Går debatten ”død” eller kommer man ud ad for mange tangenter, kan Duetoft let og elegant få debatten tilbage på sporet. Men han kan også være udfordrende, skarp eller søgende indenfor emnet – alt efter arrangørernes smag. Peter Duetoft optræder ved arrangementet som formidler og inspirator. Synspunkter og større viden om emnet tilkommer oplægsholdere. Men som Niels Højlund viste, kan formidlerrollen kun udfyldes, hvis man selv er både engageret og har en bred baggrund. Og det har Peter Duetoft.

3. Hvor blev værdierne af?

Hvordan klarer vi i Danmark de udfordringer, som globalisering, internationalt samarbejde og ny teknologi er for ethvert lands kultur og værdigrundlag?
Styrker ”tidsånden” altid vore grundlæggende værdier?
Forsøger vi at lukke os inde og bevare ”en verden af i går” – eller kan vort værdigrundlag overleve i den nye Verden?
Er vi i virkeligheden ved at ødelægge danskheden i forsøget på at forsvare den?
Alt dette gives der et bud på i et spændende og lidt provokerende foredrag, med historiske og aktuelle eksempler.
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr. + transport efter aftale)

4. Hvad med lykke?

Ny teknologi, konkurrence, karriere og mediernes indflydelse præger vor hverdag. Foredraget er meget nærværende og debatskabende – og det konfronterer os med mange spørgsmål fra vor egen hverdag.
Har vi glemt livskvaliteten i vor moderne livsform?
Har vi glemt at være mennesker?
Kan vi ”nøjes med” elektronisk kontakt?
Hvor blev fællesskabet af?
Er vi ved at udvikle os til et samfund, hvor man har glemt, at livet skal leves sammen med andre mennesker?
Er samfundets røde tråd ved at blive klippet over?
Er ensomheden i virkeligheden vort største samfundsproblem?
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr. + transport efter aftale)

5. Historier fra det politiske liv

Peter Duetoft har i en lang årrække deltaget både i dansk og international politik.
Som politiker møder man mange spændende mennesker, ser ting, ikke alle kan se. Man kommer i spændende situationer, man møder glæde, men også rørende situationer.
Foredraget giver en række eksempler og historier. Nogle kan man le af, men andre sætter tanker i gang.
Tilhøreren får imidlertid en klar fornemmelse for det politiske livs mangfoldighed og fornemmelse for, hvordan det politiske håndværk håndteres.
Foredraget er ikke politisk, men handler om det politiske liv. Der er efter foredraget god tid til spørgsmål og debat.
Foredraget kan hvis det ønskes suppleres med billeder.
(45-75 min.+ spørgetid og diskussion; 4000 kr.+ transport efter aftale)