Poul Abildgaard

Kontakt: Slotsparken 10A, 8410 Rønde.
Telefon:2810 4282
E-mail: pabildgaard@gmail.com

  1. Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark
  2. Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag
  3. Og Gud sagde: Lad der blive LED – lys. Om naturvidenskabelig almendannelse
  4. Bibelhistorier og eventyr


Højskolelærer, forfatter og cand,.theol. Har udgivet flere børne- og ungdomsromaner, samt senest en historisk roman om reformationen i Danmark.
Underviser på Rønde Højskole i fagene: Science % Technology, kreativ skrivning, konflikthåndtering, international politik, religion og etik.

Poul Abildgaard holder foredrag i hele landet.

1. Fra bananstat til diktatur. Reformationen i Danmark

Tiden op til reformationen var mildt sagt dramatisk og kaotisk. Bønder slås mod adelen, adelen kæmper mod borgere og kirken, kirken var i strid med sig selv, og med adelen, borgerne og kongen, og som om det ikke er nok, blander Lübeck sig i balladen. Kort sagt: Alle slås mod alle i Grevens fejde, og det hele ender med en blodig og voldsom overgang til den evangelisk – lutherske kirke og en magtfuld konge.
Foredraget er en meget pædagogisk og grundig indføring i reformationstidens drama. Tidens aktører: Konge, adel, kirke, bønder, borgere og Lübeck beskrives sættes i relation til hinanden, så man kan forstå sammenhængen, hvorefter historien fortælles, så man bedre kan forstå den mildt sagt komplicerede politiske og kirkelige situation.
(60-90 min.; 3500 kr. + transport)

2. Hvorfor skal kvinder tie i forsamlinger og hvorfor lider vi af stress? Fra oldkirken over reformationen til i dag

Ja, hvorfor? Og hvordan kan det være at vi har 4 evangelier og ikke kun ét? Og hvordan kan det være at så mange danskere i dag lider af stress og udbrændthed? Hvis man vil vide, hvordan disse spørgsmål er forbundet, skal svaret måske søges i oldkirken. Foredraget tager udgangspunkt i oldkirken, hvor grundlaget for den kirke vi kender i dag, dannes og formes. Den kirke, vi kender i dag, er på væsentlige områder bygget på oldkirken, selvom meget er forandret. Oldkirken bestemte hvilke skrifter, der skulle med i Bibelen og fastlagte dermed hele fundamentet for kirkens eksistens. Oldkirken prægede også vores måde at læse Bibelen på. Og senere fortolkede Luther teksterne og prægede dermed ikke blot vores syn tro og kirke men også vores forhold til arbejde og økonomiske tænkning.
Foredraget er en grundig og enkel indføring i kirkens første tid frem til reformationen og dens betydning for vores daglige liv på godt og ondt. Der lægges op til diskussion blandt publikum.
(60-90 min.; 3500 kr. + transport)

3. Og Gud sagde: Lad der blive LED – lys. Om naturvidenskabelig almendannelse

Et provokerende foredrag, der tager livtag med områder som naturvidenskab og etik, forholdet mellem tro og naturvidenskab, naturvidenskab og demokrati.
Vi lever i en tid, hvor vi er afhængige af naturvidenskabens opdagelser og de teknologier, der udspringer fra naturvidenskaben. Men vi får sjældent lejlighed til at forholde os til de problemstillinger, der opstår i denne sammenhæng. Måske fordi vi mener, vi ikke ved nok til at tage stilling eller simpelthen fordi der aldrig er lejlighed til at drøfte naturvidenskabelige emner.
Dette foredrag tager ud udgangspunkt i elektricitetens historie og undervejs gør ophold for at diskutere nogle af de store problemer, der knytter sig til naturvidenskab og teknologi. Vil du f.eks. give Nobels kemi – pris til Fritz Haber, der opfandt sennepsgassen,? Kan en naturlov gøres til grundlag for en etik? Er det et demokratisk problem at private firmaer ved alt om dig? Disse og andre emner kan trækkes ud af elektricitetens historie på en spændende og lærerig måde.
(60-90 min.; 3500 kr. + transport)

4. Bibelhistorier og eventyr

Hvad har kong Arthur eller 1001 nat med kong David eller Noa at gøre? Ikke så lidt endda for både eventyr og Bibelens beretninger beskriver livet på godt og ondt og lader os spejle vores eget liv i deres fortællinger. Fortællingen oplever en renæssance i disse dage, og det er der en god grund til. Fortællingen, eventyret og Bibelfortællinger er fulde af beretninger om gode og onde mennesker, der lever deres liv, som debedst kan. Beretningerne holder dermed et spejl frem for os og beder os om at forholde os til de store livsspørgsmål i vores egne liv og stiller spørgsmål til hver enkelt af os. Hvad er det gode, hvad er det onde i mit liv? Hvad er mit livs motto? Er jeg en helt eller en skurk eller noget midt i mellem?
En rigtig højskoleaften med fortælling, hvor publikum inviteres til at tage stilling til forskellige eventyr og bibelfortællinger med efterfølgende diskussion.
(60-90 min.; 3500 kr. + transport)