Poul J. Nedergaard

Kontakt: Anna Borgsvej 15, 3370 Melby
Telefon: 2440 7699
E-mail: pogi.nedergaard@mail.dk

  1. Min tid som chef for Rulle Marie
  2. Udsendt for Danmark
  3. Da Danmark blev befæstet og mineret fra Nord til Syd og Øst til vest
  4. Da terroren kom til Danmark
  5. Fra bondedreng til Ridder af Dannebrog


Jeg er pensioneret major, tidligere chef for Forsvarets Ammunitionsryddere, også kendt som dem der kommer med Rulle Marie.
Uddannet som ingeniørofficer med speciale i minerydning. Jeg har været udsendt til mange lande, som repræsentant for Danmark til at rådgive og støtte lande, som har problemer med miner og andre eksplosive genstande, som er til fare for civilbefolkningen efter en krig. Særligt har udsendelser til Nicaragua, Rusland, Ukraine, Rumænien, Kroatien, Kosovo, Serbien, Cypern og de Baltiske lande givet store personlige oplevelser og erfaringer.
Tilbragte blandt mange steder et år i det tidligere Jugoslavien ved FN- hovedkvarteret i Zagreb, som ansvarlig for minerydning ved FN-styrkerne under borgerkrigen 1992 – 1995.

Poul J. Nedergaard holder foredrag i Jylland – Fyn og Sjælland.

1. Min tid som chef for Rulle Marie

Et par timer om livet som bomberydder i Danmark i lyset af min tid som chef for bomberydderne og deres robot Rulle Marie.
En gennemgang af nogle af de hændelser som har påvirket det danske samfund og hvordan blev de løst.
Der vil være mulighed og tid for spørgsmål under og efter foredraget.
(120 min.; 2.500 kr. + transport)

2. Udsendt for Danmark

Et par timer om mine rejser som rådgiver og minerydder for Danmark til en lang række af verdens brændpunkter.
Fokus er på min deltagelse i opgaver i forbindelse med humanitære katastrofer efter krig og andre militære operationer.
Der vil være mulighed og tid for spørgsmål under og efter foredraget.
(120 min.; 2.500 kr. + transport)

3. Da Danmark blev befæstet og mineret fra Nord til Syd og Øst til vest

En gennemgang af de tyske befæstninger og udlægning af mere end 1 million landminer i Danmark under den 2. verdenskrig og de problemer det har givet her mere end 60 år efter.
Ligeledes vil jeg give en beskrivelse af den umenneskelige minerydning som unge uerfarende tyske mænd blev tvunget til efter krigen. Havde danske officerer stået i spidsen for en tilsvarende ordre i dag var vejen til den internationale krigsforbryderdomstol i Haag en selvfølge.
Der vil være mulighed og tid for spørgsmål under og efter foredraget.
(120 min.; 2.500 kr. + transport)

4. Da terroren kom til Danmark

Et par timer med gennemgang af Danmark som mål for terror i lyset af hvad der er sket i Danmark før og efter efter angrebene på USA i 2001, Madrid 2004 og London i 2007.
Jeg kommer ind på såvel påvirkninger i militæret som i det øvrige samfund.
Der vil være mulighed og tid for spørgsmål under og efter foredraget.
(120 min.; 2.500 kr. + transport)

5. Fra bondedreng til Ridder af Dannebrog

En levnedsbeskrivelse om at være den første i familien som bryder en lang familietradition med tilknytning til landbruget uden en faglig eller boglig uddannelse til gennem hårdt arbejde at få en akademisk uddannelse som officer i den danske hær. Jeg kommer ind på nogle af de mange muligheder jeg som ung og uuddannet havde såvel uddannelsesmæssigt som jobmæssigt. Og som jeg mener alle har, hvis man da tør kaste sig ud i noget ukend, som for mit vedkommende endte med at jeg fik tildelt Ridderkorset af Hendes Majestæt Dronning Margrethe.
(120 min.; 2.500 kr. + transport)

Jeg har behov for:
• Adgang til en PC med USB adgang samt en power point fremviser