Povl Chr. Balslev

Kontaktadresse: Sankt Jørgens Vej 67, 5700 Svendborg
Mobil: 2160 6258
E-mail: pc@balslev.org
Hjemmeside: www.povlbalslev.dk

  1. Fra sangkomponistens værksted
  2. Aagaard og Ring og den folkelige sang
  3. Betragtninger fra en orgelbænk
  4. Jeg har ikke tid!!
  5. 2XAndersen


Organist, Komponist, tidligere højskolelærer.
Kirkemusikalsk diplomeksamen fra DKDM. Koncerter i flere europæiske lande samt USA, Argentina og Japan. Komponist af godt 200 melodier til sange og salmer og herudover komponist af orgelværker, korværker samt kammermusikalske værker. PCB har desuden skrevet opera for børn. Optaget i højskolesangbogen i 2020. Højskolelærer fra 1995-98. Organist ved Otterup kirke fra 1998- 2002. Fra 2002 organist, klokkenist og kantor ved Vor Frue kirke, Svendborg.
Forfatter til bog om komponisten og musikformidleren Th. Aagaard samt bog og Th. Aagaard og Oluf Ring i serien ”Danske komponister”.

Foredrag over hele landet gennem de sidste 25 år.

1. Fra sangkomponistens værksted

Povl Chr. Balslev har gennem de sidste godt 30 år skrevet mere end 200 melodier til både salmer og sange, hvoraf mange er udgivet i forskellige sangbøger – således er han også repræsenteret i den nyeste højskolesangbog. Seneste udgivelser er ”Himmelkaskader med mellemrum” og ”Fynske stemninger”. I løbet af foredraget vil folk lære melodierne og synge flere af disse sange, men også mere kendte sange er på programmet, når Povl Chr. Balslev med disse giver eksempler på sine inspirationskilder samt kunsten at skrive en god og sangbar fællessangs-melodi.
(60-90 min. el. efter aftale; Mellem 5000 og 6000 kr + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Sognehuse, højskoler og kulturhuse over hele landet.

2. Aagaard og Ring og den folkelige sang

Fynboerne Thorvald Aagaard og Oluf Ring var om nogen personerne bag fornyelsen af den danske sang i begyndelsen af 1900-tallet. De var således fælles om skabelsen af den banebrydende melodibog til højskolesangbogen i 1922. Hvad kan vi lære af de to sangkomponister her præcis 100 år efter og hvad var deres syn på en god melodi når det gjaldt fællessang.
Povl Chr. Balslev udkommer i efteråret 2021 med en bog om netop Thorvald Aagaard og Oluf Ring i serien ”Danske komponister” på forlaget ”Multivers”.
(60-90 min. el. efter aftale; Mellem 5000 og 6000 kr + transport)
Foredraget er tidligere holdt: Sognehuse, højskoler og kulturhuse over hele landet.

3. Betragtninger fra en orgelbænk

Povl Chr. Balslev´s far var præst, farfar var præst, oldefar var præst – 8 led tilbage har været præster i familien Balslev, men Povl blev organist og satte sig derfor i modsatte ende af kirken – men blev, som bedstefaderen sagde ”dog indenfor rummet”. På underholdende vis fortælles om gudstjenesten set fra orgelbænken, om kirken i dag og om musikkens plads og betydning i højmesse og kirkelige handlinger.
(Honorar 5000-6000 kr)
Foredrag holdt rundt i landet.

4. Jeg har ikke tid!!

Hvad vil det sige at slå tiden ihjel eller sætte tiden i stå og hvornår blev vi så afhængige af at styre tiden, at vi endte med at blive slaver af den? Et foredrag med fortællinger, digte og sange der alle kredser om netop begrebet ”Tid”.
(60-90 min. eller efter aftale; mellem 5000 og 6000 kr + transport, nødv. hjælpemidler: klaver)
Foredraget er tidligere holdt: Sognehuse, højskoler og kulturhuse landet over.

5. 2XAndersen

Trods over 100 års forskel i tid har HC og Benny en del mere tilfælles end blot deres efternavn - bl.a. humoren og "glimtet i øjet".
I løbet af foredraget vil dette bl.a. blive belyst ved, at vi synger en del af de to herrers sange.
(60-90 min. el. aftale; mellem 5000 og 6000 kr. + transport, nødv. hjælpemidler: Klaver)
Foredraget er tidligere holdt: Sognehuse, højskoler og kulturhuse landet over.