Ronald
Risvig

Kontakt: Åvej 2 6510 Gram Danmark
Telefon: 2332 9613
E-mail: ronald-risvig@hotmail.com 
Hjemmeside: www.ronaldrisvig.dk 

  1. Færøerne – Dit hjertes øer
  2. Humor og Evangelium
  3. Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv
  4. Se dagens lys
  5. Peer Gynt og sandheden om vort liv

Født 1953 – Virker i dag som free lance vikarpræst og er tilknyttet Sønderjyllands Seniorhøjskole. Før dette var han præst ved Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed – dette efter et liv med mange spor – bl.a.: Butiks- og læreruddannet. Bilsælger. Uddannelse i sjælesorg og gestaltterapi ved cand. theol. psykoterapeut Bent Falk. Friskoleleder og højskolelærer. Forstander for udviklingsprojektet ”Højskolen - en bro til livet” - højskole for sindslidende. Vejledning- og undervisningsforløb for arbejdsløse voksne. Fodboldtræner, leder og konsulent for såvel herre- som damefodbold gennem 28 år i Danmark og på Færøerne.
Har udgivet prædikensamlingen: ”Nu – Næsten og Kærligheden - 12 prædikener og en fortælling” (2008) og
"Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv" (2015)

Ronald Risvig kommer over hele landet.

Honorar: Foredrag kr. 3.800 plus kørsels- eller transportgodtgørelse.
Andre opgaver efter aftale – læs nærmere om andre foredrag og tilbud om gæsteprædikener, kurser mv. på www.dr-risvig.dk 

1. Færøerne – Dit hjertes øer

På de atten grønne øer, bevæger mennesket sig på en line mellem himmel og hav. Undertegnede der har boet og rejst (rejser) meget på Færøerne, såvel privat og som rejseleder - vil med billeder, musik og inddragelse af litteratur, tage tilhørerne med på en rejse til "De fjerne øer", som Færøerne også kaldes. Øerne er dog ikke længere væk, end vi finder genklang for deres spændings- og kontrastfyldte natur og liv i vort eget sind. Undertegnede arrangerer også rejser til Færøerne - der kan arrangeres i samarbejde med interesserede.
Læs mere på www.dr-risvig.dk 

2. Humor og Evangelium

Humor har en forløsende kraft, som giver energi og gør det muligt at leve med de sider ved os selv og hinanden - som vi ikke umiddelbart er så stolte ved. Ligesom humoren hjælper os til at kunne leve med det der ikke kan gøres om og gøre det der skal gøres. Sådan er det i den varme humor. Det er også her vi ler med hinanden i stedet for at grine ad den anden. I den varme humor er vi ikke gennemskuet - men gennemlyst, af kærlighed. Således er den varme humor beslægtet med evangeliet - forløsende og frisættende. Store danske humorister fra bl.a. Storm P til Jørgen Ryg mf. hjælper os på vej til at kunne belyse den varme humor, ligesom TV Serien Matador er en skatkiste af forløsende og frisættende humor - hvor vi kan (gen)finder os selv.
Læs mere på www.dr-risvig.dk 

3. Matador og kristendom - 24 fortællinger om vort liv

Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for bogen - af samme navn - om hvordan de kristne værdier, afspejler sig i hverdagen i det korsbækske miljø. Gennem foredraget kommer vi tæt på Korsbæks borgere, som de lever med intriger, kærlighed og en forløsende humor. Gennem langt over to hundred foredrag er jeg blevet bekræftet i, hvordan foredraget for tilhørerne åbner for nye sider af såvel Matador som kristendom - så det kan forbindes med det enkelte menneskes eget liv. Under den historiske og folkekære fortælling, som vi spejler os i - ligger evangeliet indlejret som en "folkelig prædiken”.
Om bogen udtaler Lise Nørgaard: "For mig har det været en fornøjelse at læse bogen om "Matador og Kristendom", der sætter Matador ind i en helt ny sammenhæng."
Læs mere på www.dr-risvig.dk 

4. Se dagens lys

Hellere bakse med livet og være ulykkelig, end få lykken foræret"
sådan siger den kloge kone Varinka, i Svend Åge Madsens roman:
”Se dagens lys” (1980) der er en science fiktion roman om et dysfunktionelt samfund. Her skal alt være nyt og let og ansvaret og friheden er fjernet. Det har sin pris, for her er livet blevet så let, at det ikke er til at bære! Gennem en fortolkende genfortælling af ”Se dagens lys”, får vi øje for hvor dysfunktionelt et samfund kan blive - samtidig med at der anes et håb, om, hvordan et samfund kan se ud.
Læs mere på www.dr-risvig.dk 

5. Peer Gynt og sandheden om vort liv

"Peer du lyver" Sådan lyder indgangsreplikken til Henrik Ibsens skuespil "Peer Gynt" (1867) Dermed er tonen slået an, om hvordan magt og begær kan drive et menneske i armene på dæmoniske kræfter. Men det er ikke hele sandheden om et menneske. Der er en anden og dybere sandhed, der møder Peer gennem Solveig. Hende der ventede på ham og er inkarnationen af den kærlighed der tror, håber og udholder alt. Gennem en fortolkende og perspektiverende genfortælling af Ibsens klassiker, tegnes der et portræt af nutidens samfund og mennesker, hvor begærlighed og magt dominerer i mange forhold. Det gælder bl.a. indenfor politik og finansverden, som i de nære relationer. Men - der er andre valgmuligheder end Peers - og vores - vildveje.
Læs mere på www.dr-risvig.dk