Ruth Juul

Kontakt: Drosselvej 6, 2630 Taastrup
Telefon: 2245 9765
E-mail:rj@kondia.dk
Hjemmeside: www.kondia.dk

  1. Når børnebørnenes forældre skilles
  2. Barnets bedste – efter skilsmissen
  3. Konflikthåndtering i teenage-familien. (for konfirmandforældre)
  4. Et værdigt farvel


Jeg er er oprindelig læreruddannet (1984) og har arbejdet som lærer i både Gentofte og Høje Taastrup, før jeg blev skoleleder ved den katolske privatskole Skt. Josefs Skole i Roskilde (1999-2007.) Som skoleleder var jeg optaget af at vi som skole var klar til at hjælpe børn, som af den ene eller anden årsag blev mødt af sorg og livskriser. Igennem dette arbejde blev jeg mere og mere bevidst om, hvordan skilsmisser også er en sorg, som børn har brug for, at voksne vil se og forstå.
I dag arbejder jeg selvstændigt som konfliktmægler/konfliktrådgiver, foredragsholder og underviser i min egen virksomhed, Center for Kontakt og Dialog. Herudover er jeg tilknyttet som ekstern underviser ved Professionshøjskolen København.
Jeg er særligt optaget af at tilbyde skilte familier hjælp til selv at finde løsninger og nye veje frem, frem for at kæmpe gennem jura og myndighedsindgriben.
I 2012 afsluttede jeg en Master i Konfliktmægling MMCR ved Københavns Universitet, Juridisk Fakultet og i 2016 udkom min bog Barnets bedste – efter skilsmissen. Bogen er skrevet til skilte forældre, men bedsteforældre, lærere, pædagoger og andre interesserede kan også godt læse med.
Sagt om bogen:
"Bogen er god livshjælp" Carsten Hjorth Pedersen, Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut
"En vigtig bog fyldt med brugbare erfaringer" Per Schultz Jørgensen, Professor dr. Phil.
Privat er jeg gift med Claus Juul som er ledende overlæge. Sammen har vi 4 voksne sønner, 2 svigerdøtre og 4 børnebørn.
Som en overbygning på min professionelle erfaring med sorgarbejde, har jeg gennem personlige erfaringer med hospice, fået øje for, hvor stor en betydning det har, både for den døende og de som skal leve videre, at hospice tilbyder en ramme om et værdigt farvel. Jeg har skrevet om disse tanker i en kronik i Kristeligt Dagblad https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/et-værdigt-farvel

Ruth Juul holder foredrag i hele landet.

1. Når børnebørnenes forældre skilles

Skilsmisse og samlivsbrud er en del af den moderne hverdagsvirkelighed. Hvor stiller bedsteforældrene sig, når skilsmisse rammer familien? Hvordan hjælper de i en svær tid? Hvordan er de der for børnebørnene og hvilken rolle skal de tage, hvis der bliver en konflikt?
(1,5 – 2 timer incl. tid til spørgsmål; kr. 4000 + transport)

2. Barnets bedste – efter skilsmissen

Når skilsmissen rammer vil alle det bedste for børnene, men hvad er det bedste og hvordan er man de bedste forældre efter skilsmissen?Ruth Juul, forfatter til “Barnets bedste – efter skilsmissen”, vil med afsæt i sin bog tage fat på nogle af de mange spørgsmål og samtidig tegne håb for vejen videre, som en forandret familie i en ny virkelighed.
(1,5 – 2 timer incl. tid til spørgsmål; kr. 4000 + transport)

3. Konflikthåndtering i teenage-familien. (for konfirmandforældre)

Konflikt er ikke som oftest ikke noget vi opsøger af lyst. Konflikt forbindes ofte med ubehag, med sårede følelser og måske med sårbare erfaringer om brudte relationer.
Men konflikt hører livet til og det er i familien, vi skal lære at håndtere konflikter som en del af livet.
Det er ikke et problem at der opstår konflikter mellem forældre og unge, som er på vej til at blive voksne, men det bliver et problem, hvis konflikterne fører til mistillid, afstand og tavshed.
Hvad sker der, når konflikter kører af sporet og hvordan vi kan vælge at handle anderledes.
(1,5 – 2 timer incl. tid til spørgsmål; kr. 4000 + transport)

4. Et værdigt farvel

Det danske sundhedssystem er under pres. Stadigt nye behandlingsmuligheder og flere ældre sætter pres på økonomien og på personalet. Midt i denne virkelighed er der også den virkelighed at vi alle skal dø og vi alle ønsker at tage afsked med vore kære på værdig vis.
Hvad kan hospice tilbyde, som alternativ til hospitalet?
Med afsæt i personlige erfaringer vil Ruth Juul fortælle om hvordan hospice, med sit motto om at vi lever til vi dør, kan tilbyde et værdigt farvel.
(1,5 – 2 timer incl. tid til spørgsmål; kr. 4000 + transport)