Thomas Bjerg Mikkelsen

Kontakt: Eliassensvej 54, 6000 Kolding
Telefon: 6010 7880
E-mail: tbm@teologi.dk 
Hjemmeside: www.teologi.dk

  1. Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie og en vens tanker
  2. Alle vil jo bare elskes. En vens tanker om skam, vold og kærlighed
  3. Alle vil jo bare elskes. Skyld, sorg og tilgivelse, når man har slået et andet menneske ihjel


Leder af Menighedsfakultetet i Aarhus og uddannet cand.mag. i dansk sprog og litteratur ved Syddansk Universitet. Formand for Kristelig Handicapforening og Evangelisk Alliance i Danmark.

Thomas Bjerg Mikkelsen holder foredrag i hele landet.

1. Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie og en vens tanker

I 2018 udgav jeg sammen med Lars Irgens Petersen bogen ”Alle vil jo bare elskes”.
Lars Irgens Petersen slog i 2003 en anden mand ihjel. Det skete i forbindelse med en smugleraktion med 13 ton hash fra Marokko til Danmark. Drabet var kynisk og nøje planlagt. Set med menneskelige briller krydser han den grænse, hvor tilgivelse ikke længere synes mulig.
I foredraget fortæller om mit møde med Lars Irgens Petersen og reflekterer over emner som skam, skyld, tilgivelse, empati, fremmedgørelse og ondskab.
Fra mediernes omtale af bogen:
»Bogen er både rystende og fuld af håb. Lars Irgens Petersens liv i kriminalitet er barskt og råt, men et menneske er ikke bare sin fortid. Der er altid et håb, lyder det fra kristendommen. Bogen er også fuld af klogskab og ømhed. Alle vil jo bare elskes, ja, men ikke alle bliver det fra begyndelsen af livet, og så er det godt med gode venner.«
Søren Hermansen, Kristeligt Dagblad
»Giver os både den rå, usminkede fortælling fra den mørke side af samfundet - og så den kristne, analytiske kommentar, der kommer vidt omkring. Kombinationen er spændende - og tankevækkende. Ikke mindst i et samfund, hvor vi i årevis har skærpet domme og straffe. Der er stof til en grundig politisk og menneskelig diskussion i denne bog.«
Arne Mariager, Jysk Fynske Medier
(3500 kr. + kørsel)

2. Alle vil jo bare elskes. En vens tanker om skam, vold og kærlighed

I 2018 udgav jeg sammen med Lars Irgens Petersen bogen ”Alle vil jo bare elskes”. I bogen fortæller Lars ærligt om sin barndom og opvækst i Taastrup; en opvækst, der var præget af social isolation og mangel på kærlighed. Under opvæksten udvikler han en brutal og grænseløs adfærd, og han ender med at begå et kynisk drab.
Følelsen af skam er et gennemgående tema i fortællingen om hans barndom og opvækst. I foredraget vil sætte fokus på sammenhængen mellem skam og vold. Desuden vil jeg komme med et bud på, hvordan der igen kan blive plads til at elske.
Citat fra bogen:
Lars blev fra sin tidlige barndom udsat for noget, der ligner et sjælemord. Ingen voksne evnede at tilføre ham en tydelig fornemmelse af følelsesmæssig betydning, og han modtog kun få bekræftelser på kærlighedens eksistens. For nogle mennesker bliver konsekvensen af en sådan opvækst, at man til sidst ingen selvfølelse har tilbage, og det kan ultimativt ende i selvmord eller mord.
(3500 kr. + kørsel)

3. Alle vil jo bare elskes. Skyld, sorg og tilgivelse, når man har slået et andet menneske ihjel

I 2018 udgav jeg sammen med Lars Irgens Petersen bogen ”Alle vil jo bare elskes”.
Lars Irgens Petersen slog i 2003 en anden mand ihjel. Det skete i forbindelse med en smugleraktion med 13 ton hash fra Marokko til Danmark. Drabet var kynisk og nøje planlagt. Set med menneskelige briller krydser han den grænse, hvor tilgivelse ikke længere synes mulig.
I foredraget vil jeg med udgangspunkt i bogen og mine samtaler med Lars, belyse sammenhænge mellem skyld, sorg og tilgivelse.
Citat fra bogen:
Sandhedserkendelse er det første skridt mod tilgivelse og forso¬ning. Det er først, når vi indser, at historien ikke kan skrives om, at vi har mulighed for at forsone os med den. Når vi forstår, at skylden ligner døden. Døden føder sorg – og det gør skylden også, hvis vi for alvor ser den i øjnene. Sorg over den, det gik ud over. Sorgen over, at vi kunne finde på at gøre andre ondt, og sorgen over vores tabte selvbillede.
(3500 kr. + kørsel)