Tina Risager

Kontakt: Nellikevej 28, 8240 Risskov
Telefon: 6055 1327
E-mail: resopti@resopti.dk
Hjemmeside: www.resopti.dk 

  1. Forandring fryder – eller?
  2. Det gode arbejdsmiljø – atmosfære på møder
  3. Ældrepleje i Danmark - hvor skal/vil vi hen?
  4. Ældrepleje og uddannelse i Kina
  5. Demens i familien og fællesskabet


Lektor, cand. mag. i læring og forandringsprocesser. Diplom i ledelse, sygeplejerske.
Jeg blev sygeplejerske i 1999 og har hovedsageligt min kliniske erfaring fra gerontopsykiatrien, plejehjem og hjemmeplejen. Min kliniske erfaring blev udbygget i ledelsesfeltet, da jeg var leder af socialt og kirkeligt arbejde to år i Grønland og fem år i Danmark. I den periode blev interessen for arbejdsmiljø og personaleledelse skærpet, da jeg i egen organisation erfarede, hvordan større forandringsprocesser kan påvirke både grupper og enkeltpersoner.
De erfaringer har jeg båret ind i lektorfunktionen ved VIA University College, hvor mine primære arbejdsområder blandt andet har omfattet: arbejdsmiljø, undervisning, konsulentopgaver, procesforløb, organisationsudvikling og ledersparring i ældreplejen ved danske og kinesiske hospitaler, kommuner og plejecentre. Sideløbende har jeg arbejdet med forsknings- og udviklingsopgaver i VIA Aldring og Demens, Center for forskning og været medlem af forsknings- og uddannelsesnetværk i Nationalt Videnscenter for Demens.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Forandring fryder – eller?

Overalt i samfundet sker der store forandringer i et hastigt tempo. På arbejdspladser løser ledere og medarbejdere komplekse opgaver sideløbende med vedvarende krav om nye forandringer. Hvorfor reagerer vi så forskelligt på forandringer og hvornår er forandringer til det bedre? Hvad kan organisation, ledelse, medarbejdere og den enkelte gøre for at håndtere de svære følelser og mellemmenneskelige mekanismer, som kan spille os et puds i forandringsprocesser?
Jeg holder foredrag om forandringer, forandringskommunikation og bruger anekdoter i et levende samspil med publikum. Evt. efterfølgende debat.

2. Det gode arbejdsmiljø – atmosfære på møder

Det psykiske arbejdsmiljø har afgørende betydning for trivsel blandt ledelse og medarbejdere på alle arbejdspladser. Foredraget fokuserer på møder – herunder både mødestruktur og atmosfære/energi på møder. Hvordan kan vi arbejde målrettet med samspil, energi og tillid ved møder på arbejdspladsen/i foreningen mv? Jeg tager afsæt i den nyeste viden på området og inddrager eksempler fra egen erfaring som arbejdsmiljøleder/ arbejdsmiljørepræsentant.

3. Ældrepleje i Danmark - hvor skal/vil vi hen?

Den demografiske udvikling viser, at der i de næste mange år bliver flere ældre og færre yngre borgere i Danmark. Det medfører store udfordringer i ældreplejen i forhold til rekruttering af nye medarbejdere, nye og komplekse opgaver, nye samarbejdsformer og nye roller til plejepersonale, borgere og pårørende.
Jeg holder et oplæg om aktuelle udfordringer på området og lægger op til fælles drøftelse/debat om ønsker, bekymringer og muligheder på området.

4. Ældrepleje og uddannelse i Kina

Foredraget er en fortælling med billeder, erfaringer og anekdoter, der levende illustrerer udfordringer i det kinesiske samfund i forhold til manglende arbejdskraft og stor social ulighed på ældreområdet. Hvilke udfordringer er der ved seniorlivet i Kina – for borgeren, familien og medarbejderne? Foredraget indeholder også en fortælling om det dansk/kinesiske samarbejde på uddannelses- og plejeområdet.

5. Demens i familien og fællesskabet

Foredraget handler om demens og hvordan sygdommen kan komme til udtryk. Jeg fortæller om typiske symptomer og hvilken indflydelse demens kan have på fællesskaber, familieliv og den enkelte person med demens.
I foredraget viser jeg billeder og fortæller om den nyeste viden på området, og hvilke indsatser der er i gang i Danmark for at forbedre vilkår og livskvalitet for borgere med demens og pårørende. Jeg anbefaler et foredrag med efterfølgende debat om jeres lokale udfordringer/erfaringer.

Tid + honorar: 60 minutter foredrag for 3500 kr. + moms + kørsel 3,5 kr./km.; 90 minutter (60 min. foredrag + 30 min. debat i plenum) for 3900 kr. + moms + kørsel 3,5 kr./km.
Udstyr: Projektor, lærred, internetadgang og evt. tavle.