Torben Hangaard

Kontakt: Bådvej 74, 5240 Odense NØ
Telefon: 2271 1511
E- mail: pontesisto3@gmail.com

  1. De første kristne i Rom
  2. Tempelherrerne
  3. Borgia. Et drama i renæssancens Rom
  4. Fra landsby til pavestol


Jeg er uddannet historiker fra Odense Universitet med mange års efterfølgende studier i Rom, hvor renæssancen og Borgiaerne havde og stadig har min særlige interesse. Mine bøger om emnet har modtaget særdeles gode anmeldelser.
Efter eksamen i de teologiske fag har jeg virket som sognepræst en kort årrække i Horne ved Faaborg og derefter i ca. 30 år i Vollsmose ved Odense, før jeg som pensionist nu er fuldtidsbeskæftiget med renæssancens Rom.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. De første kristne i Rom

Dramatisk skildring af de første kristnes kamp for at få fodfæste i det store Romerrige. I Roms fortættede liv med millioner af mennesker møder vi Simon Peter og andre af de første kristne, der må lade livet for deres tro.
(Varighed ca. 1 time plus eventuel efterfølgende drøftelse; pris: 2.000 kroner plus kørsel

2. Tempelherrerne

Med baggrund i middelalderens korstog til Det Hellige Land opstod Tempelherrerne som en magtfuld organisation, der udfoldede sig fra begyndelsen af 1100-tallet til 1307. Hvem var disse Tempelherrer, hvorledes opbyggede de deres magt og hvordan gik de til grunde?
(Varighed ca. 1 time plus eventuel efterfølgende drøftelse; pris: 2.000 kroner plus kørsel)

3. Borgia. Et drama i renæssancens Rom

Skildringen af familien Borgias storhed og fald er et af de største dramaer i historien. Borgiapaven Alexander den 6. og hans familie er på én gang omfattet af afsky og beundring, og denne familie har sat sit præg på den historiske udvikling helt frem til i dag.
Undertegnede har boet i Rom gennem adskillige år for at beskæftige sig med renæssancen og Borgiaernes historie og har skrevet en række bøger om emnet.
(Varighed efter ønske; pris: 2.000 kroner plus kørsel)

4. Fra landsby til pavestol

Foredraget er fremkommet som udbygning af min nye roste bog om familien Borgias vej fra en lille spansk landsby ved Valencia til Vatikanets politiske forhold i 1400-tallet med sluttelig erhvervelse af pavestolen.
Fremstillingen bygger på nyt kildemateriale og er både spændende og yderst dramatisk med virkelige forhold, som forekommer absurde og afskyvækkende. En virkelig spændende fremstilling af 1400-tallets historie ved pavernes hof.
(Varighed: 1-1,5 time; pris: 2.000 kroner + kørsel)
Foredraget er nyt, men er allerede nu bestilt adskillige steder i hele landet.