Torben Hangaard

Kontakt: Bådvej 74, 5240 Odense NØ
Telefon: 2271 1511
E- mail: pontesisto3@gmail.com

  1. Fra Roms grundlæggelse til kejser Nero
  2. Fra kardinal til lejesoldat
  3. Da Italien blev et land
  4. Kampen om den romerske republik 1849
  5. Tempelherrerne


Jeg er uddannet historiker fra Odense Universitet med mange års efterfølgende studier i Rom, hvor renæssancen og Borgiaerne havde og stadig har min særlige interesse. Mine bøger om emnet har modtaget særdeles gode anmeldelser.
Efter eksamen i de teologiske fag har jeg virket som sognepræst en kort årrække i Horne ved Faaborg og derefter i ca. 30 år i Vollsmose ved Odense, før jeg som pensionist nu er fuldtidsbeskæftiget med renæssancens Rom.

Jeg holder foredrag i hele landet.

1. Fra Roms grundlæggelse til kejser Nero

– et spændende foredrag om grundlaget for vor kultur og historie, hvor vi møder mange kendte personligheder og begivenheder.
(Varighed 1-1,5 time; 2.000 kroner plus kørsel)

2. Fra kardinal til lejesoldat

- en skildring af familien Borgias virke i renæssancens Rom med særlig vægt på Cesare Borgias kamp for den undertrykte befolkning og hans stræben efter at gøre Italien til et samlet land.
1492 blev Rodrigo Borgia valgt til pave under navnet Alexander den 6. Han havde fire børn, som han søgte at placere i centrale stillinger for at styrke familiens mulighed for at danne en selvstændig stat for borgiaerne i renæssancens Italien, der var opdelt i små fyrstedømmer. Hans søn Cesare Borgia var særdeles egnet til at varetage den opgave med stor voldsomhed, og kildematerialet viser rent faktisk, at den undertrykte befolkning i modsætning til legendens fortællinger holdt meget af den pavelige familie. Denne dramatiske periode har et indhold som en spændende kriminalroman.
(Varighed 1-1,5 time; 2.000 kroner plus kørsel)

3. Da Italien blev et land

- En skildring af Italiens samling i 1800-tallet, den såkaldte Risorgimento, med særlig vægt på Garibaldis indsats og dramatiske liv.
Gennem 1800-tallet var Italien en splittet halvø, der var besat af stormagterne Østrig, Spanien og Frankrig. Kun kongeriget Sardinien, der med huset Savoyen som ledere, ejede det nordøstlige Italien var italienere.
De mange småstater under de besatte områder var ledet yderst konservativt af stærke lokale fyrster, der ikke ønskede fremskridt. Derfor fremstod en stærk frihedsbevægelse under ledelse af den berømte Giuseppe Garibaldi, der gennem hårde og nærmest fantastiske revolutionære kampe medvirkede til Italiens endelige samling den 20. september 1870
(Varighed 1-1,5 time; 2.000 kroner plus kørsel)

4. Kampen om den romerske republik 1849

– Garibaldi og hans hustru Anitas indsats i kampen om at befri Italien fra de stormagter, der holdt landet besat i begyndelsen af 1800-tallet. Det var en hård kamp med en brutal og meget spændende historie.
(Varighed 1-1,5 time; 2.000 kroner plus kørsel)

5. Tempelherrerne

– middelalderens store drama i såvel Europa som Jerusalem.
Tempelherrerne blev i middelalderen oprettet som støtte for pilgrimme til Det Hellige Land. Imidlertid udviklede de sig til krigermunke med meget stor økonomisk og politisk indflydelse og gik til grunde ved den franske konge Filip Den Smukkes svigefulde optræden den 13. oktober 1307.
(Varighed 1-1,5 time; 2.000 kroner plus kørsel)