Torkil Jensen

Kontakt: Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg
Telefon: 6261 6420 Mobil: 2125 3015
E-mail: toje@km.dk
Hjemmeside: www.torkiljensen.dk

  1. Luthers liv, lære og virkningshistorie
  2. Der står kvinder bag alt – også bag Martin Luther
  3. Hvad er det grundtvigske
  4. Det fynske i det danske
  5. En aften om Carl Nielsen – et jubilæumsforedrag
 

Sognepræst.
Torkil Jensen er vokset op i en grundtvigsk valgmenighed på Sydfyn. Han har blandt andet arbejdet som højskolelærer i en periode og er såvel gennem sit arbejde som sognepræst som ved sit mangeårige virke som rejseleder og formand for Den grundtvigske Kirkehøjskole fortrolig med formidling af teologisk og samfundsrelevant stof.

Torkil Jensen holder foredrag i hele landet.

1. Luthers liv, lære og virkningshistorie

I 2017 fejres der reformationsjubilæum i ind- og udland. 15. år som rejseleder har sat Torkil Jensen i stand til at formidle kendskabet til Martin Luther, hans tid, hans virke og hans betydning i dag på en såvel folkelig som indholdsmættet måde.
(ca. 1 time + debat; kr. 3.000 kr. + transport)

2. Der står kvinder bag alt – også bag Martin Luther

Foredraget giver et indblik i Martin Luthers liv og samtid gennem mødet med Katharina von Bora som han blev gift med i 1525. Hun var en stærk kvinde og andet havde nok heller ikke kunnet nytte noget. Vi møder også mange af de mennesker, Luther omgav sig med og som blev hans med- og modspillere. Et foredrag med liv!
(Ca. 1 time + spørgsmål; kr. 3.000 + transport)

3. Hvad er det grundtvigske

For næsten 100 år siden blev vendelboen Anders Nørgaard præst i Vejstrup Valgmenighed på Sydøstfyn. Herfra for han ud med brask og bram og ”forkyndte” hvad sand grundtvigianisme var og ikke var. Mange af hans konstateringer kan også bruges som kommentar i dag!
Torkil Jensen har beskæftiget sig meget med Anders Nørgaards arbejde og virke gennem næsten 30 år.
(Ca. 1 time + debat; kr. 3.000 + transport)

4. Det fynske i det danske

Torkil Jensen er opvokset på Sydfyn og behersker det fynske sprog. Det gives der eksempler på med hjælp fra Carl Nielsen, Morten Korch, H.C.Andersen m.fl. og der gives et kærligt portræt af det fynske særpræg. Velegnet til eftermiddagsmøder.
(ca. 1 time – ekskl. kaffepausen; kr. 1.500 + transport)

5. En aften om Carl Nielsen – et jubilæumsforedrag

Komponisten Carl Nielsen er Danmarks nok mest berømte komponist. Han har skrevet symfonier, operaer og andre klassiske værker. Samtidig har han imidlertid på baggrund af sin opvækst som søn af en spillemand også medvirket til fornyelse af den danske sang. Dette folkelige aspekt er også med til at gøre Carl Nielsen til et interessant bekendtskab.
Gennem hans musik, gennem fortælling om hans liv og ikke mindst ved i fællesskab at synge nogle af hans sange vil Torkil Jensen og hans kone pianist Ida Hovalt tage os på en musikalsk rejse.
El-klaver kan evt. medbringes.
P.S. foredraget kan også holdes om dagen.
(Kr. 5.000 + transport)