Vagn Jørgensen

Kontakt: Skovløbervænget 27, 6800 Varde
Telefon: 4033 1715
E-mail vj@khva.dk
Hjemmeside: www.vj-foredrag.dk 

  1. Livsglæde hos Benny Andersen – både først og sidst
  2. 3 skæbner i dansk litteratur


Jeg er født i 1947 på Samsø og uddannet som mag.art. i Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet i 1976. Senere videreuddannede jeg mig med en HD i Organisation og en Master of Public Management.
Jeg underviste fra 1977 på Grønlands Seminarium og på Nørgaards Højskole i Bjerringbro 1984-94. Jeg har senere haft to rektorstillinger, indtil 2001 på pædagogseminariet i Ranum og frem til 2012 på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium.
Jeg har været lokalpolitiker og aktiv i organisationsarbejde. Efter at være gået på pension i 2012 har jeg fået bedre tid til at være censor på videregående uddannelser i Natur- og Kulturformidling, i Leisure Management – og fra 2017 i Statskundskab.
Samtidig er jeg vendt tilbage til litteraturen, hvor jeg nu tager ud og holder foredrag om litteratur, personlighed, filosofi og dannelse. Derigennem kan jeg bruge min livserfaring fra mange års arbejde med at give unge og voksne med- og modspil i deres faglige, sociale og personlige udvikling.

jeg holder foredrag i hele landet.

1. Livsglæde hos Benny Andersen – både først og sidst

Benny Andersen er digter, komponist og forfatter. Han er kendt af næsten alle i Danmark. I hvert fald kender vi ham, fordi han har skrevet en dejlig sang med ordene ”om lidt er kaffen klar”. Benny Andersen er den mest læste digter i Danmark i dag, og hans underfundige leg med sproget, med finurlig humor og med små moralske stikpiller til velfærdsdanskerne, har gjort ham meget elsket. Vi kigger ham over skulderen og finder ud af, hvor hans livsglæde og indstilling til livet stammer fra.
(2 x 45 minutter + tid til pause og samtale; 3.500 kr. + transport; nødv. hjælpemidler computer og projektor (medbringer evt. selv))

2. 3 skæbner i dansk litteratur

Landsbydegn Morten Vinge, skolelærer Johannes Vig og advokat Holger Mikkelsen er markante fiktive personer i dansk litteratur.
Vi ser nærmere på fortællingerne om de 3 personer, om deres tanker – og ikke mindst læser vi i romanerne om deres livssyn.
I foredraget dykker jeg ned i personernes historiske forudsætninger og derigennem hovedtankerne hos forfatterne bag personerne:
Morten Vinge foregår ca. 1750 fortalt af Steen Steensen Blicher.
Johannes Vig foregår ca. 1950 fortalt af Martin A. Hansen.
Holger Mikkelsen foregår ca. 1970 fortalt af Tage Skou-Hansen.
Og i foredraget ser vi på, om der er fælles træk hos de 3 personer, der kan sættes i relation til et livssyn, en form for skæbnemønster.
(2 x 45 minutter + tid til pause og samtale; 3.500 kr. + transport; nødv. hjælpemidler computer og projektor (medbringer evt. selv))