Willy Hanghøj-Petersen

Kontakt: Guggeforlaget, Solbærvænget 11, 3390 Hundested
Telefon: 2374 7505
E-mail: willyhp13@gmail.com el. whanghpe@gmail.com

  1. Det sure og det søde ved en livslang karriere som læge
  2. Atomfysisk opdraget læge som kristen forkynder
  3. Den rummelige Folkekirke og Trosbekendelsen
  4. Svæveflyvning
  5. Abort og aktiv dødshjælp


Pensioneret overlæge, forfatter, foredragsholder og amatørteolog.

Willy Hanghøj-Petersen holder foredrag i hele landet.

1. Det sure og det søde ved en livslang karriere som læge

Som hospitalslæge bringes man vidt omkring, kandidattid i Køge med kirurgiske problemer, 4 år i Sverige, bl.a. som laboratorielæge, hvor jeg stiftede bekendtskab med den diagnostiske brug af radioaktive isotoper, hvilket åbnede for en ansættelse på Rigshospitalets Nuklearmedicinske afdeling (landets første). Militær overlæge i Jægerspris med tilknytning til FN-afd. og Forsvarets ABC-skole. Civil overlæge på Centralsygehuset i Holstebro, først på Centrallaboratoriet siden på den af mig oprettede afdeling i Klinisk Fysiologi og Nuklear-medicin.
(Ca. 90 min. inkl. spørgetid; 2.000 kr. + transport)

2. Atomfysisk opdraget læge som kristen forkynder

Som kristen fornægter jeg ateisternes tro på, at naturvidenskaben modbeviser den kristne tro. Jeg forklarer at min tro handler om Videnskaben og Gud - ikke Videnskaben eller Gud! Det følges op med eksempler på mine “forkyndelser” i artikler, radio og TV.
(Ca. 90 min. inkl. spørgetid; 2.000 kr. + transport)

3. Den rummelige Folkekirke og Trosbekendelsen

Jeg forsøger en tolkning af den apostolske trosbekendelse med baggrund i skelnen mellem “myter” og fakta. Men samtidig med en personlig fortolkning fremsætter jeg en advarsel mod at ud-vande Evangeliernes glade budskab i en leflen for “de svagt troende”.
(Ca. 90 min. inkl. spørgetid; 2.000 kr. + transport)

4. Svæveflyvning

Foredrag med video. Demonstration af hvordan et motorløst fly kommer i luften. Forskellige flytyper, ærværdige “antikke” fly og de siden efterfølgende, moderne konstruktioner vises i funktion og filmen slutter med en optagelse fra forsædet af en rekonstruktion af den legendariske SG-38, “Schulgleiter 1938”, hvor man sidder helt ude i den frie luft og kan føle sig som en fugl i fri flugt.
Personlige svæveflyver-oplevelser, herunder flyvning med motor-svævefly, hvor man starter som motorflyver, men når man er kommet op i højden, så slukker man motoren, kantstiller propellen - og svæver. Sådan - nemlig!
(Ca. 90 min. inkl. spørgetid; 2.000 kr. + transport)

5. Abort og aktiv dødshjælp

En kraftig appel til at indse, hvad det faktisk er, det man måtte ønske. Mht. abort: indse først og fremmest at opfattelsen af fosteret som "en klump cellevæg som enhver anden" er rablende forkert. I det splitsekund, hvor spermien trænger ind i ægget, sker der en celleforening, hvori alle genetiske bestemmelser er lagt i en unik, helt enestående skabning. Og det er drabet af denne faktiske “person”, der skal tages stilling til.
Som læge har jeg den største respekt for det "Guds-skabte liv"; men jeg kender jo også menneskeskæbner, hvis fortvivlelse tvinger dem til forståelige, men desperate handlinger.
Af samme grund behandler jeg problemet om aktiv dødshjælp på en personlig måde, i det jeg advarer stærkt imod en lovgivning, som gør lægen til "statsautoriseret bøddel".
(Ca. 90 min. inkl. spørgetid; 2.000 kr. + transport)