Marianne Hesselholt

Kontaktadresse: Sct.Kjeldsvej 2, Ålum, 8920 Randers NV
Tlf.: 8646 6087 mobil: 2966 4683 el. 2023 2087
E-mail: marianne@hesselholt.com
Hjemmeside: www.hesselholt.com

  1. Et lille stykke Danmark
  2. Alderdom er visdom
  3. I skyggen af en hverdag
  4. Hans Fugl – en udvandrersaga
  5. Lucie Mandix. En varm kvinde i en kold tid

Cand.mag. og forfatter. Var indtil 1996 gymnasielærer og har siden levet som fuldtidsforfatter og foredragsholder. Har skrevet en række romaner, bl.a. 5 biografiromaner om salmedigterne Kingo, Brorson og Ingemann, et par børnebøger og to novellesamlinger. Har de senere år rejst med foredrag og oplæsning i hele landet.

Marianne Hesselholt kommer i Jylland med foredrag.

1. Et lille stykke Danmark

Syd for Skagen findes et af landets mindste sogne: Skagen Landsogn. I ”gamle dage” bestod det af nogle få familier fordelt på en samling gårde og nogle huse. I flere århundreder var disse familier afskåret fra omverdenen af store sandmiler, for veje var der ingen af, og al samfærdsel måtte foregå langs havet. I perioder med dårligt vejr var isolationen total. Desuden var egnen plaget af oversvømmelser og sandflugt. Kort sagt: barske levevilkår. Og det skabte en befolkning, der var hårdfør udadtil, men skrøbelig i sindet.
I foredraget vil jeg tage udgangspunkt i bogen: ”Hændelser ved Hulsig”, hvis første del er en række fortællinger om folk på egnen, og hvis anden del er en faktuel beskrivelse af livet i det lille sogn, som det formede sig gennem tiderne.
(80-120 min.; 3000 kr. + kørsel)

2. Alderdom er visdom

Man taler meget om alle de ressourcer, samfundet bruger på de ældre, men i virkeligheden findes der et hav af ressourcer netop her, som vi alle sammen kunne få glæde af. Det vidste man alt om i tidligere tider, hvor man med rette betragtede de gamle ikke bare som ældre, men også som visere end de unge. Vi vil foretage en historisk rejse og se på, hvordan man gennem tiderne har betragtet de forskellige aldre.
(80-120 min.; 3000 kr. + kørsel)

3. I skyggen af en hverdag

Vores mor fik Alzheimer og forsvandt ind i en lukket verden, som vi ikke forstod, men som vi kunne få adgang til, hvis vi gjorde os umage. Først mange år efter hendes død kunne jeg skrive bogen om de år, hvor hun langsomt gled fra os. Jeg skrev bogen, fordi jeg tror, at de erfaringer, jeg og mine søskende gjorde, ikke kun har privat interesse. Alt var ikke mørke, der var også en slags magisk lys, der kunne tændes som ved et mirakel. Det er hverken sentimentalt eller rørende, men det er vigtigt at få med, når man skal skildre den dementes verden.
Jeg vil fortælle om bogen ”Skyggelys” og dens tilblivelse.
(80-120 min.; 3000 kr. + kørsel)

 

4. Hans Fugl – en udvandrersaga

Om den danske udvandring til Argentina. Den begyndte med Hans Fugls eventyrlige rejse midt i 1800tallet, og jeg vil fortælle om denne usædvanlige dansker, der voksede op som fattigmandsbarn, men skabte sig en tilværelse og et navn i det fremmede. Hvad var det for et Danmark, han forlod og hvad var det, han søgte og fandt i det fremmede? Vi vil også se billeder fra tiden og fra i dag, hvor der stadig lever efterkommere af de første danske indvandrere. Danskargentinere kalder de sig, og selv i 3. og 4. generation værner mange om danske værdier, og en del taler dansk.
(80-120 min.; 3000 kr. + kørsel)

5. Lucie Mandix. En varm kvinde i en kold tid

Hun var gift med digteren Ingemann, og de levede i Den danske Guldalder. En tid, hvor Danmark mistede land og indflydelse, men hvor kunsten blomstrede. Her satte kun fantasien grænser. Grænser var der ellers nok af, det passede sig således ikke for en kvinde at være udøvende kunstner, men Lucie malede ufortrødent videre. Jeg vil fortælle om hendes bevægede liv og det særprægede og smukke billedunivers, hun skabte.
(80-120 min.; 3000 kr. + kørsel)