Aksel Bording

Kontakt: Thorsvænge 30, 4673 Rødvig
Mobil: 2382 2208
E-mail: ak.bording@gmail.com

  1. Urfortællingen
  2. De fire lys
  3. Gimle – den nordiske myte
  4. Da foreningsdanmark opstod


Præst i Stevns Valgmenighed. Cand. pæd. i religion og livstolkning

"Det mærkes tydeligt, at præsten fra Stevns Valgmenighed, Aksel Bording, må være en dygtig fortæller, der samtidig skriver godt.(..)..Med baggrund i sit folkelige skolearbejde giver Aksel Bording et engageret og interessant bud på et nyt dannelsesideal, hvor ånd og natur sammentænkes. Bogen giver samtidig et velfortalt overblik over den vestlige verdens åndshistorie fra oldtiden til i dag" (lektørudtalelse til min sidste bog: "Himmelspejl, natur og ånd, dannelse og skole, 2010")

Jeg har levet i den grundtvigske kirke- skole- og foreningsverden. Stevns Friskole blev mit livsprojekt. Sammen med min hustru, engagerede forældre og medarbejdere oprettede vi skolen. Jeg opbyggede en grundtvig-koldsk skole, hvor blandt andet religion og naturfag indgår i en frugtbar dialog belyst igennem en historisk-fortællende undervisning.
Derudover er jeg blevet brugt som kursuslærer for lærere. Jeg har skrevet mange artikler og et par bøger samt holdt en del foredrag gennem årene rundt om i landet.

Jeg holder foredrag i hele landet

1. Urfortællingen

Fortælling og tolkning af de bibelske skabelses- og syndefaldsberetninger set i religionshistorisk belysning. Urfortællingen er meget billedrig og er med sin dybe længsel og kærlighed, sorg og skyld et stærkt tidløst aftryk af menneskets psyke, og lægger naturligt op til en tolkning med nutidig relevans. Men hvordan er urfortællingen opstået og hvilken betydning har den haft, og hvordan matcher det gamle religiøse epos den naturvidenskabelige beretning? Væsentlige spørgsmål som jeg vil give mit bud på og lægge op til samtale om.
(omkring 2 timer inklusive pause. 2000 kr. plus kørsel til statens højeste takst)

2. De fire lys

En bibelhistorisk fortælling og livstolkning centreret om fire forjættelser i Det Gamle Testamente, der som en ledetråd skaber Kristusforventningen. Jeg tolker bibelhistorien som et litterært værk, et åndshistorisk religiøs epos, men vil også se fortællingen i et religionshistorisk lys og vurdere dens rent historiske relevans.
(omkring 2 timer inklusive pause. 2000 kr. plus kørsel til statens højeste takst)

3. Gimle – den nordiske myte

Fortælling og tolkning af den nordiske religiøse digtning med udgangspunkt i ”Vølvens Spådom” (Den ældre Edda). Skabelsesberetning, asketræet, syndefald, udvalgte myter kædes sammen i en fortælling, der ubønhørligt ledes mod Ragnarok. Ind i fortællingen flettes en livstolkning.
(omkring 2 timer inklusive pause. 2000 kr. plus kørsel til statens højeste takst)

4. Da foreningsdanmark opstod

Billedforedrag om et stykke dansk foreningsdannelse centreret om perioden omkring år 1900 fortalt gennem mine bedsteforældre højskoleophold og videre virke. Mine fire bedsteforældre var alle dybt involveret i den folkelige vækkelse, som foreningsdannelsen blev et led i. En dannelse som formede Danmarks særlige demokrati.
(omkring 2 timer inklusive pause. 2000 kr. plus kørsel til statens højeste takst)